Huidige status: OK Er zijn op dit moment geen bekende storingen.

Verzuimkoppeling

In dit artikel heb je kunnen lezen hoe je een aansluiting maakt en dat de aansluiting bedoeld is om een aantal instellingen te selecteren die op iedere onderliggende koppeling toegepast worden. In onderstaande helpartikel wordt beschreven hoe je een verzuimkoppeling  instelt. Een verzuimkoppeling bevat de verzuimgegevens die van A naar B wordt verzonden.  
 
Om een koppeling te kunnen toevoegen selecteer je eerst een aansluiting waar je de koppeling onder wilt aanmaken. Dit doe je door vanuit het dashboard van VerzuimConnect te klikken op de naam van de betreffende aansluiting. Wanneer hier veel aansluitingen staan kan je ook gericht zoeken op de aansluiting waaronder je een koppeling wilt maken. Wanneer je op de naam van de aansluiting geklikt hebt zie je in het volgende scherm de reeds bestaande koppelingen onder deze aansluiting. Hier heb je de optie om een nieuwe koppeling toe te voegen.
 

Koppeling toevoegen

Klik binnen de geselecteerde aansluiting op “+ koppeling toevoegen“, de volgende invulvelden verschijnen:

 

Tabblad Koppeling

 • Naam: Geef een naam die makkelijk herkenbaar is (bijvoorbeeld verzuimimport + [klantnaam])
 • Aansluiting: selecteer een aansluiting
 • Type: kies het type, in dit geval verzuimimport
 • Activering: handmatig of automatisch. Dit werkt overigens uitsluitend wanneer je kiest voor een aanlevering via SFTP, dit heb je in de aansluiting hebt ingesteld. Wanneer je bij de aansluiting hebt gekozen voor aanlevering via Webservice doet deze optie niks, want Webservice levert altijd automatisch aan.
  • Handmatig starten betekend dat je in moet loggen in VerzuimConnect en op de knop moet drukken om de koppeling te activeren. Voor het testen van nieuw ingestelde koppelingen adviseren wij deze instelling, nadat de testen succesvol zijn gebleken kan je deze instelling veranderen in Automatisch.
  • Bij automatisch wordt elke paar minuten gekeken of er berichten geplaatst zijn die dan opgepakt worden.
 
Nadat het bovenstaande staat ingesteld ga je bovenin naar het tabblad  “Algemeen”.
 

Tabblad Algemeen

Hier bepaal je hoe de koppeling om moet gaan met niet bestaande werknemers en niet bestaande afdelingen.
 • Niet bestaande werknemers aanmaken: Ja/Nee
  • Indien je hier kiest voor JA worden werknemers die niet in VerzuimSignaal staan maar waarvoor wel verzuim wordt aangeleverd alsnog aangemaakt in VerzuimSignaal.
 • Niet bestaande afdelingen aanmaken: Ja/Nee
  • Indien je hier kiest voor JA dan worden afdelingen waarop een werknemer zit waarvoor verzuim wordt aangeleverd aangemaakt in VerzuimSignaal wanneer deze nog niet bestaat. Deze optie hoeft alleen op JA gezet te worden indien je geen organisatiekoppeling hebt of wanneer je geen afdelingen aan maakt vanuit de organisatiekoppeling.
 Na het instellen van alle opties op de verschillende tabbladen klik je rechts onderin op ‘opslaan’. 
DX dataexchange DataExchange dx Verzuimconnect VerzuimConnect Koppeling Koppelingen SIVI sivi SIVI 2017 NVS Verzuimkoppeling Import Data
0 personen vinden dit handig. - Ik ook!