Huidige status: OK Er zijn op dit moment geen bekende storingen.

Facturatie

Het rapport Facturatie kunt u vinden via het tabblad Rapportage, hierna klikt u op Aantallen. In het overzicht facturatie kunt u het aantal werknemers zien voor de gehele omgeving. De gegevens uit dit overzicht worden ook gebruikt voor de facturatie van VerzuimSignaal. 
 
Facturatie
Klik op het tabblad Rapportage en daarna op Aantallen. 


Hierna klikt u op Facturatie.


Na het klikken op facturatie krijgt u de mogelijkheid om de peildatum in te vullen. 
 
Resultaat

Nadat u het overzicht heeft uitgedraaid krijgt u bovenstaand resultaat te zien. 
- Bedrijven; dit zijn alle bedrijven in de omgeving. Als er sprake is van een holdingsctructuur, dan kun je dat hier ook zien. De bedrijfsnaam is dan groen en kun je aanklikken om de structuur uit te klappen.
- Werknemers; hier zie je het aantal werknemers dat op de gekozen peildatum in dienst is. 
- Dossiers; het aantal openstaande dossier op de gekozen peildatum.
- UWV meldingen; deze kolom wordt niet gebruikt.
- WIA meldingen; wanneer er gebruik gemaakt wordt van de WIA module, ziet u hier het aantal openstaande WIA dossiers op de gekozen peildatum.
- SMS gisteren; wanneer de beheerder de mogelijkheid aan heeft gezet om de tweefactorauthenticatie per sms te doen, dan worden hier de SMS berichten van de dag voor de peildatum getoond
- SMS 30 dagen; dit zijn alle SMS berichten die in de afgelopen 30 dagen voorafgaand aan de peildatum zijn verzonden ten behoeve van de tweefactorauthenticatie. 
0 personen vinden dit handig. - Ik ook!

Reacties