Huidige status: OK Er zijn op dit moment geen bekende storingen.

Gebruikersautorisatie(s) instellen

Het instellen van autorisaties, wie of wat mag de gebruiker zien in VerzuimSignaal, kan op drie verschillende manieren:
  1. Automatische autorisatie.
  2. Specifieke autorisatie.
  3. Groepsautorisatie.
Daarnaast biedt VerzuimSignaal de mogelijkheid om specifieke personen uit te sluiten van autorisatie.

In dit helpartikel worden bovengenoemde manieren van autoriseren nader toegelicht.1. Automatische autorisatie

 
Deze manier van autoriseren is alleen beschikbaar voor eigen gebruikers en medische gebruikers. Automatische autorisatie betekent dat de eigen of medische gebruiker voor uw gehele VerzuimSignaal omgeving is geautoriseerd. Werkgevers, afdelingen en werknemers die worden toegevoegd aan uw omgeving worden automatisch toegevoegd aan de autorisatie van alle gebruikers met automatische autorisatie.
 

Zo stelt u het in

1. Ga met uw muis naar uw accountnaam rechts bovenin VerzuimSignaal. In het menu wat getoond wordt klikt u op Applicatie instellingen

2.  Scroll door naar het onderdeel Gebruikers en beveiliging en klik op Eigen gebruikers of Medische gebruikers.

3. Klik op een gebruiker om het gebruikersformulier te openen.

4. Scroll door naar het onderdeel autorisatie. In onderstaand voorbeeld is de gebruiker op dit moment specifiek geautoriseerd.


5. Bij type autorisatie klikt u het pijltje in de selectiebalk en kiest u voor Automatisch.

Wanneer u Automatisch heeft geselecteert, verdwijnt de organisatiestructuur.

6. Klik rechts bovenin het gebruikersformulier op de diskette  om de gebruiker op te slaan.

De gebruiker is nu automatisch geautoriseerd.2. Specifieke autorisatie

 
Specifieke autorisatie stelt u in staat om een gebruiker te autoriseren voor een of meerdere bedrijven of werknemers. U kunt dus zelf nauwkeurig bepalen op welk niveau de gebruiker geautoriseerd wordt en welke werknemers de gebruiker mag zien. Gebruikers die specifiek geautoriseerd zijn worden niet automatisch geautoriseerd voor later toegevoegde bedrijven, afdelingen of werknemers. Dit zal handmatig bijgehouden moeten worden.

Met specifieke autorisatie kunt u er echter wel voor kiezen om een gebruiker automatisch te autoriseren voor een bepaald bedrijf of afdeling. Een leidinggevende van een afdeling kunt u bijvoorbeeld automatisch autoriseren voor één afdeling, zodat de leidinggevende automatisch geautoriseerd wordt voor nieuwe werknemers op zijn/haar afdeling.

Specifieke autorisatie is beschikbaar voor elk type gebruiker.
 

Zo stelt u het in

1. Ga met uw muis naar uw accountnaam rechts bovenin VerzuimSignaal. In het menu wat getoond wordt klikt u op Applicatie instellingen.  

2.  Scroll door naar het onderdeel Gebruikers en beveiliging en klik op Eigen gebruikers, Medische gebruikers en Werkgever gebruikers.

3. Klik op een gebruiker om het gebruikersformulier te openen. 

4. Scroll door naar het onderdeel Autorisatie. Bij nieuw toegevoegde gebruikers zal het type autorisatie standaard op specifiek staan. Als uw gebruiker nog niet specifiek geautoriseerd is, dan selecteert u bij type autorisatie specifiek.

Bij specifieke autorisatie ziet u altijd uw organisatiestructuur waar u doorheen kunt klikken.

5. Klik op de naam van een bedrijf in uw organisatiestructuur om het volgende niveau te openen.

In de kolom die rechts naast de eerste kolom wordt geopend ziet u het volgende niveau van de organisatiestructuur. In ons voorbeeld ziet u de afdelingen onder Demobedrijf Schilderwerk.

6. Klik op de naam van een afdeling om het volgende niveau te openen.

U ziet nu alle werknemers onder de afdeling administratie.

7. Door de selectievakjes aan te klikken autoriseert u de gebruiker voor een bedrijf, afdeling of werknemer.

Het vinkje geeft aan dat de gebruiker geautoriseerd is voor de werknemer. Het min-teken bij het bedrijf en de afdeling laat u eenvoudig terugvinden waar een gebruiker voor geautoriseerd is.

8. Wanneer u op het bolletje klikt rechts naast een bedrijf of afdeling, dan schakelt u automatische autorisatie in voor dat onderdeel inclusief alle onderliggende niveau's.


9. Wanneer u op het bolletje klikt rechts naast een bedrijfsnaam in de meest linker kolom wordt de gebruiker automatisch geautoriseerd voor alle afdelingen en werknemers onder het bedrijf.


TIP: Vinkjes die u aan- of uitzet in specifieke autorisatie worden gelijk opgeslagen. Als u klaar bent met autoriseren hoeft u de gebruiker dus niet meer op te slaan.


3. Groepsautorisatie

Het is mogelijk om gebruikers te autoriseren voor bedrijven- of afdelingengroepen. Groepen dient u vooraf definiëren met de functie Groepsbeheer onder Applicatie instellingen. Deze autorisatiemethode is bijvoorbeeld handig om te gebruiken bij casemanagers die verantwoordelijk zijn voor een bepaalde groep werkgevers binnen uw VerzuimSignaal omgeving.

Tevens kunt u in diverse overzichten zoals Openstaande dossiers en Openstaande taken filteren op bedrijvengroepen. Zo kunt u altijd achterhalen hoeveel dossiers of taken er openstaan binnen een bepaalde groep waarvoor een gebruiker geautoriseerd is.

Wanneer een bedrijf wordt toegevoegd aan een bestaande groep, dan wordt de gebruiker die geautoriseerd is voor die groep ook automatisch geautoriseerd voor het bedrijf wat aan de groep is toegevoegd.

Zo stelt u het in

1. Ga met uw muis naar uw accountnaam rechts bovenin VerzuimSignaal. In het menu wat getoond wordt klikt u op Applicatie instellingen.  

2.  Scroll door naar het onderdeel Gebruikers en beveiliging en klik op Eigen gebruikers of Medische gebruikers.

3. Klik op een gebruiker om het gebruikersformulier te openen. 

4. Scroll door naar het onderdeel Autorisatie. 

5. Bij Type autorisatie selecteer u Groep(en).


6. Een lijst met bedrijven- en afdelingengroepen wordt getoond. Vink één of meerdere groepen aan om de gebruiker voor deze groep(en) te autoriseren.


7. Klik rechts bovenin het gebruikersformulier op de diskette  om de autorisatie en de gebruiker op te slaan.
 
TIP: Wanneer er geen groepen zichtbaar zijn dient u deze eerst aan te maken. Lees hierover meer in het artikel Groepsbeheer.
 


4. Eigen dossier uitsluiten van autorisatie

In VerzuimSignaal kan het voorkomen dat een gebruiker, bijvoorbeeld een leidinggevende van een afdeling geautoriseerd moet worden voor de hele afdeling exclusief zijn/haar eigen dossier.

U kunt deze gebruiker autoriseren op een van de bovengenoemde methoden en vervolgens het eigen dossier uitsluiten van die autorisatie.

 

Zo stelt u het in

1. Ga met uw muis naar uw accountnaam rechts bovenin VerzuimSignaal. In het menu wat getoond wordt klikt u op Applicatie instellingen.  

2. Klik in het onderdeel Gebruikers & Beveiliging op Eigen gebruikers of Werkgever gebruikers, in onderstaand voorbeeld zal worden uitgegaan van een Werkgever gebruiker.


3. Zoek uw gebruiker op door eerst op de bedrijfsnaam te klikken en daarna op de gebruiker.

U bent nu in het gebruikersformulier van de werkgever gebruiker.

Gebruiker Tinus Mooiweer is leidinggevende voor afdeling Administratie en dus automatisch geautoriseerd  voor de afdeling.
De gebruiker ziet dus ook zijn eigen dossier.

4. Scroll door naar het onderdeel Gekoppelde werknemers (onder autorisatie) en klik op toevoegen.


5. Een pop-up met een lijst werknemers wordt geopend. Zoek op de naam van de gebruiker/werknemer en zet een vinkje voor de naam.

De koppeling tussen de werkgever gebruiker en de werknemer wordt gelijk opgeslagen.

6. Klik op het kruisje  om de pop-up af te sluiten. U gaat terug naar het gebruikersformulier.

7. In het gebruikersformulier ziet u dat de gebruiker aan de werknemer gekoppeld is. Zet een vinkje voor Uit autorisatie verwijderen zodat de gebruiker niet meer geautoriseerd is voor zijn eigen dossier. Klik vervolgens op de diskette  om de gebruiker op te slaan.