Huidige status: OK Er zijn op dit moment geen bekende storingen.

(Gedeeltelijk) Hersteld melden

In dit artikel leggen we uit hoe u een herstelmelding invoert in VerzuimSignaal.


Dit artikel is opgedeeld in vier onderdelen, namelijk:

 1. Herstelmelden via de menubalk
 2. Herstelmelden vanuit een dossier
 3. Uitleg Herstelmeld formulier
 4. Percentage loonwaarde bij deelherstel
 

1. Hersteld melden via de menubalk

Klik in de menubalk van VerzuimSignaal op het tabblad Werknemers en vervolgens op Hersteld melden.1. Klik op Hersteld melden. De zieke werknemers waarvoor u geautoriseerd bent, worden getoond in een overzicht.
2. Zoek de medewerker die u hersteld wilt melden via het zoekveld. U kunt zoeken op bijvoorbeeld achternaam, BSN-nummer, adres, woonplaats, e.d.
3. Klik op de werknemer die u hersteld wilt melden. Het herstelformulier wordt geopend.
4. In het deelvenster hersteld melding vult u in:
    a. Datum hersteld: datum van de eerste werkdag na verzuim. Standaard vult VerzuimSignaal de datum van vandaag in.
    b. Reden herstel: kies een voorgedefinieerde herstelreden. Onderaan dit artikel vindt u een uitleg over de diverse herstelredenen
    c. Percentage hersteld: vul het herstelpercentage in of het aantal uren dat iemand hersteld is.
    d. Percentage AT-basis: optioneel. Vul een AT-percentage (arbeidstherapie) in.
 

2. Hersteld melden vanuit een dossier

Als u in een werknemerdossier aan het werk bent en u wilt de werknemer hersteld melden, dan hoeft u dit niet persé via de menubalk te doen. U bent immers al in het dossier van de werknemer.
Rechtsbovenin het werknemerdossier vindt u ook een Hersteld melden knop.
Als u hierop klikt komt u in het ziekmeld formulier en kunt u de hierboven omschreven stappen volgen.

3. Uitleg herstelmeldfomulier

Wanneer u een medewerker volledig óf gedeeltelijk hersteld wilt melden opent u het Herstelmeldformulier.Bovenin het formulier vindt u de NAW- en contactgegevens van de werknemer. Mochten deze gegevens niet kloppen, dan kunt u ze gelijk wijzigen.

- Datum herstel: Dit veld vult u met de datum waarop de werknemer weer geheel of gedeeltelijk aan het werk is.

- Reden herstel: Via het formulier hersteld melden kunt u niet alleen volledig of deelherstel doorvoeren, maar ook andere mutaties op het verzuim. Hieronder een uitleg over de diverse herstelredenen:
 • Einde dienstverband: Het dienstverband van de zieke werknemer is beëindigd. Het protocol Ziek uit dienst zal gestart worden in het dossier van de werknemer.
 • Overlijden: Kies voor deze optie om het dossier te sluiten wanneer een zieke werknemer is overleden.
 • Maximum termijn ziektewet: Deze herstelreden kiest u wanneer de werknemer twee jaar ziek is. Daarna kunt u een WIA/WGA protocol starten.
 • Bereiken pensoengerechtigde leeftijd: Deze herstelreden kiest u wanneer de zieke werknemer met pensioen gaat.
 • Wederom 100% ziek: Deze herstelreden kiest u wanneer uw werknemer gedeeltelijk hersteld was, maar weer 100% ziek is uitgevallen.
 • Vermoedelijke hersteldatum: Deze herstelreden kiest u wanneer u aan wilt geven wanneer de werknemer vermoedelijk het werk weer kan hervatten. Deze datum is informatief en het dossier wordt hiermee niet afgesloten. Een applicatiebeheerder kan wel een e-mail signaal instellen die verstuurd wordt wanneer deze datum overschreden wordt.
 • Ingang zwangerschapsverlof: Deze herstelreden kan alleen gekozen worden bij vrouwelijke werknemers en kiest u wanneer het zwangerschapsverlof ingaat.

De datum van deze herstelmelding moet gelijk zijn aan de Werkelijke ingangsdatum verlof van uw geregistreerde zwangerschapsmelding. Meer informatie hierover kunt u vinden in het artikel Zwangerschapsverlof melden.

- Percentage hersteld: Het percentage herstel van de werknemer kan in dit veld ingevuld worden. Achter dit veld wordt automatisch berekend hoeveel uur van een werkweek de werknemer weer hersteld is (en dus aan het werk is). Werkt uw werknemer 40 uur per week en is de werknemer voor 50% hersteld gemeld? Dan is de werknemer weer voor 20 uur aan het werk.

TIP: Vult u een percentage in en blijven de uren vervolgens op 0.00 staan? De geregistreerde uren per week bij de werknemer zijn dan waarschijnlijk niet gevuld. Ga naar Persoonsgegevens Bekijken/Wijzigen om dit aan te passen. 

- Percentage AT-basis: Vul dit veld met het percentage waarin de werknemer werkt op Arbeidstherapeutische basis.
 

4. Percentage loonwaarde bij deelherstel

Het mogelijk om bij een deel-herstelmelding naast het gewone herstelpercentage een percentage loonwaarde op te geven. Met deze functionaliteit kunt u aangeven voor welk percentage van de loonwaarde een werknemer werkzaam is. 

Voorbeeld:
Stel werknemer meneer Dijkstra verdient €2000,- en is ziek uitgevallen. Vervolgens gaat hij voor 50% van zijn FTE re-integreren in een andere functie. Het full-time salaris van deze functie is €1000,-.

50% van €1000,- is €500,- en daarmee werkt de zieke werknemer voor 25% van zijn eigen loonwaarde.
De werknemer is, ondanks dat hij voor 50% werkzaam is, dus nog steeds voor 75% ziek.

Het percentage loonwaarde wordt meestal door een arbeidsdeskundige bepaald.

In VerzuimSignaal vult u het percentage loonwaarde in bij het invoeren van een gedeeltelijke herstelmelding door te klikken op Hersteld melden.Wanneer u bij het invoeren van een deel-herstelmelding een percentage loonwaarde invult dan wordt automatisch het bedrag berekend. De uitkomst is het dagloon wat in de verzuimmelding geregistreerd staat verdisconteerd met het percentage wat u heeft ingevuld.
 

Let op: Op dit moment is het invullen van een percentage loonwaarde slechts informatief en heeft geen invloed op andere functionaliteiten binnen VerzuimSignaal.Gerelateerde artikelen:
Ziek melden
Zwangerschapsverlof melden
Overige protocollen

Hersteld melden Hersteld melden herstel herstelmelding herstelmelden beter betermelding deelherstel gedeeltelijk hersteld loonwaarde AT arbeidstherapeutisch deel-herstel
0 personen vinden dit handig. - Ik ook!

Reacties