Huidige status: OK Er zijn op dit moment geen bekende storingen.

Statistiekgenerator

In dit artikel wordt het voorformulier van de statistiekgenerator uitgelegd. Dit is het formulier waarin u de gehele selectie maakt om een output uit de statistiekgenerator te kunnen uitdraaien. Per kopje wordt dit onderdeel beschreven. Afhankelijk van uw rolinstellingen heeft u beschikking over de opties onder het kopje 'Onderdelen'. Eventuele uitbreidingen kunt u aanvragen bij uw applicatiebeheerder. De statistiekgenerator kunt u vinden onder het tabblad 'Rapportage' en daarna kiest u voor de button 'Statistieken'.

Grotere statistieken en rapporten verlopen via de wachtrij. Bij het genereren van de statistiek of het rapport via het tandwiel kunt u dan een zelfgekozen naam opgeven, waarna u in de wachtrij terechtkomt. Daar kunt u de status van de verwerking zien. Tijdens de verwerking kunt u VerzuimSignaal gewoon gebruiken. De status 'Succesvol verwerkt' geeft aan dat de statistiek of het rapport gereed is om geraadpleegd te worden via 'Inzien' onder 'Acties'.

 

Grondslagberekening

Onder het kopje 'Grondslagberekening' kunt u kiezen of u de statistieken wil uitdraaien op basis van kalenderdagen of op basis van werkdagen/werkrooster.


Als u kiest voor Werkdagen / Werkrooster, wordt er automatisch uitgegaan van werkdagen. Als u bij de dienstverbandgegevens van de werknemers werkroosters heeft ingevuld, zal deze informatie leidend zijn en worden de gegevens uitgedraaid op basis van de werkroosters van de werknemers.

 

Periode

Onder het kopje 'Periode' geeft u aan over welke verslagperiode u de statistieken wil uitdraaien.


U kunt handmatig de data invullen, maar door middel van het klikken op het kalendericoontje kunt u tevens een datum aanklikken met uw muis. De 'Periode tot' betreft een 'tot-datum'. Als u over een heel jaar de statistieken wil uitdraaien, kiest u bijvoorbeeld van 01-01-2014 tot 01-01-2015 (en niet 01-01-2014 tot 31-12-2014).
 

Selectiecriteria

Bij dit onderdeel kunt u de keuze maken over welke populatie u exact de statistieken wil uitdraaien. Bij 'Type selectie:' kunt u kiezen voor Bedrijf, Alle bedrijven, Groep of Kostenplaats.

Bij 'Bedrijven' worden de holdingen, bedrijven, afdelingen en werknemers getoond om specifiek te selecteren waarvoor u bent geautoriseerd. Als u kiest voor 'Groep', worden de ingerichte groepen getoond waar u een selectie van kan maken. Kiest u voor Alle bedrijven dan worden de statistieken uitgedraaid over alle bedrijven waarvoor u geautoriseerd bent.
Wanneer u kiest voor Kostenplaats kunt u alle werknemers onder een bepaalde kostenplaats selecteren.

Bedrijven
Door middel van het plaatsen van vinkjes kunt u het gewenste onderdeel (of onderdelen) selecteren. Het gehele onderliggende gedeelte wordt dan meegenomen in de selectie.

>> In dit voorbeeld wordt gekozen voor het uitdraaien van de statistieken van twee afdelingen.

Als u een de statistieken over een gehele holding met onderliggende gedeelten wil uitdraaien, kunt u meteen kiezen voor het witte bolletje 'Inclusief onderliggende onderdelen', zodat u deze niet handmatig hoeft aan te vinken.


U kunt tevens bedrijven zoeken door een zoekterm in te vullen in de zoekbalk boven de onderdelen.


Als u een vinkje plaatst voor 'Naam', wordt automatisch een vinkje bij alle onderdelen geplaatst.Groepen
U kunt de statistieken op groepsniveau alleen uitdraaien als u bij Applicatie instellingen >> Groepsbeheer groepen heeft ingericht. Deze groepen worden weergegeven als u kiest voor 'Groep' in de statistiekgenerator.Voor elke groep heeft u de mogelijkheid om een vinkje te plaatsen. De geselecteerde groepen worden alleen gebruikt om de statistieken te berekenen.

Kostenplaats
U kunt de statistieken op kostenplaats alleen uitdraaien wanneer u daadwerkelijk werknemers bij een kostenplaats heeft ingedeeld. U kunt een kostenplaats bij een werknemer registreren door naar het tabblad Dienstverbanden te gaan en een kosteplaatsnaam te registreren.


Vervolgens kunt u de geregistreerde kostenplaats kiezen in de statistiekgenerator.

 

Protocollen

Bij het kopje 'Protocollen' kunt u de keuze maken welke protocollen u mee wil nemen in de selectie. Het is mogelijk om meerdere protocollen te selecteren door vinkjes ervoor te plaatsen.


Werknemercriteria

Bij het kopje 'Werknemercriteria' kunt u kiezen van welke geslachten en leeftijdscategorie u de statistieken wenst. De leeftijdscategorie staat standaard op 15 tot 67 jaar, maar dit kunt u handmatig aanpassen door andere getallen in te vullen.


Overige criteria


Bij 'Overige criteria' kunt u kiezen of u inactieve afdelingen mee wil nemen in het berekenen van de cijfers. Daarnaast kunt u de keuze maken of u werknemers met een SFB-status mee wil nemen in de selectie.


 

Dienstverbanden

Bij het kopje 'Dienstverbanden' krijgt u een ruime keuze welke dienstverbanden u wil betrekken in uw selectie. Standaard staan alle opties aangevinkt. U kunt handmatig vinkjes uitzetten, maar u kunt ook kiezen voor de button 'Deselecteren' om alle vinkjes in één keer weg te halen.

 

Onderdelen

Onder het kopje 'Onderdelen' kunt u kiezen welke statistieken u precies wil uitdraaien. U kunt vinkjes plaatsen bij meerdere onderdelen. Het voorbeeld hieronder geeft alle opties weer, maar het is afhankelijk van uw rol of u al deze opties ziet.


Wat u inhoudelijk precies met deze opties kunt doen, is terug te lezen in het artikel Uitleg statistieken per onderdeel.
 

Selectie opslaan


Het is mogelijk om het filter dat u heeft ingesteld op te slaan. Daarvoor klikt u op de button 'Filter opslaan' en geeft u een naam aan het filter. Zo hoeft u niet de selectie herhaaldelijk opnieuw te maken.


Het filter wordt onderin beeld opgeslagen en kunt u oproepen door op de naam van het filter te klikken.

Statistiek generator statistiekgenerator statistieken verzuimcijfers cijfers percentage verzuimpercentage ZVP % rapporten rapportage
4 personen vinden dit handig. - Ik ook!

Reacties