Huidige status: OK Er zijn op dit moment geen bekende storingen.

Werknemer toevoegen

In dit artikel wordt toegelicht hoe u een werknemer kunt toevoegen aan VerzuimSignaal.

Als u zelf uw werknemers kunt beheren in VerzuimSignaal kunt u deze toevoegen door te klikken op het tabblad Werknemers en vervolgens op Werknemer toevoegen.Een blanco formulier met tabbladen wordt gepresenteerd om een werknemer toe te voegen.
Alle gele velden dienen verplicht te worden ingevuld om een werknemer toe te voegen. De witte velden zijn optioneel, echter hoe meer informatie er wordt gevuld, hoe beter VerzuimSignaal in te zetten is.

Alleen de tabbladen Algemeen en Dienstverbanden van het werknemerformulier bevatten verplichte velden.

Werknemergegevens worden door de applicatie in verschillende modules gebruikt, zoals bijvoorbeeld de FTE factor voor het genereren van statistieken, de SFB status voor het starten van het juiste protocol en het salaris voor het berekenen van een schadelast rapportage.

Hieronder volgt een extra uitleg over een aantal belangrijke velden:

BSN: De beheerder van uw omgeving bepaalt of dit veld zichtbaar is en of deze verplicht gevuld moet worden. 
Als er een BSN gevuld wordt, dan wordt deze gecontroleerd door de zogenaamde elf-proef waaraan elk BSN voldoet.
Het opslaan van een ongeldig BSN is niet mogelijk. Buitenlandse nummers worden niet geaccepteerd.

Datum in dienst: De datum in dienst geeft aan wanneer de werknemer als actieve werknemer gepresenteerd wordt in de applicatie. Als de datum in dienst in de toekomst ligt zal de werknemer niet direct zichtbaar zijn in uw VerzuimSignaal omgeving en alleen te vinden zijn in het overzicht Werknemers uit dienst. Het overzicht Werknemers uit dienst vindt u onder tabblad Werknemers van de menubalk.

Datum uit dienst: Evenals de datum in dienst bepaald de datum uit dienst wanneer een werknemer actief is in de apllicatie. Als de datum uit dienst verstreken is zal de werknemer verplaatst worden naar het overzicht Werknemers uit dienst.

Soort dienstverband: Het is belangrijk om te weten dat het kiezen van dienstverbandsoort Bepaalde tijd ervoor zorgt dat het veld Datum uit dienst een verplicht veld wordt.

Normuren: Dit zijn het aantal uren per week wat door de werkgever gezien wordt als een full-time werkweek, bijvoorbeeld 40 of 38 uur.

Uren per week: Het aantal uren wat de werknemer per week werkt.

TIP: Als de normuren en de uren per week ingevuld zijn, wordt er automatisch een FTE factor berekend. De FTE factor is belangrijk voor het berekenen van Verzuimcijfers in de rapport- en statistiekgenerator. Ook de keuze optie Fulltime ja/nee zal automatisch geselecteerd worden.

Klik rechts bovenin het formulier op de diskette  om de werknemer op te slaan.

Gerelateerde artikelen:
Werknemer muteren
Werkgever toevoegen

 
Werknemer werknemers employee toevoegen employees dienstverband nieuw BSN
8 personen vinden dit handig. - Ik ook!