Huidige status: OK Er zijn op dit moment geen bekende storingen.

Instructie voor de werknemer

Inleiding

Jouw betrokkenheid als werknemer bij de opbouw van je eigen dossier en de communicatie tussen verschillende betrokkenen is erg belangrijk bij het reïntegratieproces. Met het nieuwe Werknemerportaal van VerzuimSignaal krijg je op een eenvoudige en veilige wijze inzicht in het reïntegratieproces. Hiermee krijg je een actievere rol in het proces door gebruik van een computer en/of smartphone. Meer achtergrondinformatie vindt je op Inleiding over Werknemerportaal


In dit artikel staan instructies voor de volgende zaken:
1. Account registreren vanaf uitnodiging
2. Tweefactorauthenticatie instellen
3. Dashboard en ziek melden
4. Dossiers
5. Hersteld melden

Tip: Sla de website werknemer.verzuimsignaal.nl op als favoriet. Dit maakt het inloggen makkelijker!


1. Account registreren vanaf uitnodiging

Jouw werkgever of (arbo)dienstverlener heeft je uitgenodigd om gebruik te maken van het Werknemerportaal. Je hebt een e-mail ontvangen met het verzoek een account te registreren voor het Werknemerportaal.

Stap 1: Klik in de mail die je hebt ontvangen op de blauwe validatielink om je als gebruiker van het Werknemersportaal te registreren. Je wordt doorgestuurd naar de validatiepagina. Vul op de validatiepagina het e-mailadres in waarop je de validatiemail heeft ontvangen en vul daarna de geboortedatum in als ''dd-mm-jjjj''.

Let op: Als jouw werkgever je e-mailadres met hoofdletters heeft geregistreerd, dan moeten deze hoofdletters ook overgenomen worden als gebruikersnaam. De gebruikte mailadres kan je terugvinden in de mail die je hebt ontvangen. 


Stap 2: Voer nu het wachtwoord in. Het wachtwoord kies je zelf en dient aan onderstaande criteria te voldoen. Klik op vervolgens op Wachtwoord aanmaken om het account te registreren.


Stap 3: Nadat je de voorgaande stappen hebt gedaan is je account geregistreerd en kan je inloggen in het Werknemerportaal. Je komt daarom in het inlogscherm terecht, voer hier je gebruikersnaam (e-mailadres) in en het door jou gekozen wachtwoord en klik op Inloggen.


Omdat je gaat inloggen in het Werknemersportaal, waar persoonlijke gegevens en dossierinhoud getoond kunnen worden, is het verplicht om tweefactorauthenticatie in te stellen. Na het inloggen met het door jouw geregistreerde account kom je in het instellingenscherm om tweefactorauthenticatie in te stellen.

Stap 4: Kies de gewenste methode van tweefactorauthenticatie. Volg goed de instructies op de schermen.
Klik op START om te beginnen.

Kies de wenselijke methode van tweefactorauthenticatie. Je hebt keuze uit SMS, Authenticator App en USB beveiligingssleutel, afhankelijk van welke opties je (arbo)dienstverlener of werkgever toe staat. 

Klik op VOLGENDE nadat de tweede factor is ingesteld.
 
Tip: Voor meer informatie over de verschillende methodes van tweefactorauthenticatie die VerzuimSignaal aanbiedt kan je de rubriek tweefactorauthenticatie bezoeken.
Hier wordt ook per tweefactorauthenticatiemethode beschreven hoe het instellen werkt en wat je nodig hebt.

Stap 5: In het laatste scherm krijg je de herstelcode. Deze code kan je gebruiken wanneer je geen toegang meer hebt tot de tweede factor. Bijvoorbeeld door het verlies van de USB beveiligingssleutel of het verkrijgen van een andere mobiele telefoon. Het is van belang dat je de herstelcode goed bewaart! 

Plaats een vinkje voor ''Mijn herstelcode is veilig opgeborgen'' en klik op AFRONDEN om door te gaan naar het Werknemerportaal.
 

2. Dashboard en ziek melden


Wanneer je alle voorgaande (eenmalige) stappen hebt gevolgd komt je uit in het Dashboard van het Werknemerportaal. Je ziet een button Ziek melden en daaronder de contactgegevens van je leidinggevende en de casemanager van de arbodienstverlener. Als je met de mobiele telefoon bent ingelogd kan je eenvoudig op de telefoonnummers klikken om de leidinggevende of casemanager te bellen. 

Let op: hetgeen je hier ziet wordt door de applicatiebeheerder bepaald en kan dus afwijken van hetgeen hier wordt beschreven.In het hoofdscherm kan je een ziekmelding doorgeven via de button ZIEK MELDEN. In het formulier wat volgt geef je de eerste ziektedag door en eventueel de gewerkte uren op de dag van ziekmelden. Als dit niet van toepassing is dan kan je hier '0' invoeren.


Klik wederom op ZIEK MELDEN om je ziekmelding door te geven. De ziekmelding komt automatisch binnen bij je werkgever en/of (arbo)dienstverlener.
 


3. Dossiers

Na de ziekmelding wordt er direct een dossier opgestart. Bij het herladen van het scherm kom je weer in het Dashboard terecht. Als je in dit scherm naar beneden scrollt zie je een geopend dossier staan. Wanneer je inlogt in het Werknemerportaal heb je dus zonder te klikken direct inzage in het dossier via het dashboard.

Het dossier is geordend in een tijdlijn welke begint bij de ziekmelding, en dan naar boven loopt naar de nieuwste acties in het dossier. De meest recente acties zie je dus altijd bovenaan staan. Het dossier wordt gevuld met Documenten, Notities en Acties.


Acties:
Een actie is een taak die de casemanager of leidinggevende gaat uitvoeren. In dit voorbeeld kan een leidinggevende je op deze datum bellen om afspraken te maken over het overdragen van werkzaamheden.

 

Documenten:
Jouw werkgever of casemanager van dearbodienst kan ook een document in je dossier plaatsen. Denk hierbij aan een uitnodigingsbrief voor de bedrijfsarts, of een ingescand en ondertekend Plan van Aanpak WIA. In dit voorbeeld heeft de werkgever een bestand met het verzuimbeleid van de organisatie geplaatst. Je kan deze downloaden en de begeleidende tekst lezen.


Notities:
In het dossier kan je ook notities vinden. Vaak zijn dit gespreksverslagen of een terugkoppeling van de bedrijfsarts n.a.v. een spreekuur. De notitie wordt deels getoond. Klik op LEES NOTITIE om de gehele tekst te openen.

 

In de menubalk kan je ook navigeren naar Verzuim dossier. Hier vind je een chronologische lijst met lopende en gesloten dossiers.


De periode geeft aan in welke periode het dossier gelopen heeft. Klik op de regel om het (gesloten) dossier te openen en in te zien.


 

4. Hersteld melden

Wanneer je een herstelmelding wilt doorgeven klikt je in het Werknemerportaal op Dashboard. In het Dashboard druk je vervolgens op de knop HERSTELD MELDEN


Geef de datum op waarop je de werkzaamheden volledig hebt hervat en klik op HERSTELD MELDEN.

Het re-integratiedossier wordt automatisch gesloten (maar blijft wel bewaard). Dit afgesloten dossier kan je vinden door in de menubalk te klikken op VERZUIM DOSSIER
werknemerportaal werknemersportaal dossierinzicht dossier inloggen instructie medewerker medewerkers portaal applicatie werknemersapp app werknemer
0 personen vinden dit handig. - Ik ook!