Huidige status: OK Er zijn op dit moment geen bekende storingen.

XML Validator

Een XML bericht is een bestand met daarin data afkomstig uit een bronsysteem. Hoe dit bestand opgebouwd moet worden kan teruggelezen worden in het SIVI-handboek dat als bijlage aan dit document is toegevoegd. Om deze bestanden succesvol te kunnen verwerken in VerzuimConnect is het belangrijk dat de bestanden voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 Aan de linkerkant van het scherm staat een link naar de “XML validatortool”. In deze tool kan een XML bericht (afkomstig uit het bronsysteem) geüpload worden om te controleren of deze aan de structuur eisen voldoet die SIVI aan een bericht stelt. Berichten die niet door deze XML-validatie heen komen zullen ook niet verwerkt kunnen worden door in VerzuimConnect.

 Het valideren van een XML bericht is een goede eerste stap van het testtraject voor het opzetten van een koppeling. Als eenmaal geconstateerd is dat het XML-bericht goed is qua structuur hoef je deze stap niet meer te herhalen voor de betreffende koppeling. Het is echt bedoeld om aan het begin van de koppeling je te helpen met het testen van de aan te leveren berichten. 


XML Validator
https://sivi-nvs.verzuimsignaal.nl/xsd-validator
verzuimconnect VerzuimConnect Koppeling Data DataExchange SIVI XML validator
0 personen vinden dit handig. - Ik ook!