Huidige status: OK Er zijn op dit moment geen bekende storingen.

Dashboard

Als u ingelogd bent komt u altijd eerst terecht op het Dashboard van VerzuimSignaal*Het Dashboard van Verzuimsignaal bestaat uit verschillende onderdelen die u kunt verplaatsen, uitschakelen of waarvan u de instellingen kunt wijzigen.


Om een onderdeel te verplaatsen klikt u op de grijze onderbalk van een onderdeel en sleept u het onderdeel simpelweg naar een andere plek in het dashboard.
Door op het instellingen icoontje  te klikken kunt u het onderdeel aanpassen.
De wijziging opslaan doet u door op het opslaan icoontje te klikken .
In het instellingen gedeelte van een onderdeel kunt u het onderdeel ook laten verbergen .
Door op het terug icoontje  te klikken gaat u terug naar de voorkant van het onderdeel zonder dat er iets wijzigt.

Als u een verborgen onderdeel wilt terugplaatsen in uw dashboard klikt u op het gadget toevoegen icoontje helemaal onderaan het dashboard.Hieronder volgt een uitleg per Dashboard onderdeel.
 

 

* Tip: Ziet het Dashboard er bij u anders uit dan hierboven aangegeven? Vermoedelijk maakt u nog gebruik van ons oude dashboard.
Uw applicatiebeheerder kan bij onze servicedesk een rolwijziging aanvragen om het Dashboard voor uw rol in te schakelen.


 

1. Dashboard

Dit onderdeel laat de naam zien van de ingelogde gebruiker.U kunt de achtergrondafbeelding wijzigen door te klikken op het instellingen icoontje 
Bij Afbeelding uploaden kunt u een bestand van uw computer uploaden. VerzuimSignaal past de grootte van de afbeelding aan aan de grootte van het onderdeel.

De kleine ronde afbeelding, de zogenaamde Avatar, kunt u als volgt aanpassen.
Ga met uw muis naar uw accountnaam rechtsbovenin de applicatie. In het menu wat uitvouwt klikt u op Mijn account.
In de instellingen van uw account scrollt u naar beneden. Bij het onderdeel Messenger kunt u een afbeelding uploaden. 


 

2. Vandaag
 

Het onderdeel vandaag toont de huidige datum en is voorzien van een klok. Middels het instellingen icoontje  kunt u dit onderdeel uitschakelen.
Er zijn geen verdere instellingen mogelijk op dit onderdeel.

 
3. Openstaande taken

Het onderdeel openstaande taken geeft aan hoeveel taken er openstaan in uw VerzuimSignaal omgeving. Het onderdeel telt alleen de taken die u mag uitvoeren in uw gebruikersrol.De taken zijn onderverdeeld in drie categorieën of kleuren:

Groen: Taken die de komende maand uitgevoerd moeten worden.
Oranje: Taken die de status 'nu uitvoeren' hebben.
Rood: Taken die te laat zijn.

Met het instellingen icoontje kunt u filteren welke taken getoond moeten worden. Is uw rol bijvoorbeeld bevoegd om alle taken uit te voeren en zijn de taken verdeeld onder verzuimmanagers of dossierverantwoordelijken in plaats van rol, dan kunt u bij instellingen kiezen van welke verzuimmanager, dossierverantwoordelijke of bedrijvengroep u de taken wilt zien in dit onderdeel.


4. Top caseload
 

In dit onderdeel ziet u alle interne gebruikers die bij minimaal 1 bedrijf in de applicatie ingesteld staan als Verzuimmanager1.Zo kunt u eenvoudig zien welke gebruiker de meeste taken open heeft staan, of de zwaarste caseload heeft (caseload is het aantal klanten/dossiers/werknemers waarvoor de gebruiker verantwoordelijk is).

Met het instellingen icoontje  kunt u nog een bedrijvengroep selecteren, zodat u alleen de gebruikers ziet die verantwoordelijk zijn voor de bedrijven binnen de gekozen bedrijvengroep. Bedrijvengroepen kunt u beheren onder Groepsbeheer.


5. Geregistreerde tijd
 

In het onderdeel geregistreerde tijd ziet u hoeveel tijd er inmiddels is geschreven bij het behandelen van taken.Bovenin toont het onderdeel de tijd die u vandaag heeft geregistreerd bij het behandelen van taken. Daaronder in het grijs het totale aantal uren die u deze week geregistreerd heeft.

De staafdiagrammen tonen de geregistreerde tijd per dag van de afgelopen week. Als u met de muis over een staafdiagram beweegt ziet u de exacte tijd en datum.

Standaard laat dit onderdeel uw eigen geregistreerde tijd zien. U kunt met het instellingen icoontje  de getoonde gebruiker wijzigen of filteren op een bedrijvengroep. Bij deze laatste optie wordt alle geregistreerde tijd getoond op taken die uitgevoerd zijn binnen een bedrijvengroep.


6. Openstaande dossiers deze week
 

Dit onderdeel laat zien hoeveel dossiers er op dit moment openstaan binnen uw VerzuimSignaal autorisatie.


In het groen laat het onderdeel de daling van het aantal openstaande dossiers zien ten opzichte van de voorgaande week. Als het een stijging betreft van het aantal openstaande dossiers dan wordt dit in het rood weergegeven.
De blauwe grafiek geeft het verloop aan van het aantal openstaande dossiers over de afgelopen weken.

Met het instellingen icoontje  kunt u verder filteren op de openstaande dossiers van een bepaalde Verzuimmanager, Dossierverantwoordelijke of de dossiers binnen een bedrijvengroep.
 

7. Openstaande dossiers
 

Dit onderteel toont welke werknemers een openstaand dossier hebben met het soort dossier, de startdatum en het eventuele verzuimpercentage.De icoontjes voor de werknemernaam geven aan om wat voor dossier het gaat. Wat ieder icoontje inhoudt vindt u in het artikel Iconen in VerzuimSignaal

Standaard toont dit onderdeel 10 openstaande dossiers. Met het instellingen icoontje  kunt u dit aantal verhogen naar 20, 50 of 100 openstaande dossiers.

 

8. Openstaande taken
 

Dit onderdeel toont de openstaande taken uit uw autorisatie. U ziet de titel van de taak, bij welke werknemer de taak uitgevoerd moet worden en op welke datum de taak uitgevoerd moet worden.

Standaard toont dit onderdeel 10 openstaande taken. Met het instellingen icoontje  kunt u dit aantal verhogen naar 20, 50 of 100 openstaande taken.
Als u geautoriseerd bent voor alle taken binnen een omgeving, dan kunt u ook nog filteren op de taken van een bepaalde verzuimmanager, dossierverantwoordelijke of bedrijvengroep.

 

9. Agenda
 

Als u gebruik maakt van de VerzuimSignaal planningsagenda dan kunt u in dit onderdeel zien welke afspraken de komende tijd gepland staan.Door op de naam van de werknemer te klikken gaat u naar het dossier van de werknemer.

Als u beheerder of planner bent en agenda's van andere gebruikers kunt inzien, dan kunt u zelf kiezen welke agenda in uw Dashboard getoond wordt.
Dit stelt u in door te klikken op het instellingen icoontje 
Hier kunt u ook instellen of u afspraken voor de komende dag, week of maand wilt zien.

Alles over het inrichten van de planningsagenda kunt u lezen in het artikel Beheer en inrichting van de agenda.


10. Per duurcategorie
 

Dit onderdeel toont de verzuimverdeling per duurcategorie in een taartdiagram.Als u met de muis over de taartpunten beweegt ziet u welk percentage van het ziekteverzuim valt onder kort, middel, lang of extra lang verzuim.

Door op het instellingen icoontje   te klikken kunt u dit onderdeel verbergen. Er zijn geen verdere instellingen mogelijk voor dit onderdeel. 


11. Ongelezen notities

In dit onderdeel ziet u welke notities onlangs zijn geplaatst door andere gebruikers, die u nog niet gelezen heeft.Door op de titel van een notitie te klikken wordt de notitie direct vanuit het dossier van de werknemer geopend. U kunt de notitie lezen en afsluiten, of direct een nieuwe notitie schrijven als reactie op de door u gelezen notitie. 
Als u de notitie sluit of opslaat dan wordt u weer teruggestuurd naar het Dashboard onderdeel. De door u gelezen notitie zal dan ook uit de lijst verdwijnen.

Op deze manier kunt u direct na het inloggen vanuit het Dashboard de nieuwste notities van werkgevers of collega's lezen zonder alle dossiers te moeten opzoeken.

Standaard worden 10 ongelezen notities getoond.
Door op het instellingen icoontje  te klikken kunt u het aantal getoonde notities verhogen naar 20, 50 of 100.
 

12. Downloadcentrum
 

In het downloadcentrum vindt u de door uw applicatiebeheerder beschikbaar gestelde downloads. Denk daarbij aan handleidingen of formulieren.Als u applicatiebeheerder bent kunt u downloads instellen onder Applicatie instellingen.
Meer informatie hierover vindt u in het artikel Downloadcentrum.

Door te klikken op het instellingen icoontje kunt u het downloadcentrum uitschakelen. Verdere instellingen zijn niet mogelijk in dit onderdeel.


13. Nieuws
 

In dit onderdeel worden nieuwsberichten getoond die door uw applicatiebeheerder zijn geplaatst.
Klik op het nieuwsitem om het in een pop-up venster te lezen.

Door op het instellingen icoontje  te klikken kunt u het nieuws onderdeel onzichtbaar maken.

Als applicatiebeheerder kunt u nieuwsberichten schrijven onder Applicatie instellingen.
Meer informatie hierover vindt u in het artikel Nieuwsberichten.

 

Gerelateerde artikelen:
Navigatiebalk
Menubalk
Instellingenmenu
portaal hoofdpagina thuispagina dashboard dash board home beginscherm
8 personen vinden dit handig. - Ik ook!

Reacties