Huidige status: OK Er zijn op dit moment geen bekende storingen.

Verzuim per maand

Het rapport 'Verzuim per maand' geeft een overzicht van het ziekteverzuimpercentage (ZVP) per maand gespecificeerd op bedrijfs- en afdelingsniveau. Via het tabblad 'Rapportage' kunt u kiezen voor de button 'Rapporten'. In het dropdownmenu onder het kopje 'Rapport' kunt u kiezen voor het rapport 'Verzuim per maand', mits deze rapportagemogelijkheid aanstaat in uw rol.

In dit artikel wordt dit rapport stapsgewijs uitgelegd. 

1. Voorformulier
2. Filter opslaan
3. Rapport genereren
4. Output
5. Output exporteren
6. Berekening ziekteverzuimpercentage

 

1. Voorformulier

In het voorformulier kunt u een selectie maken van de data die u wenst uit te draaien middels het rapport 'Verzuim per maand'.

1.1 Periode
Bij de periode vult u de periode in waarover u een uitdraai wil maken. Het betreft de 'Periode van' en de 'Periode tot' datum. Als u over geheel 2015 het autorisatierapport wenst uit te draaien, kiest u voor 01-01-2015 tot 01-01-2016. Door op de kalenderbutton te klikken, kunt u met een muisklik de data selecteren.1.2 Selectiecriteria
Bij dit onderdeel kunt u kiezen over welke populatie u de verzuimcijfers wenst uit te draaien. Dit kan op basis van bedrijf of groep*. Bij 'Type selectie' kunt u een keuze maken uit beide opties.
* U kunt alleen kiezen voor 'Groep' als er daadwerkelijk groepen zijn ingericht onder 'Applicatie instellingen' en 'Groepsbeheer'. Als u geen groep heeft ingericht, wordt de optie niet getoond in de rapportgenerator.Vervolgens selecteert u de gewenste holding/bedrijf/afdeling(en)/werknemer(s).  Dit doet u door in de kolom op de naam van het onderdeel te klikken, zodat de bedrijfsstructuur verder naar rechts wordt uitgeklapt. Als u de gehele holding inclusief alle onderliggende onderdelen wil uitdraaien, hoeft u enkel op het witte bolletje achter de holdingnaam aan te vinken.Voor een specifiekere selectie kunt u vinkjes plaatsen bij het gewenste onderdeel. Als u een vinkje plaatst voor de bedrijfsnaam, worden meteen alle afdelingen meegenomen. Mocht u bijvoorbeeld alleen een aantal willekeurige afdelingen tegelijk willen uitdraaien, hoeft u alleen vinkjes voor de desbetreffende afdelingen te plaatsen (zie voorbeeld hieronder). Dan geldt wederom dat meteen alle werknemers van deze afdelingen worden meegenomen in de verzuimcijfers.Door bij 'Type selectie' te kiezen voor 'Groep', hoeft u daarna alleen de gewenste groep(en) te selecteren door een vinkje te plaatsen. De cijfers worden berekend op de populatie zoals dit bij het groepsbeheer ingericht staat. 
 


Let op! De cijfers worden altijd uitgedraaid op bedrijfsniveau of afdelingsniveau. Als u bijvoorbeeld twee specifieke werknemers selecteerd, komt altijd het percentage van de gehele afdeling op de output.

1.3 Rapportopties
De eerste rapportoptie is de keuze om bedrijven met beeindigde contracten mee te nemen in de berekening. Bij het aanvinken van de optie, worden bedrijven met beeindigde contracten hierin meegenomen. Of een bedrijf een beeindigd contract heeft, kunt u nakijken bij de bedrijfsgegevens (mits deze optie aanstaat in uw rol). Als laatste kunt u de keuze maken welke protocollen u wenst mee te nemen in de berekening. U heeft de keuze uit het protocol Ziek, Zwanger en Ziek a.g.v. zwangerschap. Het is de bedoeling dat u hier minstens één optie in aanvinkt. 2. Filter opslaan

Als u vaker gebruik maakt van hetzelfde rapport met dezelfde selectiecriteria is het handig om dit als filter op te slaan. U vult het gehele voorformulier in en kiest daarna rechtsonderin voor de button 'Filter opslaan'.In de pop-up kunt u een naam geven aan het filter en kiezen voor 'Opslaan en sluiten'.Na het opslaan kunt u eenvoudig het filter openen door het linksonderin aan te klikken.

  

Als de button blauw is (zoals links hierboven), is het filter geselecteerd. Als het filter is gedeselecteerd, wordt de button in een witte kleur getoond (zoals rechts hierboven). 

Het filter kunt u legen door te kiezen voor de button 'Legen' rechtsonderin het beeldscherm.


 

3. Rapport genereren

Zodra u de gewenste selectie heeft gemaakt, kunt u het rapport gaan genereren. Dit kunt u doen door op de genereerbutton te klikken rechtsbovenin uw beeldscherm.Let op! Het genereren van de output kan even duren, afhankelijk van de grootte van de populatie. Wij adviseren u om ondertussen niet in uw browser te klikken, maar geduldig af te wachten tot de output op uw beeldscherm wordt getoond. Zo voorkomt u dat uw browser vast kan lopen. 
 

4. Output

Met de output wordt de uitkomst van het rapport bedoeld. Stap voor stap wordt in onderstaande beschrijving weergegeven wat er precies wordt bedoeld.

4.1 Rapportgegevens

Rapportnaam
Naam van de geselecteerde rapportagemogelijkheid.

Afgedrukt op
Datum waarop het rapport is gegenereerd.

Verslagperiode
De gekozen verslagperiode (zie ook 1.1 Periode).

Structureel Functioneel Beperkt

Ja. Output is standaard inclusief medewerkers met een SFB-status.

Ziek
Ja/Nee. Protocol Ziek wordt wel/niet meegenomen in de output (gekozen in het voorformulier bij 1.3 Rapportopties).

Zwanger
Ja/Nee. Protocol Zwanger wordt wel/niet meegenomen in de output (gekozen in het voorformulier bij 1.3 Rapportopties).

Adoptie
Nee. Protocol Adoptie wordt nooit meegenomen in deze rapportagemogelijkheid.

Donor
Nee. Protocol Donor wordt nooit meegenomen in deze rapportagemogelijkheid. 

Ziek a.g.v. zwangerschap
Ja/Nee. Protocol ziek a.g.v. wordt wel/niet meegenomen in de output (gekozen in het voorformulier bij 1.3 Rapportopties).

4.2 Cijfers per bedrijf/afdeling


Rapportnaam

Naam van de geselecteerde rapportagemogelijkheid.

Afgedrukt op

Datum waarop het rapport is gegenereerd.

Verslagperiode
De gekozen verslagperiode (zie ook 1.1 Periode).

Afdeling
Per afdeling wordt het ziekteverzuimpercentage per maand berekend binnen de geselecteerde verslagperiode. 

Bedrijfstotaal
Bij het bedrijfstotaal wordt het ziekteverzuimpercentage van het gehele bedrijf per maand berekend binnen de verslagperiode. 

Totaal
Totale ziekteverzuimpercentage (op afdelingsniveau en bedrijfsniveau) binnen de verslagperiode.

 

5. Output exporteren

Het is mogelijk om de output uit te draaien in een PDF-, Excel- en/of Word-bestand. Zodra de cijfers worden getoond op uw beeldscherm na het genereren van uw selectie, kunt u kiezen voor de button 'Resultaat exporteren' rechtsbovenin uw beeldscherm.Vervolgens kunt u in de pop-up de keuze maken naar welke extensie u het resultaat wil exporteren en klikt u op de gewenste button.Door te kiezen voor 'Afdrukken' kunt u direct een printopdracht naar uw printer versturen. Als u kiest voor 'E-mail versturen' krijgt u een pop-up met de maileditor om het bestand direct te kunnen mailen. Bij het Exporteren naar Adobe PDF, Microsoft Word of Microsoft Excel wordt het bestand geopend in de desbetreffende programma's. U kunt dan het bestand opslaan en eventueel nog bewerken. 

Tip!
Het is mogelijk om de output naar PDF per pagina te scheiden. Elk bedrijf wordt dan op een aparte pagina getoond. In de pop-up om het document naar PDF te exporteren, krijgt u de optie om 'Gescheiden pagina's' aan te vinken. 


6. Berekening ziekteverzuimpercentage

Het verzuimpercentage (ZVP) geeft aan welk deel van de arbeidscapaciteit in een bepaalde periode wegens verzuim verloren is gegaan. Dit is de meest gebruikte maat om het verzuim binnen een bedrijf of organisatie te typeren. De formule is gebaseerd op de richtlijnen van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 

ZVP = (Het totaal van de verzuimde dagen in periode t / Potentieel beschikbare dagen in periode t) x 100%.

De vaststelling van het verzuimpercentage gebeurt op basis van alle ziektegevallen die zich in de verslagperiode voordoen (dus niet op basis van nieuwe of beëndigde gevallen). Alleen de dagen die binnen de verslagperiode vallen, moet men meerekenen. Betreft het verzuim niet de gehele werktijd, dan moet men het aantal verzuimde dagen vermenigvuldigen met de proportie van de werktijd dat men ziek is. Ook moet men de (zieke) werknemers meerekenen van wie het dienstverband tijdens de verslagperiode begint dan wel eindigt. Om de noemer van het verzuimpercentage te kunnen vaststellen, wordt het aantal FTE (zie '1. Deeltijdfactor' voor de berekening) in de verslagperiode gebruikt.

Figuur 1: 
Verzuimdagen die worden meegenomen bij de berekening van het verzuimpercentage (1e ziektejaar en 2e ziektejaar) voor bijvoorbeeld het kalenderjaar 2015. 


 

Verzuim per maand Ziekteverzuimpercentage Rapport Percentage
0 personen vinden dit handig. - Ik ook!

Reacties