Huidige status: OK Er zijn op dit moment geen bekende storingen.

Tijdregistratie

Tijdens het behandelen van de taken in het dossier van een werknemer kan tijd worden geschreven. Zie voor meer informatie over het behandelen van taken het artikel afhandeling-van-taken. Deze geschreven tijd kan door middel van het rapport "Verrichtingen" worden gerapporteerd om zo per bedrijfsonderdeel de kosten inzichtelijk te maken.
 
Bij het afronden van een taak is het mogelijk (al dan niet verplicht) tijd te schrijven. Indien tijdschrijven verplicht is gesteld voor een gebruikersrol wordt zodra de gebruiker een taak afvinkt het venster 'tijdschrijven' getoond. Als dit niet het geval is kan de gebruiker tijdschrijven door het symbool aan te klikken dat verschijnt als de muis op de betreffende taak staat.

 
In het Tijdsregistratieformulier kan de volgende informatie worden geregistreerd:Tijdschrijven kan gebeuren op basis van bestede tijd of op basis van stuksprijs. Per verrichting (taak) kan in het beheer van de applicatie worden aangegeven wat de prijs is per contract. Op basis van het contract dat van toepassing is op de werkgever waar de werknemer waarvoor de taak uitgevoerd wordt werkzaam is, wordt de in de verrichting aangegeven prijs (stuksprijs of uurprijs met richttijd) weergegeven in het formulier "Tijdsregistratie".

Tijdschrijven kan in één keer gebeuren of tussentijds, als de taak in meerdere keren wordt uitgevoerd. Zodra de Status op 'Behandeld' wordt gezet wordt de taak na opslaan van het tijdsregistratieformulier afgerond.

De bestede tijd is een verplicht veld. Op basis van de instellingen in beheer worden vervolgens op basis van het uurtarief of de stuksprijs de kosten voor deze verrichting berekend. Deze kunnen indien nodig per taak worden aangepast. Als er zowel een prijs per uur als een stuksprijs zijn ingevuld, wordt de stuksprijs aangehouden als totaalprijs.

De kosten die worden berekend zijn standaard exclusief BTW, door het kiezen van een BTW percentage wordt de prijs inclusief BTW berekend en in de rapportage meegenomen. Het is niet verplicht een BTWtarief te kiezen.

Als er een reis is afgelegd om de verrichting uit te voeren, kunnen de gemaakte kilometers en de afgesproken kilometervergoeding ook worden vastgelegd in het tijdsregistratieformulier. Deze worden (exclusief BTW) opgeteld bij de totaalprijs.

TIP: Bedragen dienen in VerzuimSignaal te worden ingevoerd met een . als decimaalteken.

Na het opslaan van het formulier Tijdsregistratie verschijnt de geschreven tijd in de rapportage "Verrichtingen":Dit rapport kan vervolgens worden geexporteerd naar PDF, Word of Excel.

 
Tijd Tijdsregistratie Tijdschrijven Verrichting Verrichtingen
0 personen vinden dit handig. - Ik ook!

Reacties