Huidige status: OK Er zijn op dit moment geen bekende storingen.

Afdeling toevoegen en muteren

In dit artikel wordt toegelicht hoe u een afdeling kunt aanmaken en bewerken in VerzuimSignaal.

U kunt uw organisatiestructuur uitbreiden door het toevoegen van afdelingen.
Dit doet u door in de linker navigatiebalk van onder Organisatiestructuur te klikken op het bolletje voor de bedrijfsnaam.

1. Klik op Afdeling toevoegen.2. In het scherm dat wordt geopend vult u de afdelingsnaam in en de afdelingscode.
De afdelingscode is een unieke code voor deze afdeling en mag uit cijfers en letters bestaan. Dit veld wordt gebruikt om werknemers aan de juiste afdeling te koppelen wanneer u een werknemer import uitvoert. Meer informatie hierover vindt u in het artikel Werknemers importeren.

3. Klik op de diskette  om de afdeling op te slaan. 

Na het opslaan worden een aantal extra opties ingeladen. Deze opties en andere niet verplichte velden worden hieronder uitgelegd:

Loonkosten per werknemer: Dit veld is gelijk aan het veld Loonkosten op werkgeversniveau. Het veld op afdelingsniveau is leidend. Zo kunt u de loonkosten per werknemer voor een bepaalde afdeling laten afwijken van de algemene loonkosten per werknemer op werkgeversniveau.
Loonkosten zijn belangrijk voor de berekening van het onderdeel Verzuimkosten uit de statistiekgenerator. 

Leidinggevende: Dit veld geeft aan wie de leidinggevende van de afdeling is. De lijst met te kiezen personen wordt gevuld met werknemers van de afdeling, contactpersonen van de bovenliggende werkgever en contactpersonen die zijn aangemaakt op deze afdeling (zie veld contactpersonen hieronder).

Branchegegevens: Deze velden worden, net zoals bij het toevoegen van een werkgever, gevuld met de branchegegevens van de afdeling. Op die manier kan op afdelingsniveau afwijkende branchegegevens geregistreerd worden.

Contactpersonen: U kunt aan een afdeling contactpersonen toevoegen. 
1. Klik in het onderdeel contactpersonen rechts op Toevoegen. Een pop-up venster verschijnt.
2. Vul minimaal de geel gemarkeerde verplichte velden in en klik op de diskette  om op te slaan.

Geautoriseerde gebruikers: Dit onderdeel wordt gevuld met alle gebruikers die geautoriseerd zijn voor de afdeling. 
Afdeling afdelingen toevoegen muteren wijzigen afdelingscode afdelingsnaam
0 personen vinden dit handig. - Ik ook!

Reacties