Huidige status: OK Er zijn op dit moment geen bekende storingen.

Aanvullend partnerverlof (De Wet WIEG)

Het is mogelijk om aanvullend partnerverlof in het kader van de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) vast te leggen in VerzuimSignaal en dit door middel van de UWV-koppeling aan het UWV te melden als je gebruikmaakt van deze koppeling. Je doet een aanvraag partnerverlof door middel van de knop 'Partnerverlof aanvragen'. Deze knop kan in de rol worden aan- en uitgezet via de domeinentool, optie 12.25. Deze module is beschikbaar voor de domeinrollen Casemanager, Leidinggevende en HR manager.Bij alle actieve UWV-koppelingen is de optie om een aanvraag partnerverlof in te dienen via de koppeling automatisch geactiveerd. Dit bericht wordt alleen verzonden als via de knop 'Partnerverlof aanvragen' een melding wordt ingeschoten.

Het vastleggen van een aanvraag aanvullend partnerverlof gebeurt door middel van een overig protocol, zoals ook orgaandonatie en adoptie wordt vastgelegd. Het dossier wordt automatisch weer gesloten, zodat er geen vervuiling van je dossieroverzichten plaatsvindt. Na afstemming met de klankbordgroepen hebben we ervoor gekozen het vastleggen van de exacte verlofperiodes niet in VerzuimSignaal te doen. Ook het reguliere partnerverlof van vijf dagen wordt niet in VerzuimSignaal geregistreerd.

Aanvraag partnerverlof bij het UWV
Je kunt het partnerverlof aanvragen na de geboorte van het kind. Het aanvullende verlof kan aangevraagd worden tot zes maanden na de geboortedatum. Vraagt de werknemer vijf weken verlof aan, maar neemt hij hiervan bijvoorbeeld maar twee weken daadwerkelijk op, dan moet de werkgever actief bij het UWV melden dat er teruggevorderd moet worden. Wijzigt de werknemer gedurende het verlof van werkgever, dan dient de oude werkgever de betaalde uitkering over te dragen aan de nieuwe werkgever. In dat geval vordert het UWV niet terug. Wanneer bij de nieuwe werkgever geen gebruik kan worden gemaakt van het geboorteverlof, dient de oude werkgever dit te melden bij het UWV, waarna deze terugvordering eist.

Geen tabblad Dossier
VerzuimSignaal is niet bedoeld voor verdere registratie van het partnerverlof. De melding van het partnerverlof wordt direct weer gesloten. Het is ontwikkeld om het wel te kunnen registreren in VerzuimSignaal en om het via de applicatie te kunnen melden met de UWV-koppeling. Wij zien het partnerverlof als een HR aangelegengeid en vergelijken het meer met ouderschapsverlof dan met zwangerschapsverlof. Daarom is het vastleggen van notities en/of documenten in een verzuimdossier niet van toepassing. Dit is voor het partnerverlof niet ontwikkeld en zal (voorlopig) ook niet ontwikkeld worden.
partnerverlof Wet WIEG dossier UWV koppeling UWV
0 personen vinden dit handig. - Ik ook!

Reacties