Huidige status: OK Er zijn op dit moment geen bekende storingen.

Verzuim matrix


Een verzuimrapport waarin diverse gegevens uit de applicatie in een Matrix/tabel worden samengevoegd.
In dit artikel leggen we uit hoe u het kunt genereren en wat u kunt verwachten.

 

Het rapport genereren.


1. Ga in de menubalk van de applicatie naar het tabblad Rapportage en klik vervolgens op Rapporten.


Het rapportenformulier wordt ingeladen.

2. Klik in de rapporten selectiebalk op Verzuim matrix.


3. Kies uw verslag periode. Dit is de periode waarover de verzuimcijfers berekend worden.

4. Bij Type selectie kunt u kiezen of u het rapport voor één of meerdere bedrijven wilt uitdraaien, voor álle bedrijven of voor een voorgedefinieerde bedrijven- of afdelingengroep.
Groepen definieert een applicatie beheerder binnen de module Groepsbeheer.

5. Wanneer u het rapport wilt uitdraaien over een holding met meerdere niveau's, dan klikt u op het bolletje om het bedrijf te selecteren en automatisch ook alle onderliggende bedrijven.

Wanneer u een bedrijf selecteert wat geen holding is kunt u simpelweg een vinkje zetten voor de bedrijfsnaam.

6. Onderin het rapport formulier kunt u kiezen welke typen verzuim u wenst mee te nemen in de berekening. Standaard is dat alleen regulier verzuim (ziek) wat uit te breiden is met ziekte a.g.v. zwangerschap en verzuim van werknemers met een SFB status.


7. Klik rechts bovenin het rapport formulier op genereer   om uw ingestelde rapport uit te draaien.

 

Het resultaat.
Het rapport is als volgt opgebouwd:

Het rapport is uitgesplitst per bedrijf, per afdeling én per werknemer. Bedrijven worden altijd bovenaan getoond, daaronder afdelingen en daaronder alle werknemers van die afdeling.


Bedrijven worden altijd groen gemarkeerd, en afdelingen geel.Naast elke regel (bedrijf, afdeling of werknemer) worden in de eerste 5 kolommen de volgende gegevens getoond:
 • Uren per week
 • FTE
 • Beschikbare dagen
 • Verzuimdagen
 • Aantal meldingen
Rechts naast deze kolommen wordt het totaal weergegeven van de volgende verzuimcijfers:
 • Ziekteverzuimpercentage
 • Ziekmeldingsfrequentie
 • Gemiddelde ziekteverzuimduur.
Rechts naast de totaal kolommen wordt per regel de verzuimverdeling naar duurcategorie getoond:
 • Kort verzuim (1-7 dagen)
 • Gemiddeld verzuim (8-42 dagen)
 • Lang verzuim (43-365 dagen)
 • Extra lang verzuim ( >365 dagen) 
rapport matrix statistiek rapportage rapporten statistieken
0 personen vinden dit handig. - Ik ook!

Reacties