Huidige status: OK Er zijn op dit moment geen bekende storingen.

Werkgever toevoegen

 

In dit artikel wordt omschreven hoe u een nieuw bedrijf toevoegt in uw VerzuimSignaal applicatie.1. Om een werkgever toe te voegen klikt u in de menubalk onder het tabblad Werkgevers op de snelkoppeling Werkgever toevoegen 
Het formulier wordt ingeladen.
2. Vul de gevraagde informatie in. De geel gemarkeerde velden zijn verplicht.

Bedrijfsnaam
Bezoekadres
Postcode bezoekadres
Plaatsbezoekadres
Telefoon
Arbodienst
Contractnummer

Startdatum: De datum waarop de werkgever actief wordt in de applicatie.
Einddatum: De datum waarop de werkgever verplaatst wordt naar inactieve contracten
Contractsoort: Kies een contract waar de werkgever onder valt. Contractsoorten worden aangemaakt onder Applicatie instellingen. Meer informatie hierover vindt u in het artikel Contractsoorten
 
TIP: Als de einddatum van een contract verlopen is, of de startdatum is in de toekomst, dan kunnen Werkgever gebruikers die zijn aangemaakt onder de werkgever niet meer inloggen in de applicatie.

3. Bij het onderdeel verzuimprotocollen kunt u aangeven welke protocollen u voor deze werkgever wilt volgen. Indien u gebruik maakt van Voorkeursprotocollen worden deze protocollen standaard ingevuld bij het aanmaken van een werkgever.De overige velden van een werkgever formulier zijn niet verplicht, maar hoe meer informatie u hier in kunt vullen, hoe minder informatie u achteraf nog aan hoeft te vullen. Veel velden in de ingevulde werkgever informatie wordt bijvoorbeeld gebruikt bij het automatisch invullen van UWV documenten.

4. Bij het onderdeel Dienstverlening kan aangegeven worden wie het eerste aanspreekpunt is voor de werkgever binnen een arbodienst. Hier kan aangegeven worden wie de eerste verzuimmanager is, wie in een taakdelegatie constructie werkzaam is, wie de verantwoordelijke bedrijfsarts is en wie de accountmanager. Indien u de applicatie afneemt via een arbodienst, zullen deze gegevens door de arbodienst worden gevuld (niet verplicht). Deze gegevens worden over het algemeen gebruikt om een caseload verdeling te kunnen maken of om in de overzichten Openstaande taken en Openstaande dossiers te kunnen filteren op de dossiers of taken van een bepaalde verzuimmanager.In de velden verzuimmanager 1, verzuimmanager 2, Verlengde arm 1 en 2 en de Accountmanager kunt u alleen gebruiker vullen die onder Eigen gebruikers vallen. Het is niet mogelijk om hier Werkgever gebruikers in te vullen. In de velden Bedrijfsarts 1 en 2 kunt u alleen Medische gebruikers kiezen. In 1e aanspreekpunt kunt u alle soorten gebruikers kiezen. 

5. Onder Branche kunt u aangeven onder welke branche u geregistreerd staat. Door een afdeling en groep te kiezen wordt de SBI-code automatisch gevuld. Uw branchegegevens zijn bekend bij de Kamer van Koophandel.

6. Klik op de diskette  om de werkgever op te slaan. U wordt nu teruggestuurd naar het werkgever formulier.

7. Na het opslaan kunt u nog extra communicatiemiddelen, contactpersonen en contracten toevoegen. Tevens is het hier mogelijk om een afwijkend factuur adres op te geven.

Tevens is het nu mogelijk om bij het onderdeel Ziekteverzuimverzekering of Overige verzekeringen een nieuwe polis toe te voegen.
 
TIP:Een polis is noodzakelijk voor het gebruik van specifieke rapporten zoals Schadelast en Naverrekening.

Zie voor meer informatie over de ziekteverzuimverzekering het help artikel Ziekteverzuimverzekering toevoegen aan een werkgever.

werkgever toevoegen bedrijf klant bedrijfsonderdeel
1 persoon vindt dit handig. - Ik ook!

Reacties