Huidige status: OK Er zijn op dit moment geen bekende storingen.

Autorisatierapport

Het autorisatierapport geeft een overzicht voor eigen gebruikers of voor werkgevergebruikers. Bij het overzicht voor eigen gebruikers wordt per gebruiker een overzicht getoond voor welk bedrijf, afdeling of werknemer deze gebruiker is geautoriseerd. Het overzicht werkgevergebruikers geeft een overzicht welke gebruikers voor welke bedrijfsonderdelen (gehele bedrijf, afdeling of specifieke werknemers) geautoriseerd zijn. Hieronder zal het voorformulier en de output verder per punt uitgelegd worden.

1. Voorformulier
2. Filter opslaan
3. Rapport genereren
4. Output
5. Output exporteren


Via het tabblad 'Rapportage' kunt u kiezen voor de button 'Rapporten'. In het dropdownmenu kiest u vervolgens voor het rapport 'Autorisatierapport' (alleen uit te draaien mits dit aan staat in uw rol).


1. Voorformulier

In het voorformulier kunt u een selectie maken van de data die u wenst uit te draaien middels het autorisatierapport.

1.1 Periode
Bij de periode vult u de periode in waarover u een uitdraai wil maken. Het betreft de 'Periode van' en de 'Periode tot' datum. Als u over geheel 2015 het autorisatierapport wenst uit te draaien, kiest u voor 01-01-2015 tot 01-01-2016. Door op de kalenderbutton te klikken, kunt u met een muisklik de data selecteren.1.2 Selectiecriteria
Onder het kopje 'Selectiecriteria' kunt u de type selectie selecteren. Dit kunnen eigen gebruikers of werkgever gebruikers betreffen. - Type selectie: Werkgever gebruikers
Zodra u heeft gekozen voor 'Werkgever gebruikers' ontstaat er een organisatiestructuur waarbij u de gebruikers kunt uitdraaien van het gewenste bedrijf (of gewenste bedrijven). Als er een holding bestaat en u wenst alle onderliggende gebruikers uit te draaien, kunt u direct kiezen voor het witte bolletje achter de naam.Indien u losse bedrijven wil te selecteren, kunt u handmatig een vinkje plaatsen voor het gewenste bedrijf. 

- Type selectie: Eigen gebruikers
Bij de selectie van de eigen gebruikers kan geen keuze gemaakt worden uit verschillende bedrijven, omdat dit altijd de gebruikers van uw eigen bedrijf zijn. 

1.3 Rapportopties
Bij het kopje 'Rapportopties' staat standaard aangegeven dat er geen opties voor dit rapport beschikbaar zijn. Hier bestaan dus geen keuzemogelijkheden. 

2. Filter opslaan

Als u vaker gebruik maakt van hetzelfde rapport met dezelfde selectiecriteria is het handig om dit als filter op te slaan. U vult het gehele voorformulier in en kiest daarna rechtsonderin voor de button 'Filter opslaan'.


In de pop-up kunt u een naam geven aan het filter en kiezen voor 'Opslaan en sluiten'.


Na het opslaan kunt u eenvoudig het filter openen door het linksonderin aan te klikken.
  

Als de button blauw is (zoals links hierboven), is het filter geselecteerd. Als het filter is gedeselecteerd, wordt de button in een witte kleur getoond (zoals rechts hierboven). 

Het filter kunt u legen door te kiezen voor de button 'Legen' rechtsonderin het beeldscherm.


3. Rapport genereren

Zodra u de volledige selectie in het voorformulier heeft voltooid, kunt u het rapport genereren. Hiervoor mag u op de genereerbutton rechtsbovenin uw scherm klikken.

Let op! Het genereren van de output kan even duren, afhankelijk van de grootte van de populatie. Wij adviseren u om ondertussen niet in uw browser te klikken, maar geduldig af te wachten tot de output op uw beeldscherm wordt getoond. Zo voorkomt u dat uw browser vast kan lopen. 
 

4. Output

De output is het overzicht waarop de autorisatie per gebruiker wordt weergegeven. Voor zowel de output van de selectie op basis van eigen gebruikers als werkgever gebruikers ziet er hetzelfde uit.Rapportgegevens
Naam van de geselecteerde rapportagemogelijkheid.

Gebruiker
Naam van de gebruiker met een Verzuimsignaalaccount.

Bedrijf
Naam van het bedrijf waarvoor de gebruiker werkzaam is.

Ingangsdatum
De startdatum van het account van de gebruiker  (staat ingevuld met de accountgegevens van de gebruiker).

Einddatum
De einddatum van het account van de gebruiker. Als er een einddatum ingevuld staat bij de accountgegevens van de gebruiker, zal deze einddatum hier verschijnen. Als er geen einddatum is ingevuld, wordt de tekst 'Onbekend' getoond. 

Onderdeel
Het onderdeel waarvoor de gebruiker is geautoriseerd. 

Type
Het type van de autorisatie. Hier kan 'Bedrijf', 'Afdeling' of 'Werknemer' ingevuld staan. Hier wordt aangegeven of de gebruiker op bedrijfs-, afdeling- of werknemersniveau is geautoriseerd. Deze autorisatie staat ingesteld bij de accountgegevens van de gebruiker.

Autorisatie
Het soort autorisatie. Hier kan 'Automatisch' of 'Specifiek' ingevuld staan. Bij de automatische autorisatie is de gebruiker standaard geautoriseerd voor alle dossiers. Bij een specifieke autorisatie is de gebruiker handmatig voor een beperkter aantal specifiekere dossiers geautoriseerd. Dit staat ingesteld bij de accountgegevens van de gebruiker.


Output vanaf de release van 22 april 2015:Rapportgegevens
Naam van de geselecteerde rapportagemogelijkheid.

Gebruiker
Naam van de gebruiker met een Verzuimsignaalaccount.

Bedrijf
Naam van het bedrijf waarvoor de gebruiker werkzaam is.

Ingangsdatum
De startdatum van het account van de gebruiker  (staat ingevuld met de accountgegevens van de gebruiker).

Einddatum
De einddatum van het account van de gebruiker. Als er een einddatum ingevuld staat bij de accountgegevens van de gebruiker, zal deze einddatum hier verschijnen. Als er geen einddatum is ingevuld, wordt de tekst 'Onbekend' getoond. 

Rol
De rolnaam van de gebruiker. 

Email
Het e-mailadres van de gebruiker.


Onderdeel
Het onderdeel waarvoor de gebruiker is geautoriseerd.

Type
Het type van de autorisatie. Hier kan 'Bedrijf', 'Afdeling' of 'Werknemer' ingevuld staan. Hier wordt aangegeven of de gebruiker op bedrijfs-, afdeling- of werknemersniveau is geautoriseerd. Deze autorisatie staat ingesteld bij de accountgegevens van de gebruiker.

Autorisatie
Het soort autorisatie. Hier kan 'Automatisch' of 'Specifiek' ingevuld staan. Bij de automatische autorisatie is de gebruiker standaard geautoriseerd voor alle dossiers. Bij een specifieke autorisatie is de gebruiker handmatig voor een beperkter aantal specifiekere dossiers geautoriseerd. Dit staat ingesteld bij de accountgegevens van de gebruiker.
 

5. Output exporteren

Het is mogelijk om de output uit te draaien in een PDF-, Excel- en/of Word-bestand. Zodra de uitkomst wordt getoond op uw beeldscherm na het genereren van uw selectie, kunt u kiezen voor de button 'Resultaat exporteren' rechtsbovenin uw beeldscherm.Vervolgens kunt u in de pop-up de keuze maken naar welke extensie u het resultaat wil exporteren en klikt u op de gewenste button.Door te kiezen voor 'Afdrukken' kunt u direct een printopdracht naar uw printer versturen. Als u kiest voor 'E-mail versturen' krijgt u een pop-up met de maileditor om het bestand direct te kunnen mailen. Bij het Exporteren naar Adobe PDF, Microsoft Word of Microsoft Excel wordt het bestand geopend in de desbetreffende programma's. U kunt dan het bestand opslaan en eventueel nog bewerken. 

Tip!
Het is mogelijk om de output naar PDF per pagina te scheiden. Elk bedrijf wordt dan op een aparte pagina getoond. In de pop-up om het document naar PDF te exporteren, krijgt u de optie om 'Gescheiden pagina's' aan te vinken. 

Autorisatierapport Autorisatie Rapportage Gebruikers
0 personen vinden dit handig. - Ik ook!

Reacties