Huidige status: OK Er zijn op dit moment geen bekende storingen.

Veelgestelde vragen voor de Werknemer (FAQ)

Deze FAQ (Frequently Asked Questions of veelgestelde vragen) bevat een selectie van de veelgestelde vragen over het Werknemerportaal. Wanneer je tegen een probleem aanloopt bij het gebruik van het Werknemerportaal of ergens niet uit komt, kan je dit gedeelte van de helpfunctie bekijken. Wellicht is de vraag al eens beantwoord. Ben je applicatiebeheerder en krijgt je zelf regelmatig terugkerende vragen van werknemers die hier niet tussen staan? Laat het ons gerust weten.
 

Klik op een van de veelgestelde vragen om het antwoord te tonen.

 
 • 1. Ik heb van mijn werkgever een uitnodigingsmail ontvangen voor het Werknemerportaal, wat moet ik doen?

  Je bent door jouw werkgever uitgenodigd om gebruik te maken van het Werknemerportaal. In dit portaal kan je jezelf zich ziek- en/of hersteld melden, maar ook de inhoud van uw re-integratiedossier volgen.

  Je dient de instructie te volgen die in de mail omschreven staat. Dit houdt in dat je op de link klikt die in de mail staat om vervolgens een aantal eenmalige stappen te doorlopen om je account voor het portaal aan te maken.

  1. Klik op de link in de uitnodigingsmail.
  2. Op de validatiepagina die geopent wordt valideert je jouw identiteit met je geregistreerde e-mail adres en geboortedatum.
  3. In het scherm wat daarop volgt voer je twee maal je eigen gekozen wachtwoord in.
  4. Vervolgens log je in het op het Werknemerportaal.

  De uitgebreide instructie vindt je hier!
 • 3. Ik kan niet inloggen?

  Wanneer je een foutmelding krijgt bij het inloggen op het Werknemerportaal kan het volgende aan de hand zijn:

  1. De gebruikersnaam is altijd het e-mail adres waarop u de uitnodigingsmail hebt ontvangen.
  2. Je gebruikersnaam en wachtwoord zijn hoofdlettergevoelig, houd hier rekening mee.
  3. Na drie foutieve inlogpogingen is het account tijdelijk geblokkeerd. Je dient een uur te wachten om het nogmaals te proberen.
  4. Je kunt op Wachtwoord vergeten klikken om het wachtwoord opnieuw in te stellen. Zie ook vraag 3 van deze FAQ.
   
 • 4. Ik ben mijn wachtwoord vergeten? 

  Wanneer je het wachtwoord van het Werknemerportaal niet meer weet kan je het volgende doen:

  1. Ga naar het Werknemerportaal (werknemer.verzuimsignaal.nl) en klik in het inlogscherm op Wachtwoord vergeten.
  2. In het volgende scherm voer je je bestaande gebruikersnaam en e-mail adres in. Het e-mail adres is het adres waarop je de uitnodiging hebt ontvangen voor het Werknemerportaal . Klik op Wachtwoord herstellen.
  3. Je ontvangt een e-mail met daarin een link. Klik op deze link.
  4. In het scherm wat geopend wordt voer je de gebruikersnaam en e-mail adres in en in de onderste twee velden kiest je een nieuw wachtwoord.
  5. Klik op Wachtwoord aanmaken om weer terug te gaan naar het inlogscherm van het Werknemerportaal . Je kunt nu weer inloggen met uw nieuwe wachtwoord.
 • 5. Hoe kan ik mijn account valideren/activeren?

  Zie antwoord op vraag 1 van deze FAQ of klik hier!
 • 6. Mijn gegevens in het Werknemerportaal kloppen niet, hoe kan ik dit wijzigen?

  De werkgever kan je gegevens wijzigen in hun verzuimapplicatie. Neem hiervoor contact op met jouw werkgever.
 • 7. Mijn dossier is niet compleet/ik mis een aantal documenten?

  Neem contact op met jouw werkgever. De werkgever of de arbodienst(verlener) dient bij het toevoegen van een document aan te geven of het document zichtbaar moet zijn in het Werknemerportaal.
 • 8. Ik ben ziek, wat moet ik doen?

  Indien dit binnen je organisatie zo is afgesproken dien je je ziekmelding door te geven via het Werknemerportaal . Dit doe je door in te loggen op het Werknemerportaal en daarna te klikken op Ziek melden. Daar vul je de eerste ziektedag in en optioneel het aantal gewerkte uren op die dag. Druk vervolgens op wederom op Ziek melden om de ziekmelding automatisch door te geven aan de werkgever en arbodienst(verlener).

  Voor de uitgebreide instructie, klik hier en lees vanaf onderdeel 3.
 • 9. Ik ben hersteld, wat moet ik doen?

  Indien je eerder een ziekmelding hebt doorgegeven via het Werknemerportaal kan je vervolgens een herstelmelding in het portaal registreren.

  1. Log in op het Werknemerportaal via werknemer.verzuimsignaal.nl met je gebruikersnaam en wachtwoord.
  2. Wanneer je al een ziekmelding geregistreerd heeft ziet u na het inloggen gelijk de knop Hersteld melden. Klik op deze knop.
  3. Voer de datum in waar op je weer volledig aan het werk bent en klik nogmaals op Hersteld melden om de melding automatisch door te geven aan je werkgever en/of arbodienst(verlener).

  Voor de uitgebreide instructie, klik hier en lees vanaf onderdeel 5.
 • 10. Ik heb een vraag over mijn dossier, waar kan ik terecht? 

  Voor vragen over het dossier in het Werknemerportaal kan je terrecht bij jouw werkgever of de casemanager van de arbodienst(verlener).
   
 • 11. Ik heb drie keer mijn wachtwoord verkeerd ingevoerd en ben geblokkeerd, wat kan ik hier aan doen?

  Het account is tijdelijk geblokkeerd. Na een uur is de blokkade opgeheven en kan je opnieuw inloggen. Wachtwoord vergeten? Kijk dan naar vraag 3 van deze FAQ.
   
   
 • 12. Hoe kan ik zelf documenten plaatsen in het portaal? 

  Momenteel is het niet mogelijk om zelf documenten te plaatsen in het Werknemerportaal .
   
 • 13. Is het Werknemerportaal ook beschikbaar als App? 

  Het Werknemerportaal is mobiel en tablet vriendelijk, er is geen aparte app beschikbaar. Je kan de website uiteraard wel als favoriet opslaan.
   
   
 • 14. Kan ik ook een bericht krijgen al er een nieuw document is toegevoegd in mijn dossier? 

  Ja, er zijn mogelijkheden om per e-mail notificaties te ontvangen.
   
   
veelgestelde vragen FAQ QA werknemersportaal dossierinzicht werknemer portaal
2 personen vinden dit handig. - Ik ook!