Huidige status: OK Er zijn op dit moment geen bekende storingen.

UWV documenten toevoegen

In VerzuimSignaal kunt u op een aantal plekken UWV-documenten vinden. Dit bijvoorbeeld als bijlage bij een taak in een verzuimprotocol, of voor een bedrijfsarts als document. In dit artikel staat beschreven hoe deze formulieren werken. Een voorbeeld van een UWV-document is het Plan van Aanpak WIA.

UWV-documenten bestaan normaal gesproken uit een voorformulier en het daadwerkelijke document. In het voorformulier worden de velden van het document gevuld, de ingevulde informatie wordt vervolgens in het document opgeslagen.Indien aanwezig in de applciatie wordt informatie vooringevuld. In bovenstaande voorbeeld zijn alle werknemergegevens uit het formulier automatisch ingevuld. Deze gegevens kunnen desgewenst met de hand worden overschreven, dat geldt alleen voor het document waarin het is overschreven; de informatie wordt niet in het dossier van de werknemer aangepast.
Lege velden kunnen met de hand worden aangevuld, ook dit geldt alleen voor dit formulier.

Als het formulier voor de eerste keer wordt aangemaakt heeft u de mogelijkheid het formulier op te slaan (als concept), een PDF-preview te genereren of het document naar het klembord te kopieren. Om een PDF-preview te maken moet het formulier eerst in concept worden opgeslagen. Als het document naar het klembord wordt geplaatst wordt geen concept opgeslagen maar blijft de reeds handmatig aangevulde informatie wel beschikbaar voor latere bewerking.

Als het formulier wordt opgeslagen is het inzichtelijk in het tabblad "Dossier" van het dossier waarin het is aangemaakt. Medische UWV-documenten zijn uitsluitend inzichtelijk in het medische dossier. Documenten die vanuit een taak worden aangemaakt zijn ook vanuit die taak weer te openen.

Na opslaan als concept kan het document worden aangepast of definitief gemaakt worden. Als het formulier definitief wordt gemaakt kunnen er geen wijzigingen meer aan gebeuren. Wel is het mogelijk een bijstellingsformulier in te vullen en te laten ondertekenen door alle partijen.


 
UWV documenten UWV document UWV documenten plan van aanpak probleemanalyse PA PVA actueel oordeel systeemdocument systeem document
6 personen vinden dit handig. - Ik ook!

Reacties