Huidige status: OK Er zijn op dit moment geen bekende storingen.

Werken in een medisch dossier

Dit artikel legt uit hoe u als medische gebruiker dient te werken in het medisch dossier van een werknemer.

 

Het werknemerdossier


1. Als u een werknemer heeft opgezocht via Snelzoeken, Werknemer zoeken of Openstaande dossiers en u klikt op de werknemer dan komt u in het werknemerdossier terecht. 


2. In de selectiebalk boven de tabbladen selecteert u in welk dossier u aan het werk wilt. Standaard is het meest actuele openstaande dossier geselecteerd.

Oude verzuimmeldingen/dossiers staan ook in deze selectiebalk. Bekijk dus goed in welk dossier u wilt werken zodat u de werkzaamheden in het juiste 
dossier uitvoert en opslaat. Is de werknemer opnieuw ziekgemeld? Dan start de dossieropbouw opnieuw. Door een (oudere) verzuimmelding te selecteren kunt u de dossierinhoud van die verzuimmelding bekijken.
Selecteer dan de oude verzuimmelding, en ga vervolgens naar tabblad Dossier of tabblad Medisch om de inhoud van dat dossier te bekijken.
 
TIP: U kunt standaard geen gegevens verwerken in reeds afgesloten dossiers. Met een uitbreiding van uw rol is dit wel mogelijk. Neem hiervoor contact op met uw applicatiebeheerder.

3. Net als de VerzuimSignaal menubalk bestaat ook het werknemerdossier uit een aantal tabbladen.


We zullen kort toelichten waar deze tabbladen voor staan:


Werknemer: Hier bevindt zich algemene informatie over de werknemer, zoals de NAW-gegevens, communicatie gegevens en dienstverband gegevens.

Protocollen: Hier vindt u de verzuimhistorie van de werknemer.
De meest recente verzuimmelding staat bovenaan. Daaronder staan de oude verzuimmeldingen. 


Taken: Hier staan alle taken die u kunt uitvoeren in de openstaande verzuimmelding van de werknemer. Dit tabblad laat de taken zien van de verzuimmelding die u in de dossierselectiebalk heeft geselecteerd (zie punt 2).


Dossier: Dit is het re-integratiedossier van de werknemer. De werkgever, leidinggevenden en casemanagers werken vooral in dit tabblad. In dit tabblad mogen geen medische gegevens verwerkt worden. Dit tabblad laat alleen de dossierinhoud zien van de verzuimmelding die u in de dossierselectiebalk heeft geselecteerd (zie punt2).


Medisch: Dit is het medisch dossier van de werknemer. Het medisch dossier is afgeschermd voor alle niet-medische gebruikers van VerzuimSignaal. Alle notities en documenten van medische aard dient u in dit tabblad toe te voegen. Dit tabblad laat alleen de dossierinhoud zien van de verzuimmelding die u in de dossierselectiebalk heeft geselecteerd (zie punt2).