Huidige status: OK Er zijn op dit moment geen bekende storingen.

Organisatiekoppeling

In dit artikel heb je kunnen lezen hoe je een aansluiting maakt en dat de aansluiting bedoeld is om een aantal instellingen te selecteren die op iedere onderliggende koppeling toegepast worden. In onderstaande helpartikel wordt beschreven hoe je een organisatiekoppeling  instelt. Een organisatiekoppeling bevat de organisatiegegevens die van A naar B wordt verzonden.  
 
Om een koppeling te kunnen toevoegen selecteer je eerst een aansluiting waar je de koppeling onder wilt aanmaken. Dit doe je door vanuit het dashboard van VerzuimConnect te klikken op de naam van de betreffende aansluiting. Wanneer hier veel aansluitingen staan kan je ook gericht zoeken op de aansluiting waaronder je een koppeling wilt maken. Wanneer je op de naam van de aansluiting geklikt hebt zie je in het volgende scherm de reeds bestaande koppelingen onder deze aansluiting. Hier heb je de optie om een nieuwe koppeling toe te voegen.  
 

Koppeling toevoegen

Klik binnen de geselecteerde aansluiting op “+koppeling toevoegen“, de volgende invulvelden verschijnen

 

Tabblad Koppeling

 • Naam: Geef een naam die makkelijk herkenbaar is (bijvoorbeeld organisatie import + [klantnaam])
 • Aansluiting: selecteer een aansluiting 
 • Type: kies het type, in dit geval organisatie import
 • Activering: handmatig of automatisch. Dit werkt overigens uitsluitend wanneer je kiest voor een aanlevering via SFTP, dit heb je in de aansluiting hebt ingesteld. Wanneer je bij de aansluiting hebt gekozen voor aanlevering via Webservice doet deze optie niks, want Webservice levert altijd automatisch aan.
  • Handmatig starten betekent dat je in moet loggen in VerzuimConnect en op de knop moet drukken om de koppeling te activeren. Voor het testen van nieuw ingestelde koppelingen adviseren wij deze instelling, nadat de testen succesvol zijn gebleken kan je deze instelling veranderen in Automatisch. 
  • Bij automatisch wordt elke paar minuten gekeken of er berichten geplaatst zijn die dan opgepakt worden.
Nadat het bovenstaande staat ingesteld ga je bovenin naar het tabblad  “Algemeen”.
 

Tabblad Algemeen

Werkgever

In deze stap bepaal je hoe de koppeling om moet gaan met nieuw aan te maken werkgevers in VerzuimSignaal.
 • Moederbedrijf gebaseerd op: partner of werkgever
  • Hiermee bepaald je of de nieuwe bedrijven aangemaakt worden direct onder de partner, of onder een nieuw aangemaakte klant in VerzuimSignaal. Een voorbeeld: als je 3 nieuwe hoofdbedrijven aanlevert bepaal je hiermee of je elk bedrijf als nieuwe klant in VerzuimSignaal terug ziet, of dat deze 3 hoofdbedrijven allemaal onder 1 nieuwe aangemaakte klant in VerzuimSignaal worden gezet.
 • Werkgever extern ID: invulveld
  • Wanneer je in de voorgaande stap hebt gekozen voor werkgever vul je hier het werkgevers ID in. Dit ID kan je in VerzuimSignaal opzoeken door in VerzuimSignaal bij het tabblad Werkgevers / Organisatiestructuur met de muis op de naam van de werkgever te gaan staan. Linksonderin verschijnt dan de “Bedrijf_ID”:
 

Afdeling

In deze stap bepaal je hoe de koppeling om moet gaan met aan te maken afdelingen in VerzuimSignaal.
 • Bedrijf ook als afdeling registreren: Ja/Nee
 • Wanneer je hier voor Ja kiest maakt VerzuimSignaal altijd een afdeling onder een bedrijf aan, óók als er geen werknemers of die afdeling staan met een dienstverband.
 • Wanneer je hier voor nee kiest wordt er niet standaard een afdeling onder elk bedrijf aangemaakt, máár moet je onder de werknemerimport bij tabblad Dienstverband nog wel aangeven dat ‘niet bestaande afdelingen’ toegevoegd moeten worden. Meer hierover in het artikel over de werknemerimport.
Contractsoorten
Voor elke werkgever als onderliggende organisatie-eenheid wordt een verzuimcontract aangemaakt. Dat houdt in dat de verzuimprotocollen beschikbaar zijn in VS. Hieraan kan ook een start- en einddatum toegekend worden. Indien deze niet aangeleverd worden, worden respectievelijk de volgende data gebruikt; 1-1-2010 en 31-12-2030. Deze data geven tevens aan of het bedrijf zichtbaar/actief is in VS. Deze contractsoorten worden alleen op werkgevers niveau aangeleverd. De onderliggende bedrijven zullen deze contracten “overerven” van de werkgever. Daar zorgt de koppeling voor.
 • Verzuim contract soort ID: invulveld
 • Het Verzuim contract ID kan gevonden worden binnen VerzuimSignaal bij Applicatie instellingen » Stamgegevens » Contractsoorten » Contractsoort

 
Contactpersonen 
Vanuit het organisatiebericht is het mogelijk om een contactpersoon te registreren als leidinggevende in VerzuimSignaal. Uiteraard dien je de contactpersoon wel aan te leveren vanuit SIVI. 
 • Contactpersoon is leidinggevende: Ja/Nee
 • Dit zie je vervolgens in VerzuimSignaal terug onder afdelingsgegevens:

 Nadat het bovenstaande staat ingesteld klik je rechts ondering op  “Opslaan”.
Koppeling dataexchange verzuimconnect VerzuimConnect Ingaande koppeling Uitgaande koppeling SIVI SIVI 2017 NVS Data Organisatiekoppeling Import
0 personen vinden dit handig. - Ik ook!