Huidige status: OK Er zijn op dit moment geen bekende storingen.

Methodieken

Met de beheerdersfunctionaliteit Methodieken kunt u bepalen welke rekenmethodiek gehanteerd wordt bij het uitdraaien van rapporten en statistieken.
Op dit moment kunt u de volgende rekenmethodieken instellen:

1. Of het verzuim wat in verzuimdagen langer loopt dan 2 jaar mee telt in de verzuimcijfers, óf dat u het verzuim automatisch laat stoppen na 730 verzuimdagen.
2. Welke grondslag u wilt gebruiken voor het berekenen van de ziekmeldingsfrequentie in uw VerzuimSignaal applicatie. Dit kan op basis van totaal FTE of op basis van totaal aantal werknemers.

Beide rekenmethodieken worden hieronder toegelicht.
 


1. Verzuimdagen na 2 jaar verzuim meetellen.


1.1 Ga met uw muis naar uw accountnaam rechts bovenin VerzuimSignaal. In het menu wat getoond wordt klikt u op Applicatie instellingen

1.2 Scroll door naar het onderdeel Rapporten & statistieken en klik op Methodieken.


1.3. Bij de vraag Verzuimdagen na 2 jaar verzuim meetellen kunt u Ja of Nee selecteren.
Selecteert u Ja (standaard geselecteerd) dan wordt het verzuim dat langer loopt dan 2 jaar (in verzuimdagen) wél meegeteld in de berekening van verzuimcijfers.

Kiest u Nee dan is dit niet het geval. Op dat moment wordt het verzuim tót twee jaar nog meegeteld, maar het verzuim na twee jaar niet meer meeberekend ongeacht of het dossier nog open staat of niet.


 
Belangrijk: De keuze die u maakt geldt voor iedere gebruiker binnen uw VerzuimSignaal omgeving.

Deze instelling heeft invloed op de volgende rapporten/statistieken:

-Statistiekgenerator: Alle onderdelen
-Verzuimanalyse op basis van werk- en kalenderdagen
-Benchmark
-Bedrijfsgegevens
-Verzuim per maand
-Gedetailleerd verzuimoverzicht
-Medische analyses op basis van CVO en Diagnose.

 

2. Grondslag ziekmeldingsfrequentie


2.1 Ga met uw muis naar uw account rechts bovenin VerzuimSignaal. In het menu wat getoond wordt klikt u op Applicatie instellingen.

2.2 Scroll door naar het onderdeel Rapporten & statistieken en klik op Methodieken.


U ziet een tweedal opties. Dit gedeelte van dit artikel gaat over de optie Grondslag ZMF.

2.3 Bij Grondslag ZMF kunt u uit twee opties kiezen, namelijk FTE of Werknemers.

FTE: Wanneer u voor deze optie kiest wordt de ziekmeldingsfrequentie berekend op basis van het totale FTE in de selectie die u hanteert in de rapport- en statistiekgenerator. De formule is dan als volgt:

(aantal meldingen in verslagperiode / aantal FTE) * ZMF Factor.

Werknemers:
Wanneer u voor deze optie kiest wordt de ziekmeldingsfrequentie berekend op basis van het aantal werknemers in de selectie die u hanteert in de rapport- en statistiekgenerator. De formule is dan als volgt:

(aantal meldingen in verslagperiode / totaal aantal werknemers) * ZMF Factor

(Ter info: De ZMF factor is 365 dagen / aantal dagen in de verslagperiode)

2.4 Klik op de diskette  om uw keuze op te slaan.
 
Belangrijk: Ook hier geldt weer dat de keuze die u als beheerder maakt geldt voor iedere gebruiker in uw VerzuimSignaal applicatie.

Gerelateerde artikelen:
Statistiekgenerator
Rapporten
methodieken rekenmethodieken twee jaar verzuim twee jaar ziek ziekmeldfrequentie ZMF ziekmeldingsfrequentie ziekmeld frequentie
2 personen vinden dit handig. - Ik ook!

Reacties