Huidige status: OK Er zijn op dit moment geen bekende storingen.

UWV Koppeling (DigiZSM) Toelichting

UWV DigiZSM is een koppelingsplatform van het UWV waar VerzuimSignaal op aansluit en (ziek)meldingen digitaal aan verstuurt. Hieronder wordt toegelicht welke soorten meldingen digitaal verstuurd kunnen worden aan het UWV en hoe de gebruiker (inhoudelijk) inzage kan krijgen in de status van een verstuurde melding.

1. Inrichten van de UWV-koppeling.
VerzuimSignaal verzorgt de aansluiting van de UWV-koppeling tussen VerzuimSignaal en het UWV. Vervolgens kan de applicatiebeheerder per werkgever instellen of de UWV-koppeling actief gemaakt moet worden. U bent er dus als klant verantwoordelijk voor dat de gegevens juist zijn gevuld, omdat er met gegevens wordt gewerkt die binnen uw organisatie bekend moeten zijn. Daarom is het van belang dat de beheerder weet welke velden exact gevuld moeten zijn in VerzuimSignaal en welke vinkjes er geplaatst moeten worden. 

Indien u als gebruiker de UWV-koppeling afneemt, worden de volgende meldingen digitaal verstuurd:

 • Ziekmelding no-risk status
  Indien een werknemer een no-risk status heeft wordt er een melding verstuurd naar het UWV.
 • Herstelmelding no-risk status
  Indien een werknemer een no-risk status heeft tijdens een ziekmelding, wordt er bij een hersteld melding een melding verstuurd.
 • Samengestelde ziekmelding no-risk status
  Indien een werknemer een no-risk status heeft tijdens een wederom ziekmelding, dan wordt er een melding verstuurd.
 • Gedeeltelijke hersteld melding no-risk status
  Indien een werknemer een no-risk status heeft tijdens een wijziging van herstel percentage, wordt er een melding verstuurd.  
 • Ziek uit dienst melding no-risk status
  Indien een werknemer ziek uit dienst gaat met een no-risk status, wordt er een melding verstuurd.
 • Ziek ten gevolge van zwangerschap
  Indien een werknemer ziek is ten gevolge van zwangerschap is, wordt er een melding verstuurd.
 • Zwangerschap
  Indien bij een werknemer zwangerschapsverlof wordt opgevoerd, wordt er een melding verstuurd. Let op in de melding naar het UWV worden de vermoedelijke bevallingsdatum en gewenste ingangsdatum verlof verstuurd. De werkelijke bevallingsdatum, ingangsdatum en uiteindelijk einddatum verlof dient u apart te melden bij het UWV. Deze wijzigingen worden niet ondersteund door de UWV-koppeling.
 • Melding adoptie
  Indien via overige protocollen een adoptieprotocol aanmaakt, wordt er een melding verstuurd.
 • Ziek uit dienst melding regulier
  Indien een werknemer ziek uit dienst gaat zonder een no-risk status, wordt er een melding verstuurd.
 • 42e-weeksmelding
  Indien de 42 weken is bereikt in een lopend verzuimdossier, wordt er een melding verstuurd.

 
2. Het controleren van de verzonden UWV-meldingen.
Nadat een melding is verstuurd naar het UWV middels de koppeling kunt u als gebruiker de melding volgen. Elke melding doorloopt meerdere fases, deze zijn elk inzichtelijk gemaakt in VerzuimSignaal. Indien een melding niet voldoet aan de validaties van één van de fases, wordt dit direct aangegeven. Zo kan u als gebruiker daarop acteren en voorkomt daarmee dat een melding op de recapitulatie-lijst terecht komt. Het doorlopen van de acceptatie fases duurt enkele minuten. Als er een storing is en de melding kan niet aangeboden worden aan het UWV, wordt deze in een wachtrij geplaatst en later opnieuw verstuurd.

Binnen VerzuimSignaal zijn de verstuurde meldingen inzichtelijk gemaakt onder het tabblad UWV-meldingen in een werknemerdossier. Hieronder enkele screenshots:
 

 1. Status vermelding per melding in het protocollenoverzicht.

 1. Overzicht van de verschillende fases die een melding doorloopt voordat de melding verwerkt is in het systeem bij het UWV met een statusvermelding. 

 2. Inhoudelijk gegevens van een melding, zo ziet de gebruiker wat er precies is verstuurd naar het UWV.


   
 3. Indien u een overzicht wil van alle verzonden over een periode, kan u dit vinden onder Management --> UWV Meldingen:


3. Statussen en foutcodes 

Een bericht doorloopt binnen Digipoort een aantal processtappen, afhankelijk van het soort bericht. Iedere processtap heeft een vaste statuscode. Met de statusinformatieservice kunt u voor ieder aangeleverd bericht nagaan welke processtappen het bericht heeft doorlopen en of het succesvol is verwerkt. Is het bericht niet goed verwerkt, dan kunt u aan de eindstatus zien wat er mis is gegaan en welke actie u kunt ondernemen. 
 
Een aangeleverde UWV Verzuimmelding volgt op Digipoort de volgende processtappen:
 
1. Aanlevering aan Digipoort
2. Blacklist Controle
3. Validatie door Digipoort
4. Aflevering aan uitvragende partij
5. Validatie door uitvragende partij

Hieronder staan alle statussen gegroepeerd per processtap. Bij iedere stap staat het volgende beschreven.

 

UWV koppeling UWV UWV digitaal UWV meldingen DigiZSM
9 personen vinden dit handig. - Ik ook!

Reacties