Huidige status: OK Er zijn op dit moment geen bekende storingen.

Werkgevers importeren en exporteren

Werkgevers importeren en exporterenIn dit artikel wordt de werking van de werkgever export en import uitgelegd.
Het is mogelijk om met de Werkgever import nieuwe klanten in een bulk in te lezen in VerzuimSignaal.
U kunt hiermee uw complete klantenpopulatie exporteren naar een Excel sheet, een aanpassing doorvoeren in de sheet en vervolgens de aanpassing weer te importeren zodat alle werkgevers bijgewerkt worden.
Het is dus een functionaliteit voor bulkverwerking van uw klantenpopulatie, maar bijvoorbeeld ook handig om alle informatie over uw klanten in een Excel export verzameld te hebben.

Zo gebruikt u het:

1. Klik in de menubalk van VerzuimSignaal op het tabblad Werkgevers en klik vervolgens op Werkgevers exporteren.2. Er verschijnt een pop-up venster met verdere opties. Kies bij de bovenste optie welke versie van Excel u heeft.3. Bij de optie Werkgever selectie selecteert u welke werkgevers u mee wilt nemen in de export. Actieve wergevers, inactieve werkgevers of werkgevers die actief waren in een bepaalde contractperiode. Deze laatste optie kijkt dus of de werkgever een actief contract had in de door u gekozen periode.

4. Klik op Exporteren  om een Excel export te genereren. De export wordt door VerzuimSignaal als download aangeboden.

De volgende velden uit de werkgevergegevens worden in een kolom geplaatst in de export:

A> Werkgeversnummer: De unieke code die gebruikt wordt bij de werknemersimport, zie artikel Werknemers importeren
B> Bedrijfsnaam
C>Bovenliggende werkgeversnummer: Deze kolom wordt gevuld met het werkgeversnummer van een bovenliggend bedrijf wanneer de geëxporteerde werkgever onder een holding structuur valt.
D> Bovenliggende bedrijfsnaam: De naam van de werkgever waaronder de geëxporteerde werkgever valt in een holdingstructuur.
E> Normuren per week: Het aantal uren per week wat door een organisatie gezien wordt als een fulltime werkweek.
F> Rechtsvorm
G> Debiteurnummer
H> Rekeningnummer
I> Iban
J> Risicoprofiel: Aan een bedrijf kan een risicoprofiel gekoppeld worden. Meer informatie hierover vindt u in het artikel Risicoprofielen
K> Bezoekadres
L> Huisnummer bezoekadres
M> Postcode bezoekadres
N> Plaats bezoekadres
O> Land bezoekadres
P> Postadres
Q> Huisnummer postadres
R> Postcode postadres
S> Plaats postadres
T> Land postadres
U> Telefoon
V> Email
W> Mobiel
X> Fax
Y> Contractnummer
Z> Klantnummer
AA> Contract start datum
AB> Contract einddatum
AC> Contracttype
AD> Contractsoort
AE> Dienstverlener: Deze kolom wordt gevuld met de arbodienst die bij de werkgever ingevuld is.
AF> Verzuimmanager: Deze kolom wordt gevuld met de casemanager/gebruiker die als Verzuimmanager1 gevuld is in het onderdeel Dienstverlening van de bedrijfsgegevens.
AG> Eigen risicodrager
AH> Startdatum eigen risicodrager
AI> Einddatum eigenrisicodrager

De gegevens in de kolommen kunnen aangepast worden waarna u de sheet weer kunt importeren om alle werkgevers in de export bij te werken. U slaat de export lokaal op als .xls bestand en volgt de onderstaande stappen.

5. Klik in de menubalk van VerzuimSignaal op het tabblad Werkgevers en klik vervolgens op Werkgevers importeren.6. Zoek het bestand in uw systeem. De importmodule start gelijk met het valideren van het geïmporteerde bestand. 


7. Na het plaatsen wordt het onderdeel Status gevuld met informatie wat er gaat veranderen na de import. Ook eventuele fout ingevulde kolommen worden getoond.

8. Als de validatie geslaagd is kunt u rechtsbovenin de import doorvoeren. Pas op dat moment wordt de data in de applicatie daadwerkelijk aangepast.
 
Werkgever klant bedrijf importeren import wg wgimport excel bestand
4 personen vinden dit handig. - Ik ook!

Reacties