Huidige status: OK Er zijn op dit moment geen bekende storingen.

Ziekteverzuimverzekering toevoegen aan werkgever

Het is in VerzuimSignaal mogelijk om bij een werkgever/bedrijf een ziekteverzuimverzekering toe te voegen. Een ziekteverzuimverzekering toevoegen is nodig om goed gebruik te kunnen maken van bepaalde rapportages in VerzuimSignaal zoals de rapporten Schadelast en reservering.

In dit artikel leggen we uit hoe u een ziekteverzuimverzekering kunt toevoegen bij een werkgever/bedrijf en hoe u een wijziging kunt aanbrengen.


 

1. Een ziekteverzuimverzekering toevoegen.


1.1 Zoek de juiste werkgever via Snelzoeken of Werkgever zoeken onder het tabblad Werkgevers van de menubalk.

1.2 Klik in de zoekresultaten op de werkgever waaraan u een ziekteverzuimverzekering wilt toevoegen.

1.3 In de werkgevergegevens klikt u op het potlood icoontje  naast de bedrijfsnaam om naar het wijzigingsformulier te gaan.


1.4 In het wijzigingsformulier scrollt u naar beneden tot het onderdeel Ziekteverzuimverzekering   in beeld komt. Klik vervolgens op toevoegen.Het polis-formulier wordt geopend. De geel gemarkeerde velden zijn verplicht. Hieronder volgt een omschrijving per invoerveld. De velden in het rood aangegeven hebben invloed op de uitkomst in het rapport Schadelast en reservering.
 
Type verzekering
Hier kunt u kiezen tussen Conventioneel of Stop-loss

Een verzuimverzekering met een conventionele dekking vergoedt iedere ziektedag van een 
individuele werknemer met inachtneming van het eigen risico in dagen. 

Stop-loss komt vaak voor bij bedrijven met een hogere loonsoom. Bij deze verzekering kiest u voor een bedrag waarvoor u zelf het verzuimrisico wilt dragen (eigenbehoud). Overstijgen de loondoorbetalingverplichtingen dit bedrag, dan vult u Stop-loss verzekering het verschil aan.

Sub-type verzekering
Hier kunt u kiezen tussen VVO en VVU

Verzuimverzekeraar (verplicht)
Een lijst met verzekeraars waaruit u kunt kiezen. Staat de verzekeraar die u zoekt niet in de lijst? Een applicatiebeheerder kan verzekeraars toevoegen in het beheer van Inkomensverzekeraars.

Polisnummer (verplicht)
Hier vult u het polisnummer in. Dit nummer kan getoond worden bij overzichten zoals Openstaande dossiers en Werkgever zoeken.

Mantel
Het veld Mantel is puur ter registratie. Het komt niet terug in de berekening voor schadelast.

Polisperiode
Hier vult u de polisperiode in. U kunt kiezen uit jaar, half jaar of variabel. Het is mogelijk om voor verschillende verzuimperiodes verschillende dekkingsgraden te hanteren.

Wanneer u voor de polisperiode 'jaar' kiest zullen twee velden voor dekkingspercentage verschijnen, namelijk Dekingspercentage 1ste jaar en Dekkingspercentage 2de jaar.

Wanneer u kiest voor 'half jaar' verschijnen vier velden voor dekkingspercentage. Dekkingspercentage 1ste half jaar, dekkingspercentage 2de half jaar enzovoort. Zo kunt u per half jaar wisselen van dekkingspercentage.

Als laatste heeft u de mogelijkheid om de polisperiode variabel in te stellen. Met deze optie kunt u zelf bepalen welke maanden van het verzuim u voorziet van een bepaald dekkingspercentage. Bijvoorbeeld maand 1 t/m 3, 100% dekkingspercentage. Maand 4 t/m 7 70% dekkingspercentageDoor op het plusje te klikken kunt u meerdere variabele periodes toevoegen.


Premie
Dit veld is optioneel. Wat u invult is puur ter registratie en heeft geen invloed op rapportage berekeningen.

Premieperc. 1ste jaar (afhankelijk van keuze bij polisperiode).
Dit veld is optioneel. Wat u invult is puur ter registratie en heeft geen invloed op rapportage berekeningen.

Premieperc. 2de jaar (afhankelijk van keuze bij polisperiode).
Dit veld is optioneel. Wat u invult is puur ter registratie en heeft geen invloed op rapportage berekeningen.

Dekkingsperc. 1ste jaar (afhankelijk van keuze bij polisperiode).
Het dekkingspercentage tijdens het eerste jaar verzuim.

Dekkingsperc. 2de jaar (afhankelijk van keuze bij polisperiode).
Het dekkingspercentage tijdens het tweede jaar verzuim.

Loonsoort
De verzekerde loonsoort. De loonsoort die u hier selecteert dient dus ook gevuld te zijn in het dienstverband van een werknemer waarvoor u schade berekent.
De loonsoort die u hier selecteert zorgt er tevens voor dat deze loonsoort verplicht ingevoerd moet worden bij het invoeren van een nieuwe werknemer bij dit bedrijf.

Verzekerd loonbegrip
Dit veld is optioneel. Wat u invult is puur ter registratie en heeft geen invloed op rapportage berekeningen.

Percentage verz. loonbegrip
Dit veld is optioneel. Wat u invult is puur ter registratie en heeft geen invloed op rapportage berekeningen.

Maximum maandloon
Werknemers met een salaris hoger dan opgegeven bij Maximum maandloon zijn verzekerd tot het bedrag van het maximum maandloon.
Stel dat u in dit veld €3000,- invult en een werknemer verdient €4000,- dan is de werknemer verzekerd tot €3000,-

Maximum leeftijd
De maximum verzekerde leeftijd. De uitkering stopt wanneer de ingevulde leeftijd bij een werknemer is bereikt. Wanneer u bijvoorbeeld 65 jaar invult, en een werknemer is ziek, maar wordt morgen 65 jaar, dan stopt de uitkering op die datum.

Eigen risico periode
De eigen risicoperiode (of wachttijd) is de periode waarna de uitkering daadwerkelijk begint. Wanneer uw polis bijvoorbeeld een eigen risico termijn van 14 dagen heeft dan gaat de uitkering pas lopen na de 14e verzuimdag.
Gedurende de eigen risicoperiode is de loondoorbetaling bij ziekte voor de rekening van de werkgever.

Ingangsdatum 1ste jaar en Einddatum 1ste jaar
Betreft de periode waarin u 1e jaar verzuim van werknemers wilt verzekeren.

Ingangsdatum 2de jaar en Einddatum 2de jaar
Betreft de periode waarin u het tweede jaar verzuim van werknemers wilt verzekeren.

In de praktijk wordt de polisperiode voor het eerste en tweede jaar verzuim vaak gelijk gehouden. Dus u bent verzekerd van bijvoorbeeld 1-1-2015 tot 1-1-2016 voor zowel eerste jaars, als tweede jaars verzuim.

Werkgeverslasten
Hier vult u het percentage werkgeverslasten in dat bovenop het dagloon van de zieke werknemer wordt berekend.

Vakantiegeld
Het percentage vakantiegeld dat bovenop het dagloon van de zieke werknemer wordt berekend. Dit veld staat standaard op 8%.

Branche-percentage
Dit veld is optioneel. Wat u invult is puur ter registratie en heeft geen invloed op rapportage berekeningen.

Uitloopschade meeverzekeren

Uitloopschade is het gedeelte van een verzuimmelding dat na de einddatum van de polis doorloopt en meeverzekerd wordt. 
Wanneer de polis beëindigd is op bijvoorbeeld 1-1-2015, en een verzekerde werknemer zou ziek zijn tot 1-2-2015, dan wordt de laatste maand van het verzuim als uitloopschade gezien en valt dus nog onder de verlopen polis, ook al is de polis niet meer actief per 1-1-2015.

DGA-meverzekeren
Werknemers die gekenmerkt zijn als Directeur/Groot aandeelhouder worden meeverzekerd wanneer gekozen is voor deze optie in de polis. In het tabblad Dienstverbanden van een werknemer kunt u een werknemer als DGA kenmerken.

Aantal coulance dagen
Het aantal dagen dat het verzuim "te laat" gemeld mag worden bij de verzekeraar zonder dat het aantal uitkeringsdagen in mindering wordt gebracht.

De wettelijke coulance staat standaard ingesteld op 2 dagen en kan niet worden veranderd.

Extra informatie
Een vrij in te vullen veld waarin extra informatie kunt vastleggen.


1.5 Wanneer de polis volledig is ingevuld klikt u op de diskette  om op te slaan. 

2. Een ziekteverzuimverzekering wijzigen.


U kunt een bestaande ziekteverzuimverzekering ook wijzigen. De wijziging geldt dan vanaf de opgegeven wijzigingsdatum. De oude situatie wordt tevens bewaard.

2.1 Zoek de juiste werkgever via Snelzoeken of Werkgever zoeken onder het tabblad Werkgevers van de menubalk.

2.2 Klik in de zoekresultaten op de werkgever waarvan u een ziekteverzuimverzekering wilt wijzigen.

2.3 In de werkgevergegevens klikt u op het potlood icoontje  naast de bedrijfsnaam om naar het wijzigingsformulier van het bedrijf te gaan.

2.4 In het wijzigingsformulier scrollt u naar beneden tot het onderdeel Ziekteverzuimverzekering   in beeld komt. Klik rechts naast een polis op Wijzigen.


Hetzelfde polisformulier als in onderdeel 1 van dit artikel wordt getoond.

U kunt op twee manieren wijzigen.

2.5 Wanneer u een fout in de polis wilt corrigeren kunt u de wijziging gelijk doorvoeren in het polisformulier en vervolgens met de diskette  opslaan.


2.6 Wanneer u een wijziging of update wilt doorvoeren die vanaf een bepaalde datum geldt dan kiest u in het polisformulier voor Nieuwe wijziging 
Dit kan bijvoorbeeld voorkomen wanneer de werkgever bij dezelfde verzekeraar aangesloten blijft, maar de polisvoorwaarden anders worden vanaf 1 januari.


Bovenin het polisformulier verschijnt een veld wijzigingsdatum. Hier vult u in per welke datum de wijziging van kracht is.  In de polisgegevens zelf voert u de wijziging door. Bijvoorbeeld een ander dekkingspercentage.

2.6.1 Klik op Opslaan en sluiten  om de wijziging op te slaan. Er wordt nu een zogenaamde sub-polis aangemaakt in de bedrijfsgegevens. De sub-polis wordt aangeduid als een 1.1 met wijzigingsdatum.Belangrijk: Verzuim dat gestart is vóór de wijzigingsdatum van de sub-polis valt onder de instellingen van polis 1.0 in het schadelastrapport
Verzuim dat gestart is ná de wijzigingsdatum van de sub-polis zal onder de nieuwe instellingen van polis 1.1 vallen.

 
Gerelateerde artikelen:
Schadelast
Werkgever toevoegen
Rekenmethodieken
Werkgever muteren
polis inkomensverzekeraar ziekteverzuimverzekeraar verzekeraar verzekering schadelast schadeberekening dekkingspercentage ziekteverzuim inkomens
0 personen vinden dit handig. - Ik ook!

Reacties