Huidige status: OK Er zijn op dit moment geen bekende storingen.

WGA melden

VerzuimSignaal biedt de mogelijkheid om WGA en IVA meldingen vast te leggen. Deze module is niet standaard geactiveerd.

In de WIA-module kunt u dossiers aanmaken voor werknemers die langer dan twee jaar ziek zijn en dus een beschikking van het UWV hebben gekregen. Werkgevers die eigen risicodrager zijn voor de WIA zijn nog tien jaar verantwoordelijk voor de begeleiding van deze werknemers. Zeker bij dergelijke termijnen is het vastleggen van de contactmomenten en genomen acties erg belangrijk. Dit kan in het WGA-dossier.

U doet een WGA-melding met de knop "WGA melden" in de menubalk:


De lijst met werknemers wordt getoond. U kunt voor iedere werknemer een WGA-dossier aanmaken, hiervoor hoeft de werknemer nog niet ziek te zijn gemeld. Klik op de naam van de werknemer voor wie u een WGA-dossier wilt aanmaken.In het WGA-formulier treft u boven in beeld de persoons- en communicatiegegevens aan van de betroffen werknemer.
In het onderdeel "WGA Melden" kunt u de gegevens van de WGA melding opvoeren. Onder het kopje "Gerelateerde ziekmelding" kunt u de gegevens van de eventuele gerelateerde ziekmelding invullen (er is niet altijd sprake van een gerelateerde ziekmelding).

Om een WGA-melding te kunnen doen zijn in ieder geval het protocol, de startdatum en een schadenummer vereist. VerzuimSignaal is niet standaard voorzien van een WGA-protocol, deze dient dus vooraf door uw applicatiebeheerder te zijn aangemaakt.

Na opslaan van de WGA-melding komt u terecht in het WGA-dossier. Het WGA-dossier heeft een tabblad dat niet voorkomen in andere dossiers, namelijk "WIA Samenvatting". Hier vindt u een samenvatting van alle bekende gegevens over de werknemer met betrekking tot de WIA:


Onder het kopje WIA-status wordt informatie uit een eventuele opgevoerde beschikking getoond. Verder vindt u informatie over de status van het dossier onder het kopje "Overige gegevens", gegevens over de werkgever en de polis en eventueel gerelateerd verzuim.

In het WGA-protocol kunnen, net als in een verzuimprotocol taken zijn opgenomen. Deze komen net als verzuimtaken terug in het overzicht "Openstaande taken". U kunt deze taken verder gelijk behandelen als verzuimtaken. Ook kunnen in een WGA-dossier notities en documenten worden geupload, vergelijkbaar aan een verzuimdossier.

Als er sprake is van een WGA-melding is er normaliter een beschikking door het UWV afgegeven. U kunt deze beschikking opvoeren in VerzuimSignaal onder het tabblad "Beschikking". U vindt hierover meer informatie in het desbetreffende artikel uwv-beschikking-invoeren
WGA Beschikking Eigen Risico Drager ERD WIA IVA Protocol
3 personen vinden dit handig. - Ik ook!

Reacties