Huidige status: OK Er zijn op dit moment geen bekende storingen.

Sjabloontags


In de VerzuimSignaal kunt u gebruik maken van zogenaamde sjablonen. Dat zijn door een applicatiebeheerder opgemaakte standaard brieven/formats die gebruikers bij het toevoegen van een document of notitie in een dossier kunnen kiezen. (Zie ook artikel Sjabloongenerator over het aanmaken van standaard sjablonen).
Met sjabloon tags kunt u ervoor zorgen dat bepaalde specifieke informatie uit de applicatie automatisch gevuld wordt wanneer u een sjabloon toevoegt aan een dossier. Denk hierbij aan het standaard invullen van de NAW gegevens van een werknemer bij het aanmaken van een uitnodigingsbrief voor een spreekuur. 
Of het automatisch invullen van het polisnummer van de verzekeraar van de werknemer.

Hieronder vindt u een lijst met alle mogelijke sjabloontags die u in een sjabloon kunt gebruiken.
 
Sjabloon tags. 14-11-2014
     
WERKNEMER
     
Werknemer Algemeen
Geslacht de heer / mevrouw : [geslacht_type_1]
Geslacht Dhr. / Mevr. : [geslacht_type_2]
Geslacht Meneer / Mevrouw : [geslacht_type_3]
Geslacht Heer / Mevrouw : [geslacht_type_4]
Geslacht Heer / Mevrouw : [geslacht_type_5]
Geslacht man / vrouw : [geslacht_type_6]
Geslacht de heer / mevrouw : [geslacht_type_7]
Algemeen Voorletters : [voorletters]
Algemeen Roepnaam : [roepnaam]
Algemeen Tussenvoegsel : [tussenvoegsel]
Algemeen Achternaam : [achternaam]
Algemeen Tussenvoegsel partner : [tussenvoegsel_partner]
Algemeen Achternaam partner : [achternaam_partner]
Algemeen Voorkeursachternaam : [achternaam_voorkeur]
Algemeen Burgerlijke staat : [burgerlijke_staat]
Algemeen Sofinummer : [sofinummer]
Algemeen Geboortedatum : [geboortedatum]
Algemeen Geboorteplaats : [geboorteplaats]
Algemeen Banknummer : [banknummer]
Algemeen Zorgverzekeraar : [zorgverzekeraar_wn]
Algemeen Polisnummer : [zorgverzekeraar_wn_polis]
Algemeen Risico profiel : [risico_profiel]
Contact Adres : [adres]
Contact Postcode : [postcode]
Contact Woonplaats : [woonplaats]
Contact Land : [land]
Contact Telefoon : [telefoon]
Contact Fax : [fax]
Contact Mobiel : [mobiel]
Contact Email : [email]
SFB (ja /nee) : [sfb]
SFB Categorie : [sfb_categorie]
SFB Arbeidsongeschiktheidsklasse : [sfb_ao_klasse]
SFB Verzuimoorzaak : [sfb_verzuimoorzaak]
SFB Percentage arbeidsongeschikt : [sfb_ao_percentage]
SFB Uren beperking : [sfb_uren_beperking]
SFB Datum beschikking : [sfb_datum_beschikking]
SFB 1e WGA uitkeringsdag : [sfb_datum_1e_wga]
SFB Einddatum loongerel. uitkering : [sfb_datum_einde_lgr_uitkering]
Werknemer groepsnaam : [groepsnaam_werknemer]
IBAN werknemer   [iban_wn]
     
Werknemer dienstverband
Algemeen Werknemersnummer : [intern_nummer]
Algemeen Datum in dienst : [datum_in_dienst]
Algemeen Datum uit dienst : [datum_uit_dienst]
Algemeen Uren per week : [uren_per_week]
Algemeen Parttime percentage : [parttime_percentage]
Algemeen Functie : [functie]
Afdeling Afdelingsnaam : [naam_afdeling]
Afdeling Afdelingscode : [code_afdeling]
Afdeling Groepsnaam : [groepsnaam_afdeling]
Salaris Bruto salaris : [bruto_salaris]
Salaris SV loon : [sv_loon]
Salaris Fiscaal loon : [fiscaal_loon]
Salaris 13e maand : [13e_maand]
     
Werknemer leidingevende
Geslacht de heer / mevrouw : [lg_geslacht_type_1]
Geslacht Dhr. / Mevr. : [lg_geslacht_type_2]
Geslacht Meneer / Mevrouw : [lg_geslacht_type_3]
Geslacht Heer / Mevrouw : [lg_geslacht_type_4]
Geslacht Heer / Mevrouw : [lg_geslacht_type_5]
Geslacht man / vrouw : [lg_geslacht_type_6]
Geslacht de heer / mevrouw : [lg_geslacht_type_7]
Algemeen Voorletters : [lg_voorletters]
Algemeen Roepnaam : [lg_roepnaam]
Algemeen Tussenvoegsel : [lg_tussenvoegsel]
Algemeen Achternaam : [lg_achternaam]
Algemeen Tussenvoegsel partner : [lg_tussenvoegsel_partner]
Algemeen Achternaam partner : [lg_achternaam_partner]
Algemeen Voorkeursachternaam : [lg_achternaam_voorkeur]
Algemeen Functie : [lg_functie]
Contact Adres : [lg_adres]
Contact Postcode : [lg_postcode]
Contact Woonplaats : [lg_woonplaats]
Contact Land : [lg_land]
Contact Telefoon : [lg_telefoon]
Contact Fax : [lg_fax]
Contact Mobiel : [lg_mobiel]
Contact Email : [lg_email]
     
Dossier contactpersoon
Geslacht de heer / mevrouw : [ds_geslacht_type_1]
Geslacht Dhr. / Mevr. : [ds_geslacht_type_2]
Geslacht Meneer / Mevrouw : [ds_geslacht_type_3]
Geslacht Heer / Mevrouw : [ds_geslacht_type_4]
Geslacht Heer / Mevrouw : [ds_geslacht_type_5]
Geslacht man / vrouw : [ds_geslacht_type_6]
Geslacht de heer / mevrouw : [ds_geslacht_type_7]
Algemeen Voorletters : [ds_voorletters]
Algemeen Roepnaam : [ds_roepnaam]
Algemeen Tussenvoegsel : [ds_tussenvoegsel]
Algemeen Achternaam : [ds_achternaam]
Algemeen Tussenvoegsel partner : [ds_tussenvoegsel_partner]
Algemeen Achternaam partner : [ds_achternaam_partner]
Algemeen Voorkeursachternaam : [ds_achternaam_voorkeur]
Algemeen Functie : [ds_functie]
Contact Adres : [ds_adres]
Contact Postcode : [ds_postcode]
Contact Woonplaats : [ds_woonplaats]
Contact Land : [ds_land]
Contact Telefoon : [ds_telefoon]
Contact Fax : [ds_fax]
Contact Mobiel : [ds_mobiel]
Contact Email : [ds_email]
     
WERKGEVER
     
werkgever algemeen
Algemeen Bedrijfsnaam : [bedrijfsnaam]
Algemeen KVK nummer : [kvk_nummer]
Algemeen UWV nummer : [uwv_nummer]
Algemeen Debiteur nummer : [debiteur_nummer]
Algemeen Loonheffingsnummer : [loonheffingsnummer]
Adres Bezoekadres : [bezoekadres]
Adres Postcode bezoekadres : [postcode_bezoekadres]
Adres Plaats bezoekadres : [plaats_bezoekadres]
Adres Land bezoekadres : [land_bezoekadres]
Adres Postadres : [postadres]
Adres Postcode postadres : [postcode_postadres]
Adres Plaats postadres : [plaats_postadres]
Adres Land postadres : [land_postadres]
Contact Telefoonnummer : [algemeen_telefoonnummer]
Contact Faxnummer : [algemeen_faxnummer]
Contact E-mailadres : [email_adres]
Contact Website adres : [website_adres]
Werkgever Groepsnaam : [groepsnaam_werkgever]
IBAN werkgever    [iban_wg]
Bankrekeningnummer werkgever   [banknummer_wg] 
     
werkgever contactpersoon
Geslacht de heer / mevrouw : [cp_geslacht_type_1]
Geslacht Dhr. / Mevr. : [cp_geslacht_type_2]
Geslacht Meneer / Mevrouw : [cp_geslacht_type_3]
Geslacht Heer / Mevrouw : [cp_geslacht_type_4]
Geslacht Heer / Mevrouw : [cp_geslacht_type_5]
Geslacht man / vrouw : [cp_geslacht_type_6]
Geslacht de heer / mevrouw : [cp_geslacht_type_7]
Algemeen Voorletters : [cp_voorletters]
Algemeen Roepnaam : [cp_roepnaam]
Algemeen Tussenvoegsel : [cp_tussenvoegsel]
Algemeen Achternaam : [cp_achternaam]
Algemeen Tussenvoegsel partner : [cp_tussenvoegsel_partner]
Algemeen Achternaam partner : [cp_achternaam_partner]
Algemeen Voorkeursachternaam : [cp_achternaam_voorkeur]
Algemeen Functie : [cp_functie]
Contact Adres : [cp_adres]
Contact Postcode : [cp_postcode]
Contact Woonplaats : [cp_woonplaats]
Contact Land : [cp_land]
Contact Telefoon : [cp_telefoon]
Contact Fax : [cp_fax]
Contact Mobiel : [cp_mobiel]
Contact Email : [cp_email]
     
werkgever branche
BIK code : [bik_code]
Sectie : [branche_sectie]
Afdeling : [branche_afdeling]
Groep : [branche_groep]
Klasse : [branche_klasse]
Branchevereniging : [branche_vereniging]
Mantel : [mantel]
     
Overige verzekering
Type verzekering : [ov_type_verzekering]
Verzekeraar : [ov_verzekeraar]
Product : [ov_product]
Polisnummer : [ov_polisnummer]
Mantel : [ov_mantel]
Ingangsdatum : [ov_ingangsdatum]
Einddatum : [ov_einddatum]
Datum instroomschade : [ov_datum_instroomschade]
Loonsoort : [ov_loonsoort]
Verzekering loonbegrip : [ov_verzekerd_loonbegrip]
Aangemelde loonsom : [ov_aangemelde_loonsom]
Percentage verzekerd loonbegrip : [ov_percentage_loonbegrip]
Premiepercentage van de loonsom : [ov_percentage_loonsom]
Koopsom : [ov_koopsom]
Winstdeling : [ov_winstdeling]
Branche percentage : [ov_branche_percentage]
Dekkingspercentage : [ov_dekkingspercentage]
Extra informatie : [ov_extra_informatie]
Contactpersoon polis : [ov_cp_polis_naam]
Contactpersoon polis telefoonnummer : [ov_cp_polis_telefoon]
Contactpersoon polis mobiel : [ov_cp_polis_mobiel]
Contactpersoon polis email : [ov_cp_polis_email]
Contactpersoon schade : [ov_cp_schade_naam]
Contactpersoon schade telefoonnummer : [ov_cp_schade_telefoon]
Contactpersoon schade mobiel : [ov_cp_schade_mobiel]
Contactpersoon schade email : [ov_cp_schade_email]
Contactpersoon re-integratie : [ov_cp_reintegratie_naam]
Contactpersoon re-integratie telefoonnummer : [ov_cp_reintegratie_telefoon]
Contactpersoon re-integratie mobiel : [ov_cp_reintegratie_mobiel]
Contactpersoon re-integratie email : [ov_cp_reintegratie_email]
     
ALGEMEEN / GEBRUIKERS
     
Algemeen
Huidige datum (dd-mm-yyyy) : [datum]
Huidige datum (dd maand yyyy) : [datum_tekst_maand]
Variabele inhoud : [inhoud]
     
Gebruiker
Geslacht de heer / mevrouw : [gb_geslacht_type_1]
Geslacht Dhr. / Mevr. : [gb_geslacht_type_2]
Geslacht Meneer / Mevrouw : [gb_geslacht_type_3]
Geslacht Heer / Mevrouw : [gb_geslacht_type_4]
Geslacht Heer / Mevrouw : [gb_geslacht_type_5]
Geslacht man / vrouw : [gb_geslacht_type_6]
Geslacht de heer / mevrouw : [gb_geslacht_type_7]
Algemeen Voorletters : [gb_voorletters]
Algemeen Roepnaam : [gb_roepnaam]
Algemeen Tussenvoegsel : [gb_tussenvoegsel]
Algemeen Achternaam : [gb_achternaam]
Algemeen Tussenvoegsel partner : [gb_tussenvoegsel_partner]
Algemeen Achternaam partner : [gb_achternaam_partner]
Algemeen Voorkeursachternaam : [gb_achternaam_voorkeur]
Algemeen Functie : [gb_functie]
Algemeen Gebruikersnaam : [gebruikersnaam]
Algemeen Handtekening : [handtekening]
BIG-nummer : [gb_big_nummer]
Contact Adres : [gb_adres]
Contact Postcode : [gb_postcode]
Contact Woonplaats : [gb_woonplaats]
Contact Land : [gb_land]
Contact Telefoon : [gb_telefoon]
Contact Fax : [gb_fax]
Contact Mobiel : [gb_mobiel]
Contact Email : [gb_email]
     
Bedrijfsarts
Geslacht de heer / mevrouw : [ba_geslacht_type_1]
Geslacht Dhr. / Mevr. : [ba_geslacht_type_2]
Geslacht Meneer / Mevrouw : [ba_geslacht_type_3]
Geslacht Heer / Mevrouw : [ba_geslacht_type_4]
Geslacht Heer / Mevrouw : [ba_geslacht_type_5]
Geslacht man / vrouw : [ba_geslacht_type_6]
Geslacht de heer / mevrouw : [ba_geslacht_type_7]
Algemeen Voorletters : [ba_voorletters]
Algemeen Roepnaam : [ba_roepnaam]
Algemeen Tussenvoegsel : [ba_tussenvoegsel]
Algemeen Achternaam : [ba_achternaam]
Algemeen Tussenvoegsel partner : [ba_tussenvoegsel_partner]
Algemeen Achternaam partner : [ba_achternaam_partner]
Algemeen Voorkeursachternaam : [ba_achternaam_voorkeur]
Algemeen Functie : [ba_functie]
Contact Adres : [ba_adres]
Contact Postcode : [ba_postcode]
Contact Woonplaats : [ba_woonplaats]
Contact Land : [ba_land]
Contact Telefoon : [ba_telefoon]
Contact Fax : [ba_fax]
Contact Mobiel : [ba_mobiel]
Contact Email : [ba_email]
     
VERZUIM
verzuimmanager
Geslacht de heer / mevrouw : [vm_geslacht_type_1]
Geslacht Dhr. / Mevr. : [vm_geslacht_type_2]
Geslacht Meneer / Mevrouw : [vm_geslacht_type_3]
Geslacht Heer / Mevrouw : [vm_geslacht_type_4]
Geslacht Heer / Mevrouw : [vm_geslacht_type_5]
Geslacht man / vrouw : [vm_geslacht_type_6]
Geslacht de heer / mevrouw : [vm_geslacht_type_7]
Algemeen Voorletters : [vm_voorletters]
Algemeen Roepnaam : [vm_roepnaam]
Algemeen Tussenvoegsel : [vm_tussenvoegsel]
Algemeen Achternaam : [vm_achternaam]
Algemeen Tussenvoegsel partner : [vm_tussenvoegsel_partner]
Algemeen Achternaam partner : [vm_achternaam_partner]
Algemeen Voorkeursachternaam : [vm_achternaam_voorkeur]
Algemeen Functie : [vm_functie]
Contact Adres : [vm_adres]
Contact Postcode : [vm_postcode]
Contact Woonplaats : [vm_woonplaats]
Contact Land : [vm_land]
Contact Telefoon : [vm_telefoon]
Contact Fax : [vm_fax]
Contact Mobiel : [vm_mobiel]
Contact Email : [vm_email]
     
Ziekmelding
Algemeen Meldingsdatum : [datum_melding]
Algemeen Datum 1e begin : [datum_begin]
Algemeen Datum 1e ziektedag : [datum_ziektedag]
Algemeen Gewerkte uren 1e ziektedag : [uren_eerste_ziektedag]
Algemeen Percentage ziek : [percentage_ziek]
Algemeen Reden ziekmelding : [reden_ziekmelding]
Algemeen Verzuimreden : [verzuimreden]
Algemeen Nadere omschrijving : [nadere_omschrijving]
Algemeen Gerelateerd aan : [gerelateerd_aan]
Algemeen Verwachte verzuimduur : [verwachte_verzuimduur]
Algemeen Dossierverantwoordelijke : [dossier_verantwoordelijke]
Algemeen Dossiernummer : [dossiernummer]
Algemeen Aanvrager type : [aanvrager_type]
Algemeen Aanvrager naam : [aanvrager_naam]
Ongeval Toedracht : [ongeval_toedracht]
Ongeval Aansprakelijke : [ongeval_aansprakelijke]
Ongeval Naam aansprakelijke : [ongeval_naam_aansprakelijke]
Ongeval Adres : [ongeval_adres]
Ongeval Postcode : [ongeval_postcode]
Ongeval Woonplaats : [ongeval_woonplaats]
Ongeval Land : [ongeval_land]
Ongeval Telefoon : [ongeval_telefoon]
Verpleegadres Adres : [afwijkend_adres]
Verpleegadres Postcode : [afwijkend_postcode]
Verpleegadres Woonplaats : [afwijkend_plaats]
Verpleegadres Land : [afwijkend_land]
Verpleegadres Telefoon : [afwijkend_telefoon]
Verpleegadres Extra informatie : [afwijkend_memo]
Aktie Gewenste aktie : [aktie_gewenste_aktie]
Aktie Datum aktie : [aktie_datum_aktie]
     
Hersteldmelding
Datum ziekgemeld : [datum_ziekgemeld]
Datum gedeeltelijk hersteld : [datum_gedeeltelijk_hersteld]
Datum volledig hersteld : [datum_volledig_hersteld]
Reden herstelmelding : [reden_herstelmelding]
Percentage hersteld : [percentage_hersteld]
Percentage AT : [percentage_at]
Toelichting : [toelichting]
Afsluitcode : [afsluitcode]
     
Zwanger melding
Vermoedelijke bevallingsdatum : [vermoedelijke_bevallingsdatum]
Gewenste ingangsdatum verlof : [gewenste_ingangsdatum_verlof]
Werkelijke ingangsdatum verlof : [werkelijke_ingangsdatum_verlof]
Werkelijke bevallingsdatum : [werkelijke_bevallingsdatum]
Einddatum verlof   [einde_verlof_datum]
     
Overige protocollen
Start datum : [bijzondere_situatie_start_datum]
Reden bijzondere situatie : [reden_bijzondere_situatie]
Datum donor : [datum_donor]
Datum adoptie : [datum_adoptie]
Ingangsdatum verlof : [ingangsdatum_verlof]
Nadere omschrijving : [bijzondere_situatie_omschrijving]
     
WGA protocol
Algemeen Start datum : [wga_start_datum]
Algemeen Schadenummer : [wga_schadenummer]
Algemeen Verzekeringspolis : [wga_verzekeringspolis]
Algemeen Datum 1e ziektedag : [wga_datum_ziektedag]
Algemeen Verzuimreden : [wga_verzuim_reden]
Algemeen Dossier verantwoordelijke : [wga_dossier_verantwoordelijke]
Algemeen Categorie : [wga_categorie]
Algemeen Arbeidsongeschiktheidsklasse : [wga_arbeidsongeschiktheidsklasse]
Algemeen Verzuimoorzaak : [wga_verzuimoorzaak]
Algemeen Percentage arbeidsongeschikt : [wga_percentage_arbeidsongeschikt]
Algemeen Uren beperking : [wga_uren_beperking]
Algemeen Datum beschikking : [wga_datum_beschikking]
Algemeen 1e WGA uitkeringsdag : [wga_eerste_wga_uitkeringsdag]
Algemeen Einddatum loongerel. uitkering : [wga_einddatum_uitkering]
Algemeen Polisnummer : [wga_polisnummer]
Algemeen Verzekeraar : [wga_verzekeraar]
Algemeen WGA-afdeling : [wga_afdeling]
Algemeen WGA Mantel : [wga_mantel]
Adres Bezoek adres : [wga_adres]
Adres Bezoek postcode : [wga_postcode]
Adres Bezoek plaats : [wga_plaats]
Adres Bezoek land : [wga_land]
Adres Post adres : [wga_post_adres]
Adres Post postcode : [wga_post_postcode]
Adres Post plaats : [wga_post_plaats]
Adres Post land : [wga_post_land]
     
MODULES
     
Agenda
Algemeen (agenda) gebruiker : [agenda_gebruiker]
Algemeen Keuringssoort : [agenda_keuringssoort]
Algemeen Onderwerp : [agenda_onderwerp]
Algemeen Toelichting : [agenda_omschrijving]
Agenda omschrijving : [agenda_omschrijving]
Datum week dag : [agenda_datum_weekdag]
Data Datum van : [agenda_datum_van]
Data Datum tot : [agenda_datum_tot]
Data Tijd van : [agenda_tijd_van]
Data Tijd tot : [agenda_tijd_tot]
Locatie Naam locatie : [agenda_locatie]
Locatie Adres : [agenda_locatie_adres]
Locatie Postcode : [agenda_locatie_postcode]
Locatie Plaats : [agenda_locatie_plaats]
Locatie Land : [agenda_locatie_land]
     
Factuur
Adres Ter attentie van : [factuur_tav]
Adres Factuur adres : [factuur_adres]
Adres Factuur postcode : [factuur_postcode]
Adres Factuur plaats : [factuur_plaats]
Adres Factuur land : [factuur_land]
     
Interventie en KB
Besparing : [besparing]
Hervatting met keerpunt : [hervatting_met]
Hervatting zonder keerpunt : [hervatting_zonder]
Tijdwinst werkdagen : [tijdswinst_werkdagen]
Baten : [baten]
Kosten interventie (KB) : [kb_kosten_interventie]
Kosten interventie : [kosten_interventie]
Kosten keerpunt : [kosten_keerpunt]
Startdatum : [startdatum_interventie]
Probleemsoort : [probleemsoort]
Vraagstelling : [vraagstelling_interventie]
Percentage Vergoeding VVZ : [percentage_vergoeding_verzuimverzekeraar]
Bedrag VVZ : [bedrag_verzuimverzekeraar]
Naam provider : [providernaam]
Fax provider : [provider_fax]
Email provider : [provider_e-mail]
Programma : [programma_interventie]
Totaal kosten interventie (KB) : [kb_totaal_kosten_interventie]
Totaal kosten interventie : [totaal_kosten_interventie]
Interventiesoort : [interventie_soort]
Toelichting KB VZ : [toelichting_kb_verzekeraar]
Verwijsdatum interventie : [verwijsdatum_interventie]
     
Interventie contactpersoon
Geslacht de heer / mevrouw : [provider_cp_geslacht_type_1]
Geslacht Dhr. / Mevr. : [provider_cp_geslacht_type_2]
Geslacht Meneer / Mevrouw : [provider_cp_geslacht_type_3]
Geslacht Heer / Mevrouw : [provider_cp_geslacht_type_4]
Geslacht Heer / Mevrouw : [provider_cp_geslacht_type_5]
Geslacht man / vrouw : [provider_cp_geslacht_type_6]
Geslacht de heer / mevrouw : [provider_cp_geslacht_type_7]
Algemeen Voorletters : [provider_cp_voorletters]
Algemeen Roepnaam : [provider_cp_roepnaam]
Algemeen Tussenvoegsel : [provider_cp_tussenvoegsel]
Algemeen Achternaam : [provider_cp_achternaam]
Algemeen Tussenvoegsel partner : [provider_cp_tussenvoegsel_partner]
Algemeen Achternaam partner : [provider_cp_achternaam_partner]
Algemeen Voorkeursachternaam : [provider_cp_achternaam_voorkeur]
Algemeen Functie : [provider_cp_functie]
Contact Adres : [provider_cp_adres]
Contact Postcode : [provider_cp_postcode]
Contact Woonplaats : [provider_cp_woonplaats]
Contact Land : [provider_cp_land]
Contact Telefoon : [provider_cp_telefoon]
Contact Fax : [provider_cp_fax]
Contact Mobiel : [provider_cp_mobiel]
Contact Email : [provider_cp_email]
     
UWV beschikking
Type beschikking : [bes_type_beschikking]
Beoordeling : [bes_beoordeling]
Status : [bes_status]
Verzuimoorzaak : [bes_verzuimoorzaak]
Reden beëindiging : [bes_reden_beeindiging]
Reden beëindiging anders : [bes_reden_beeindiging_anders]
A.O. Klasse : [bes_ao_klasse]
A.O. Percentage : [bes_ao_percentage]
Datum afgifte beschikking : [bes_datum_afgifte]
Ingangsdatum beschikking : [bes_ingangsdatum]
Einddatum beschikking : [bes_einddatum]
Duur beschikking : [bes_duur]
Restverdien capaciteit : [bes_restverdiencapaciteit]
Huidig maandsalaris : [bes_huidig_maandsalaris]
Benutting verdiencapaciteit : [bes_benutting_verdiencapaciteit]
Jaarinkomen : [bes_jaarinkomen]
Dagloon : [bes_dagloon]
WIA maandloon : [bes_wia_maandloon]
Soort uitkering : [bes_soort_uitkering]
Hoogte LGU 75% vanaf : [bes_hoogte_lgu_75]
Hoogte LGU 75% bedrag : [bes_hoogte_lgu_75_bedrag]
Hoogte LGU 70% vanaf : [bes_hoogte_lgu_70]
Hoogte LGU 70% bedrag : [bes_hoogte_lgu_70_bedrag]
Einddatum LGU : [bes_einddatum_lgu]
Hoogte VVU vanaf : [bes_hoogte_vvu]
Hoogte VVU bedrag : [bes_hoogte_vvu_bedrag]
Hoogte LAU vanaf : [bes_hoogte_lau]
Hoogte LAU bedrag : [bes_hoogte_lau_bedrag]
Meerdere werkgevers : [bes_meerdere_werkgevers]
Eerste ingangsdatum WIA-periode : [bes_ingangsdatum_wia_periode]
Bezwaar aangetekend : [bes_bezwaar_aangetekend]
Datum verstuurd : [bes_datum_verstuurd]
Datum ontvangen : [bes_datum_ontvangen]
Restultaat bezwaar : [bes_resultaat_bezwaar]
Ingediend door : [bes_bezwaar_ingediend_door]
Verloopdatum : [bes_verloopdatum_bezwaar]
Einddatum uitkering : [bes_einddatum_uitkering]
Toerekening ERD : [bes_toerekening_erd]
Opmerkingen : [bes_opmerkingen]
UWV-status(ja/nee) : [bes_sfb_status]
Begindatum UWV-status : [bes_begindatum_sfb_status]
Einddatum UWW-status : [bes_einddatum_sfb_status]
Met UWV-status in dienst getreden : [bes_sfb_status_in_dienst]
No-risk : [bes_no_risk]
Begindatum no-risk : [bes_begindatum_no_risk]
Einddatum no-risk : [bes_einddatum_no_risk]
     
Rapporten
Periode van : [rapport_periode_van]
Periode tot : [rapport_periode_tot]
     
     
ARBODIENST / VERZEKERAAR
     
Arbodienst
Algemeen Arbodienst : [arbo_naam]
Algemeen Type : [arbo_type]
Algemeen Klantnummer : [klantnummer]
Algemeen Contractnummer : [contractnummer]
Algemeen Contractsoort : [contractsoort]
Algemeen Aansluitnummer : [aansluitnummer]
Adres Bezoek adres : [arbo_adres]
Adres Bezoek postcode : [arbo_postcode]
Adres Bezoek plaats : [arbo_plaats]
Adres Post adres : [arbo_post_adres]
Adres Post postcode : [arbo_post_postcode]
Adres Post plaats : [arbo_post_plaats]
Adres Post land : [arbo_post_land]
Contact Telefoon : [arbo_tel]
Contact Fax : [arbo_fax]
Contact Email : [arbo_emailadres]
     
Arbodienst contactpersoon
Geslacht de heer / mevrouw : [arbo_geslacht_type_1]
Geslacht Dhr. / Mevr. : [arbo_geslacht_type_2]
Geslacht Meneer / Mevrouw : [arbo_geslacht_type_3]
Geslacht Heer / Mevrouw : [arbo_geslacht_type_4]
Geslacht Heer / Mevrouw : [arbo_geslacht_type_5]
Geslacht man / vrouw : [arbo_geslacht_type_6]
Geslacht de heer / mevrouw : [arbo_geslacht_type_7]
Algemeen Voorletters : [arbo_voorletters]
Algemeen Roepnaam : [arbo_roepnaam]
Algemeen Tussenvoegsel : [arbo_tussenvoegsel]
Algemeen Achternaam : [arbo_achternaam]
Algemeen Tussenvoegsel partner : [arbo_tussenvoegsel_partner]
Algemeen Achternaam partner : [arbo_achternaam_partner]
Algemeen Voorkeursachternaam : [arbo_achternaam_voorkeur]
Algemeen Functie : [arbo_functie]
Contact Adres : [arbo_adres]
Contact Postcode : [arbo_postcode]
Contact Woonplaats : [arbo_woonplaats]
Contact Land : [arbo_land]
Contact Telefoon : [arbo_telefoon]
Contact Fax : [arbo_fax]
Contact Mobiel : [arbo_mobiel]
Contact Email : [arbo_email]
     
Verzekeraar
Algemeen Naam verzekeraar : [zvv_naam]
Algemeen Logo verzekeraar : [zvv_logo]
Algemeen Polisnummer : [zvv_polisnummer]
Algemeen Soort verzekering : [zvv_type]
Algemeen Informatienummer : [zvv_informatienummer]
Algemeen Verzuimafdeling : [zvv_afdeling]
Algemeen WGA-afdeling : [wga_afdeling]
Adres Bezoek adres : [zvv_adres]
Adres Bezoek postcode : [zvv_postcode]
Adres Bezoek plaats : [zvv_plaats]
Adres Bezoek land : [zvv_land]
Adres Post adres : [zvv_post_adres]
Adres Post postcode : [zvv_post_postcode]
Adres Post plaats : [zvv_post_plaats]
Adres Post land : [zvv_post_land]
     
Verzekeraar contactpersoon
Geslacht de heer / mevrouw : [zvv_cp_geslacht_type_1]
Geslacht Dhr. / Mevr. : [zvv_cp_geslacht_type_2]
Geslacht Meneer / Mevrouw : [zvv_cp_geslacht_type_3]
Geslacht Heer / Mevrouw : [zvv_cp_geslacht_type_4]
Geslacht Heer / Mevrouw : [zvv_cp_geslacht_type_5]
Geslacht man / vrouw : [zvv_cp_geslacht_type_6]
Geslacht de heer / mevrouw : [zvv_cp_geslacht_type_7]
Algemeen Voorletters : [zvv_cp_voorletters]
Algemeen Roepnaam : [zvv_cp_roepnaam]
Algemeen Tussenvoegsel : [zvv_cp_tussenvoegsel]
Algemeen Achternaam : [zvv_cp_achternaam]
Algemeen Tussenvoegsel partner : [zvv_cp_tussenvoegsel_partner]
Algemeen Achternaam partner : [zvv_cp_achternaam_partner]
Algemeen Voorkeursachternaam : [zvv_cp_achternaam_voorkeur]
Algemeen Functie : [zvv_cp_functie]
Contact Adres : [zvv_cp_adres]
Contact Postcode : [zvv_cp_postcode]
Contact Woonplaats : [zvv_cp_woonplaats]
Contact Land : [zvv_cp_land]
Contact Telefoon : [zvv_cp_telefoon]
Contact Fax : [zvv_cp_fax]
Contact Mobiel : [zvv_cp_mobiel]
Contact Email : [zvv_cp_email]
 
Gerelateerde artikelen:
Sjabloongenerator
Sjabloongenerator Sjablonen brieven automatisch gevuld ingevuld koppel veld koppelvelden
2 personen vinden dit handig. - Ik ook!

Reacties