Huidige status: OK Er zijn op dit moment geen bekende storingen.

Domeinen binnen VerzuimSignaal

VerzuimSignaal wordt door meerdere gebruikersgroepen voor verschillende doeleinden gebruikt waarbij privacygevoelige informatie wordt verwerkt. VerzuimSignaal heeft als doel om samen met u te werken aan een ‘AVG-proof’ systeem. Dit betekent bijvoorbeeld dat een gebruiker, zoals de casemanagers van een arbodienst, alleen gegevens mag inzien of verwerken voor cases die zij behandelen. Welke persoonsgegevens je mag inzien of vastleggen vanuit uw rol is dus volledig afhankelijk van uw functie binnen een gebruikersgroep.  

Door domeinen per gebruikersgroep te introduceren komt er een duidelijkere scheiding wie wat mag inzien en verwerken. Hierdoor kan een gebruiker alleen werken binnen de gestelde kaders van zijn domein.


Hieronder zijn de belangrijkste documenten met betrekking tot de Domeinen te raadplegen:
 
Klik hier voor de veelgestelde vragen (F.A.Q.)
Klik hier om het Webinar van 17 januari terug te kijken
‚ÄčKlik hier voor meer informatie over het Verzekeraarsdomein
Voor de applicatiebeheerder:
Onderstaand gedeelte gaat over de werking van de tool om gebruikersrollen te toetsen aan de domeinen in VerzuimSignaal.

Om een gebruikersrol te toetsen aan een AVG domein ga je naar Applicatie instellingen via het accountmenu.Bij het onderdeel ''Gebruikers en beveiliging'' klik je op ''Rollen''.Je komt nu terecht in een overzicht met alle gebruikersrollen die in je omgeving beschikbaar zijn.Achter de naam van de rol zie je het type rol en het aantal actieve gebruikers die gebruik maken van de rol. Klik op de rol om verder te gaan. In het volgende overzicht kun je een domein en domeinrol kiezen.


In dit voorbeeld is gekozen voor de rol van Applicatiebeheerder binnen een bedrijf. Je kiest dus voor het domein ''Werkgever'' en daaronder voor de domeinrol ''Functioneel beheerder''. Ook wordt hier de bevestiging gevraagd dat er kennis is genomen van alle beschikbare documentatie. 


Zodra je een domein gekozen hebt, verschijnen onder dit scherm twee kolommen. De linker kolom bevatten rolpermissies die ingeschakeld (mogen) worden bij het domein. De rechter kolom bevat permissies die niet toegestaan zijn binnen het domein en de gekozen domeinrol en dus uitgeschakeld zullen worden. Desgewenst kunnen in de linkerkolom nog rolpermissies worden uitgezet, of in een later stadium kunnen er rolpermissies worden aangezet binnen het gekozen domein. Het in- en uitschakelen van rolpermissies gebeurt pas nadat je de rol hebt opgeslagen via de diskette. 
Klik na een laatste goede controle op de diskette om de rol definitief aan het gekozen domein te koppelen.
 
Domeinen AVG Domeinrol Permissies Rollenmatrix
3 personen vinden dit handig. - Ik ook!