Huidige status: OK Er zijn op dit moment geen bekende storingen.

UWV Formulieren (nieuwe methodiek)

De UWV formulieren in VerzuimSignaal worden vernieuwd en gaan we gefaseerd uitleveren. De formulieren krijgen dezelfde weergave als het formulier van het UWV.

Vanaf 14 juni staan de eerste twee formulieren voor je klaar. Het gaat om de formulieren:
 • Plan van Aanpak
 • (eerstejaars)evaluatie
In de komende maanden worden ook alle andere formulieren van het UWV vernieuwd. We informeren je uiteraard als er weer nieuwe formulieren voor je klaar staan. Het hieronder staande geldt dus in 1e instantie alleen voor het Plan van Aanpak en de (eerstejaars)evaluatie. Pas wanneer de overige formulieren worden gereleased, zal dit voor die formulieren gelden.
 
Wat verandert er voor de gebruiker?
 • De UWV formulieren worden bijgewerkt naar de versie die op dit moment beschikbaar is op www.uwv.nl/werkgevers/formulieren. Staat een formulier daar niet, dan zal het niet worden bijgewerkt door deze update;
 • De formulieren krijgen een nieuw uiterlijk. Alle formulieren krijgen het uiterlijk van het formulier zoals het UWV deze uitbrengt, inclusief toelichtingen;
 • De UWV-formulieren die gekoppeld zijn aan de standaard protocoltaken die door VerzuimSignaal worden beheerd, worden bijgewerkt naar de nieuwe versie;
 • De UWV-formulieren die gekoppeld zijn aan lopende verzuimprotocollen worden ook bijgewerkt, tenzij het document al (deels) is ingevuld. Reeds deels of geheel gevulde formulieren in concept of definitief blijven in het oude format beschikbaar;
 • Heb je zelf UWV formulieren aan eigen protocoltaken of bibiliotheektaken gekoppeld, dan kun je deze zelf vervangen door de nieuwe formulieren;
 • Alle formulieren in het medisch dossier onder de knop “UWV formulier toevoegen” worden vervangen door de nieuwe formulieren;
 • De taak “Evalueren en bijstellen” in WVP protocollen wordt voorzien van de bijlage (eerstejaars)evaluatie, tevens wordt de tekst van de subtaak bijgewerkt. De mogelijkheid om een (eerstejaars)evaluatie in te vullen vanuit het scherm van een definitief plan van aanpak blijft bestaan;
 • Het is voor ons gemakkelijker om nieuwe versies van de formulieren te maken. Wanneer het UWV wijzigingen doorvoert zullen wij deze zo snel mogelijk ook doorvoeren in de UWV formulieren.
 
Wat verandert er niet?
 • Reeds deels of geheel ingevulde formulieren bij lopende protocollen worden niet vervangen;
 • Je eigen protocoltaken of bibliotheektaken blijven onveranderd, je kunt zelf kiezen om de nieuwe UWV-formulieren hier aan te hangen wanneer je een taak wijzigt . Het is na deze release niet meer mogelijk de oude versies van formulieren te kiezen.

Een aantal formulieren komt te vervallen. Dat komt omdat het UWV deze alleen nog digitaal via hun eigen portaal accepteert en niet langer als een formulier:
 • Deskundigenoordeel werkgever                                                                               
 • Aanvraag WIA- uitkering met verkorte wachttijd                                            
 • Beëindiging verlengde loondoorbetaling                                                                     
 • Melding van verslechterende gezondheid.                                                                   
 • Wijzigingen doorgeven als u een WAO-, WAZ- of WAJONG -uitkering heeft.  
 
Een aantal formulieren in de applicatie wordt voorlopig niet geraakt door deze update. Dat geldt bijvoorbeeld voor het FML. Deze is niet beschikbaar op www.uwv.nl/werkgevers/formulieren.
UWV Formulieren Nieuwe Methode PVA plan van aanpak Evaluatieformulier eerste jaars evaluatie eerstejaarsevaluatie (eerstejaars)evaluatie
0 personen vinden dit handig. - Ik ook!