Huidige status: OK Er zijn op dit moment geen bekende storingen.

Aansluiting

Om het voor jou als gebruiker makkelijk te maken en niet per koppeling telkens dezelfde instellingen te moeten kiezen hebben we binnen VerzuimConnect het begrip ‘aansluiting’ geïntroduceerd. Met de aansluiting kan je een aantal instellingen kiezen die op iedere onderliggende koppeling toegepast zullen worden. Zodoende hoef je bepaalde instellingen maar één keer in te stellen.

Hieronder leggen we je stap voor stap uit hoe je een aansluiting realiseert in VerzuimConnect.
 

1: Aansluiting toevoegen

Klik op de button “+ Aansluiting toevoegen” die op het dashboard staat.


De eerste stap is het kiezen of je vanuit de koppeling gebruikers in het VerzuimSignaal wilt aanmaken én deze gebruikers ook wilt autoriseren voor bepaalde werknemers of organisatieonderdelen.


Kies je hier voor een aansluiting zonder autorisatie dan zal je altijd alle gebruikers handmatig in VerzuimSignaal moeten gaan aanmaken en onderhouden.  Wanneer je hier kiest voor een aansluiting met autorisatie dan dien je onder het tabblad "Autorisatie" nog instellingen in te stellen. 

Kies na het instellen van de gewenste ‘Autorisatie’ rechts onderin op “Volgende”.

 

2: Klant en Pakket kiezen

De tweede stap is het kiezen van de klant en het pakket waarvoor je de aansluiting wilt instellen. Indien je deze informatie niet hebt dient dit opgevraagd te worden bij de leverancier van het bronsysteem

 
De volgende zaken zijn te selecteren:

 • Partner:          Niet muteerbaar is, hier zie je altijd je eigen organisatienaam terug

 • Klant:              Selecteer de klant waarvoor je de aansluiting wilt instellen

 • Pakket:           Selecteer hier het format waarin het bronsysteem aanlevert

 • Versie:            Indien er meerdere versies zijn van het pakket kies het juiste versienummer

 Kies na het instellen van de gewenste ‘Klant en Pakket” rechts onderin op “Volgende”.

 

3: Type verbinding kiezen

De derde stap is het instellen van de verbinding tussen het bronsysteem en VerzuimSignaal. Deze verbinding moet ingesteld worden om bestanden te kunnen aanleveren uit het bronsysteem aan VerzuimSignaal. In de bestanden zit de data die door bijvoorbeeld de Werknemerkoppeling verwerkt wordt in VerzuimSignaal. De aanlevering kan op 2 manieren gebeuren, namelijk via SFTP of Webservice.


Beide methodes worden hieronder uitgelegd.

Methode 1: SFTP

De SFTP server is een mechanisme, waarbij de bestanden op de SFTP (file)server van VerzuimSignaal worden geplaatst. VerzuimSignaal controleert om de paar minuten alle SFTP mappen om te bepalen of er een nieuw bestand klaar staat. VerzuimSignaal gaat dit bestand verwerken als deze volledig geplaatst is. Daarnaast is het van belang te realiseren dat de bron leidend is voor wat betreft het moment en frequentie van aanleveren van bestanden.
 
Per aansluiting wordt een SFTP-map aangemaakt, waarin de bestanden geplaatst moeten worden. Wanneer je kiest voor het ‘type verbinding =  SFTP” worden de mappen automatisch aangemaakt door VerzuimConnect en deze zijn na het aanmaken zichtbaar voor jou als klant in de SFTP-omgeving*.  De daadwerkelijke SFTP locatie wordt pas zichtbaar nadat je een koppeling onder de aansluiting hebt ingesteld. De bestanden moeten per koppeling in de juiste SFTP-map geplaatst worden.

Na het opslaan van de koppeling (onder de aansluiting) zie je de ‘doelmap’ terug onder de Definitie Koppeling:

Deze doelmap dien je te communiceren met de leverancier van het aanleverende bronsysteem.

Wanneer je voor type SFTP hebt gekozen dien je ook een IP-adres in te vullen. Dit moet het IP-adres zijn van de server vanuit waar de bestanden aangeleverd gaan worden, stem dit dus ook af met de leverancier van het bronsysteem welk IP-adres dat is.

De onderstaande gegevens dienen met de leverancier van het aanleverende bronsysteem gedeeld te worden, dit zijn de relevante gegevens van de SFTP:
Testomgeving

Host dataexchange.test.verzuimsignaal.nl
IP 217.119.236.54 of 217.119.236.55
Port 22

 
Productieomgeving

Host dataexchange.verzuimsignaal.nl
IP 217.119.236.46 of 217.119.236.47
Port 22

De inloggegevens die de leverancier nodig heeft worden door VerzuimConnect automatisch gegenereerd, en eenmalig verstrekt bij het opslaan van de ingestelde aansluiting. 

* Om in de SFTP-omgeving de mappen te kunnen bekijken kun je inloggen met de inloggegevens die je terugziet direct na het opslaan van de aansluiting. Ook heb je de gegevens nodig die je ziet staan onder ‘testomgeving’ of ‘productieomgeving’, deze moeten namelijk ingevoerd worden in bijvoorbeeld ‘Filezilla” of “WinSCP” waarmee je de SFTP-server kan benaderen. 
 

Methode 2: Webservice

Een webservice is een geautomatiseerde interface waarbij aangeleverde bestanden direct én automatisch worden verwerkt. Bij de keuze voor Webservice roept het bronsysteem de webservice van VerzuimSignaal aan. De aanroep vindt plaats op een specifieke URL, dit noemen wij een 'endpoint'.
 
Als je kiest om gebruik te maken van de webservice is het van belang dat je de onderstaande 2 endpoints deelt met de leverancier van het aanleverende bronsysteem:

Endpoints

Test

https://sivi-nvs.test.verzuimsignaal.nl/inbox

Productie

https://sivi-nvs.verzuimsignaal.nl/inbox


Indien de leverancier van het aanleverende bronsysteem meer wil weten (over de werking van de VerzuimSignaal Webservice is dat in de WSDL te vinden welke te benaderen zijn via de onderstaande URL’s:

Test

https://sivi-nvs.test.verzuimsignaal.nl/inbox?wsdl

Productie

https://sivi-nvs.verzuimsignaal.nl/inbox?wsdl

 
Voor het gebruik van de webservice moet een gebruikersnaam worden ingevoerd en een wachtwoord worden gegenereerd. Deze gegevens kan je zelf bepalen onderaan het scherm wanneer je gekozen hebt voor “type verbinding = Webservice”. Deze inloggegevens heeft de leverancier van het aanleverende bronsysteem nodig.
 
Kies na het instellen van de gewenste ‘verbinding” rechts onderin op “Volgende”.

 

4: Instellingen

De vierde stap is het instellen van verschillende ‘configuratiestappen’. Denk hierbij aan instellingen met betrekking tot hoe om te gaan met registratie van contactpersonen en email notificatieberichten van aangemaakte SIVI-respons berichten.

Identificatie werknemer

Hier kan je aangeven op welke ‘waarde’ VerzuimConnect in de aanlevering een werknemer moet zoeken om te bepalen of de werknemer al aanwezig is. Hier heb je 3 keuzes:

 • IdWrknmr: Dit is een unieke sleutelwaarde per werknemer die je in de SIVI-koppeling kan bepalen

 • Persnr:     Dit is het personeelsnummer van de werknemer op het tabblad Dienstverbanden

 • UUID:       Dit is de waarde die je ziet in VerzuimSignaal onder “Unieke Sleutel” op het Werknemertabblad.Configuratie instellingen contactpersonen

Er kan gekozen worden om geen contactpersonen uit de aanlevering te verwerken in VerzuimSignaal. Een reden voor deze keuze kan zijn dat de contactpersonen reeds in VerzuimSignaal aanwezig zijn en deze verschillen van de aanlevering. 

De optie om contactpersonen te verwijderen voor het bedrijf verwijderd alle contactpersonen die in VerzuimSignaal bekend zijn. Via de organisatie of werknemer koppeling kunnen de contactpersonen weer opnieuw opgebouwd worden. 


Emailinstellingen notificatie

Het is mogelijk e-mail berichten te ontvangen met betrekking tot de verwerking van de SIVI berichten (bericht verwerkt, bericht uitgevallen) deze worden verstuurd naar het e-mailadres dat hier ingevoerd wordt.
 
Bij naam afzender voor SIVI respons emailberichten kan ingesteld worden uit welke naam de SIVI responsberichten worden verstuurd. Het betreft wel altijd een @VerzuimSignaal.com emailadres, dit is niet aan te passen. 

 

Overig
Hiermee bepaal je instellingen met betrekking tot het verwerken van dienstverbanden, dit kan verwerkt worden vanuit het werknemer- of verzuimbericht. 


Kies na het instellen van de gewenste ‘gegevens” rechts onderin op “Volgende”.
 

5: Autorisatie

De vijfde stap is het instellen van verschillende autorisatie instellingen. Denk hierbij aan instellingen met betrekking tot gebruikersrollen, verstrekking van inloggegevens en email notificatieberichten van aangemaakte gebruikers.
 

Autorisatie contactpersonen

 • Moeten contactpersonen uit de aanlevering als leidinggevende bij een afdeling worden geregistreerdWachtwoord beveiliging

 • Hier stel je een wachtwoord in dat iedere nieuwe gebruiker nodig heeft, aanvullend op de 2 mails die automatisch gegenereerd worden met daarin de inlognaam en het wachtwoord. Of de koppeling gebruikers aan moet maken heb je dus bepaald in stap 1Gebruikersinstellingen

 • Afhankelijk van welke keuze je maakt wordt het emailadres of het personeelsnummer de inlognaam van de gebruiker. Let op: wanneer je hier kiest voor ‘personeelsnummer’ adviseren wij altijd een voorvoegsel in te stellen te gebruiken.
  Je kan de keuze maken om een controle te laten uitvoeren of aangeleverde contactpersonen al als gebruiker in VerzuimSignaal staan. Wanneer je hier kiest voor Nee dan wordt een contactpersoon nooit aangemaakt als gebruiker. Deze keuze maak je bijvoorbeeld wanneer je gebruikers handmatig wilt aanmaken én autoriseren in VerzuimSignaal. 
 • Wanneer je aangeeft dat gebruikers ook geautoriseerd moeten worden voor onderliggende organisatieonderdelen wordt een gebruiker niet alleen voor het aangeleverde bedrijfsonderdeel geautoriseerd maar ook voor alle onderliggende bedrijfsonderdelen
 • De gebruikersnaam moet volledig uniek zijn over alle VerzuimSignaal klanten heen. Het is daarom wenselijk om een prefix (voorvoegsel) voor de gebruikersnaam te zetten zodat gewaarborgd is dat de gebruikersnaam altijd uniek is. Dit zal vooral van belang zijn wanneer je in de vorige stap hebt gekozen voor ‘personeelsnummer’, want bijvoorbeeld personeelsnummer 100 is zeer waarschijnlijk al ergens in gebruik. En op het moment dat beide klanten die dit personeelsnummer in gebruik hebben kiezen voor “Gebruikersnaam is gebaseerd op Personeelsnummer” in de vorige stap zal het bij een van de klanten tot foutmeldingen in de koppeling leiden. Immers: de gebruikersnaam “100” zal dan al in gebruik zijn. Email instellingen

 • Wanneer de aansluiting gebruikers moet aanmaken kunnen de inloggegevens rechtstreeks naar de aangemaakte gebruiker gestuurd worden of naar een centraal email adres. In het geval van een centraal emailadres kan de beheerder van dit adres de inloggegevens zelf aan de gebruikers verstrekken. De gebruikersnaam en het wachtwoord worden in verschillende mails verstuurd.
 • Als er bij voorgaande optie gekozen wordt voor “naar notificatie emailadres” geef je hier het mailadres op waar de inloggegevens van nieuw aangemaakte accounts naar toe wordt verstuurd. De verstrekking van de inlognamen en wachtwoorden gaat altijd via 2 aparte mails. Rollen 

SIVI kent momenteel vier standaard rollen die aan gebruikers toegekend worden in de koppeling. Normaliter bepaal je in het bronsysteem welke gebruikers worden gekoppeld aan welke SIVI standaard rol. In VerzuimConnect bepaal je vervolgens welke VerzuimSignaal gebruikersrol er gekoppeld moet worden aan een SIVI standaard rol. Hier zie je dus de gebruikerrollen terug die voor je eigen VerzuimSignaal omgeving beschikbaar zijn.