Huidige status: OK Er zijn op dit moment geen bekende storingen.

Uitleg verschillende rapporten

Vanuit VerzuimSignaal kunt u verschillende rapportages genereren. In dit artikel worden de verschillende rapportages uitgelegd.
 

Acceptatiegegevens

Rapportage waarbij alle polisgegevens getoond worden voor de verschillende eigen klanten over een bepaalde periode. De output van dit rapport is automatisch een Excel-sheet.

 

Autorisatierapport

Het autorisatierapport geeft een overzicht voor eigen gebruikers of voor werkgevergebruikers. Bij het overzicht voor eigen gebruikers wordt per gebruiker een overzicht getoond voor welk bedrijf, afdeling of werknemer deze gebruiker is geautoriseerd.
Het overzicht werkgevergebruikers geeft een overzicht welke gebruikers voor welke bedrijfsonderdelen (gehele bedrijf, afdeling of specifieke werknemers) geautoriseerd zijn.
 

Bedrijfsgegevens

Het rapport bedrijfsgegevens geeft in één oogopslag een overzicht per bedrijf over een geselecteerde periode voor het aantal werknemer, het aantal (lopende) meldingen, meldingen in de periode, GZVD, ZMF, ZVP en de oorzaken (verzuimredenen zoals deze gedefinieerd zijn in VerzuimSignaal).

 

Benchmark

De rapportage Benchmark geeft de verzuimcijfers van afzonderlijke bedrijven en afdelingen om deze met elkaar te vergelijken. Bedrijven zijn met dit rapport te vergelijken op de kerngetallen:

Bedrijven zijn met dit rapport te vergelijken op de verzuimduur:

Bedrijven zijn met dit rapport te vergelijken op het verzuim per maand:

 

Caseload en Caseload per casemanager

De rapportage Caseload laat zien in welke mate de casemanager (in VerzuimSignaal “Verzuimmanager 1”) belast is met openstaande dossiers en de daarbij behorende cijfers als kort, middel en lang verzuimende werknemers.

Bij de rapportage Caseload per casemanager krijgt u per casemanager een overzicht van het aantal werkgevers een betreffende casemanager onder zijn of haar hoede heeft. Door op de naam van de casemanager te klikken, of te klikken op “Zonder casemanager”, kunt u een casemanager toewijzen of wijzigen.

 

Contractuitnutting

Het rapport contractuitnutting zet de kosten en baten op contractniveau tegen elkaar af, zodat gezien kan worden of een contract een positief (winst) of een negatief (verlies) saldo heeft.
 

Frequent verzuimers

Met het rapport frequent verzuimers kunt u criteria opgeven om de frequent verzuimers binnen uw organisatie te identificeren. De uitkomsten zijn te sorteren op werknemersnaam, aantal meldingen, bedrijfsnaam en afdelingsnaam.

 

Gedetailleerd verzuimoverzicht

Het rapport gedetailleerd verzuimoverzicht geeft een overzicht waarbij naast de kerngetallen omtrent verzuim ook het aantal lopende meldingen en FTE van de verschillende werknemers worden getoond.


 

Meldingen per dag

Het rapport Meldingen per dag geeft een overzicht van alle gedane meldingen in de opgegeven periode. Per melding wordt de meldingsdatum, werknemersnaam, BSN, soort melding, 1e AO-dag en AO% getoond.

 

Openstaande dossiers per duurcategorie

Het rapport Openstaande dossier per duurcategorie toont een overzicht van alle werknemers die een x aantal weken ziek zijn. Met dit rapport kunt u bijvoorbeeld snel en overzichtelijk uw lang-verzuimers identificeren.

 

Schadelast

Met het rapport Schadelast kunt u voor uw organisatie schadebedragen, die zijn ontstaan naar aanleiding van verzuimmeldingen, op een overzichtelijke manier in kaart te brengen. Dit rapport wordt voornamelijk gebruikt door verzekeraars en volmachten.

 

Verrichtingen

Rapportage waarbij de tijd / kosten van de door de gebruiker uitgevoerde taken worden vastgelegd over een bepaalde verslagperiode. Deze rapportage wordt voornamelijk gebruikt door arbodiensten.

 

Verzuim per maand

Het rapport Verzuim per maand geeft een overzicht van het ZVP per maand gespecificeerd op afdelingsniveau.

 

Verzuimanalyse o.b.v. kalenderdagen/ werkdagen

Rapportage waarbij alle in de gekozen verslagperiode geregistreerde verzuimmeldingen worden getoond en waarvan de verzuimcijfers worden berekend op basis van kalenderdagen. In de verzuimanalyse op basis van werkdagen wordt de output in werkdagen getoond. Als er sprake is van een werkrooster in het dienstverband van de werknemer dan is dit patroon leidend. 

 

Verzuimanalyse t.b.v. de inkomensverzekeraar

Rapportage waarbij over een gekozen verslagperiode belangrijke gegevens voor de verzekeraar of volmacht worden gegenereerd op basis van alle geregistreerde ziekmeldingen.

 
rapport rapportage rapporten rapportgenerator generator verzuimanalyse benchmarking schadelast inkomensverzekeraar frequentverzuim kalenderdagen werkdagen verzuim per maand verrichtingen stop loss duurcategorie meldingen per dag openstaande dossiers per d
3 personen vinden dit handig. - Ik ook!

Reacties