Huidige status: OK Er zijn op dit moment geen bekende storingen.

VerzuimSignaal Werknemer

De betrokkenheid van de werknemer bij de opbouw van hun eigen re-integratiedossier en de communicatie tussen verschillende betrokkenen is erg belangrijk bij het re-integratieproces. Met het nieuwe Werknemerportaal van VerzuimSignaal krijgt de werknemer op een eenvoudige en veilige wijze inzicht in het verzuimdossier en krijgt daarmee een actievere rol in het proces.

Het Werknemerportaal geeft de werknemer inzicht in het eigen re-integratiedossier en daarbij behorende documenten en wordt ingezet om de nodige informatie te delen tussen arbodienstverlener, werkgever en werknemer.

Hieronder zijn de belangrijkste documenten met betrekking tot het Werknemerportaal te raadplegen:
 

Documenten voor de werknemer

 
 


Documenten voor de beheerder

 


Visma Verzuim


De werknemer centraal
Maakt de opbouw van het re-integratiedossier volledig inzichtelijk voor uw werknemers. Betrek ze nog meer bij de re-integratie!
 

Gelijktijdig informeren van werknemer en werkgever

In de praktijk komt het regelmatig voor dat de werkgever een spreekuurverslag eerder ontvangt (via VerzuimSignaal) dan de werknemer (via post). Het Centraal tuchtcollege voor de gezondheidszorg heeft hier in 2012 een duidelijke uitspraak over gedaan:

''
... de terugkoppeling (advisering van de bedrijfsarts op grond van een verzuimconsult) dient schriftelijk, gelijkluidend en gelijktijdig1 te geschieden aan werkgever én werknemer!''

Met het Werknemerportaal van VerzuimSignaal is de informatie uit het dossier met één klik gelijktijdig beschikbaar voor werkgever én werknemer
 

Veilig

Het Werknemerportaal voldoet aan de laatste veiligheidseisen, onder andere door het verplichte inloggen met tweefactorauthenticatie.
 

Responsive design

Het portaal is geschikt voor allerlei apparaten, van desktop computerschermen tot tablets en mobiele telefoons.
 

Eenvoudig

VerzuimSignaal gelooft in de kracht van eenvoud. Het overzichtelijk design maakt het navigeren en het gebruik van het Werknemerportaal vanzelfsprekend.
 

Kostenbesparend

Door gebruik van het Werknemerportaal worden kosten bespaard door: overmatig papiergebruik, portokosten en arbeidskosten.
 

Functionaliteiten flexibel in te zetten

Net als in VerzuimSignaal heeft ook het Werknemerportaal functionaliteiten die wel of niet ingeschakeld kunnen worden. Wil je dat werknemers zichzelf actief kunnen ziek- of hersteld melden, of wil je het portaal alleen inzetten voor dossier inzage? Wil je wellicht de contactgegevens van leidinggevende of casemanager tonen? Of slechts 1 van de twee?
 
Voor meer informatie over de inrichting en functionaliteiten van het Werknemerportaal kan je navigeren naar:
werknemer werknemesportaal werknemerportaal medewerker medewerkerportaal medewerkersportaal portaal applicatie app dossierinzicht Mijn dossier Dossierinzicht VerzuimSignaal VerzuimSignaal2
6 personen vinden dit handig. - Ik ook!