Huidige status: OK Er zijn op dit moment geen bekende storingen.

Veelgestelde vragen Domeinen

Deze FAQ (Frequently Asked Questions of veelgestelde vragen) bevat een selectie van de veelgestelde vragen over Domeinen binnen VerzuimSignaal. Wanneer je tegen een probleem aanloopt bij het inrichten van rollen of ergens niet uit komt, kan je dit gedeelte van de helpfunctie bekijken. Wellicht is je vraag al eens beantwoord. Bent je applicatiebeheerder en krijgt je regelmatig terugkerende vragen van andere gebruikers die hier niet tussen staan? Laat het ons gerust weten.
 

Klik op een van de veelgestelde vragen om het antwoord te tonen.

 
 • 1. Ik ben functioneel beheerder én ik mag dossiers inzien, wat moet ik doen?

  Wanneer je een "dubbelrol" hebt als applicatiebeheerder is het van groot belang dat je eerst jezelf van 2 accounts voorziet. Namelijk een account voor het inhoudelijke gedeelte én een account voor het applicatiebeheergedeelte. Daarna koppel je EERST de Applicatiebeheerrol aan het juiste domein. Daarna koppel je pas de inhoudelijke rol aan het juiste domein.
 • 2. Hoe werkt Domeinen precies?

  Een domein is een afgeschermd gebied binnen de softwareoplossing met specifieke informatie die alleen toegankelijk is voor rollen die daar volgens de AVG ook wettelijk toegang toe mogen hebben. Bijvoorbeeld: een werkgever mag nooit toegang krijgen tot medische informatie. Deze informatie mag dan ook nooit toegankelijk zijn vanuit het werkgeverdomein.

  De uitgebreide instructie en documentatie vind je hier!
 • 3. Welke Domeinen zijn er?

  Momenteel kennen we de volgende vier Domeinen: Arbodienst, Verzekeraar, Medisch en Werkgever. Onder elk Domein zijn verschillende Domeinrollen gedefinieerd.
 • 4. In hoeverre zijn alle Domeinen AVG proof?

  De Domeinen zijn in nauwgezet overleg met een aantal van onze klanten gedefinieerd waarin per domein is bepaald welke informatie toegestaan en noodzakelijk is. In deze klantengroep zijn verzekeraars, arbodiensten, medische gebruikers en werkgevers vertegenwoordigd.
 • 5. Wanneer moeten de beheerders wat gaan doen voor de Domeinen?

  Alle VerzuimSignaal klanten worden in week 2 van 2019 geïnformeerd over de Domeinen en de te nemen stappen. Hierna kunnen de beheerders starten met de uitvoering.

  Wij adviseren ook om kritisch te kijken naar de in gebruik zijnde gebruikersrollen en of deze eventueel verder terug te brengen zijn naar minder varianten.
  Een voorbeeld: 3 verschillende rollen Klant – Leidinggevende met lichte variaties per rol. Kan dit gestandaardiseerd worden in 1 rol die wordt gekoppeld aan een Domeinrol?
   
 • 6. Wat gebeurt er als ik de rollen niet aan een Domein koppel?

  Als een rol niet gekoppeld wordt aan een Domein is het vanaf 1 maart 2019 wellicht niet meer mogelijk voor gebruikers in die rol om in te loggen in VerzuimSignaal tot de betreffende rol aan een Domein is gekoppeld. De daadwerkelijke consequenties zullen nog gecommuniceerd worden.
 • 7. Hoe kan ik een bestaande rol toewijzen aan een domein?

  De uitgebreide instructie vind je hier!
 • 8. Hoe werkt het als iemand meerdere rollen heeft? 

  Deze rollen kunnen in een switch gezet worden, hiermee blijf je verschillende rollen houden maar maak je (net als nu het geval is) duidelijk onderscheid onder welke rol iemand inlogt en data raadpleegt. De uitgebreide instructie over het koppelen van meerdere accounts vind je hier!
 • 9. Kan VerzuimSignaal mij helpen bij het controleren en eventueel omzetten van mijn inrichting naar een AVG proof inrichting?

  Ja, dat kan door het inschakelen van een van onze consultants. Hiervoor kan een Topdesk incident worden ingeschoten.
 • 10. Kan ik als applicatiebeheerder door een onjuiste Domeinrol te koppelen medische gegevens inzien?

  Nee, dat is onmogelijk. Medische gegevens zijn in VerzuimSignaal alleen toegankelijk voor medisch specialisten zoals bedrijfsartsen en taak-gedelegeerde. Werkgevers of arbodiensten kunnen niet bij de medische gegevens; ook voor de applicatiebeheerder zijn deze gegevens niet toegankelijk. Dus ook na het koppelen van een rol aan een medisch domein blijft de rol niet medisch. Een rol kan alleen medisch worden gemaakt door VerzuimSignaal als er nog geen actieve gebruikers zijn gekoppeld. Hiervoor kan een Topdesk incident worden ingeschoten.
 • 11. Kan ik vanuit de tooling ook een overzicht krijgen van autorisaties die op dit moment van toepassing zijn op de verschillende rollen die ik heb ingericht?

  Nee dit is helaas niet mogelijk. Tijdens het koppelen van een rol zie je aan de rechterkant welke opties wegvallen en aan de linkerkant welke rolopties beschikbaar zijn. 
 • 12. Blijven de bestaande rolinstellingen behouden na het toetsen van een bestaande rol aan een Domeinrol?

  De rolinstellingen worden aangepast aan de gekozen Domeinrol binnen het gekozen Domein. Dit kan enerzijds betekenen dat er rolinstellingen verdwijnen, anderzijds dat er rolinstellingen worden toegevoegd aan de betreffende rol. VerzuimSignaal geeft van beiden een overzicht.
 • 13. Als VerzuimSignaal is ingericht volgens domeinen kan ik dan als Arbodienst de rapportage nog wel op de gehele ‘populatie’ doen?

  Ja dat kan zeker, onder de voorwaarde dat de werkgever positief registreert, dat wil zeggen de stamgegevens van zowel zieke als niet zieke werknemers in VerzuimSignaal heeft vastgelegd. Doordat alle data dan wel aanwezig is in VerzuimSignaal blijven rapportages en analyses de juiste informatie geven over bijvoorbeeld percentage verzuim en verzuimfrequentie etc.
 • 14. Kan ik ook extra (mogelijk ongewenste) functionaliteiten verwachten na het koppelen van een rol? 

  Na het koppelen van een bestaande rol aan een domeinrol geeft VerzuimSignaal helder aan welke functionaliteiten aan of uitgezet gaan worden. Controleer goed wat er aangezet wordt. Mocht er daarna toch onverhoopt iets niet goed staan dan kan je opnieuw naar de betreffende rol gaan onder “Rollen” en daar aangeven welke Menuonderdelen aan of juist uitgezet moeten worden. Hierbij geldt wel dat dit uitsluitend kan binnen het gekozen Domein.
 • 15. Kan je een niet medische rol koppelen aan een medisch Domeinrol?

  Ja dit is mogelijk. Maar wanneer dit onverhoopt gebeurd betekent dat niet dat de gebruiker toegang heeft tot het medisch dossier. Dit is namelijk een instelling die uitsluitend door VerzuimSignaal kan worden aangepast. Meer informatie hierover in vraag 9 van deze FAQ.
 • 16. Wat kan ik doen als ik een rol per ongeluk aan een verkeerd Domein heb gekoppeld?

  Wanneer het onverhoopt gebeurd dat de rol aan een verkeerde Domeinrol wordt gekoppeld dient dit gemeld te worden bij de supportdesk van VerzuimSignaal, kies hiervoor in Topdesk de subcategorie "Domeinen".  Zij zullen dan contact opnemen met jullie om vervolgstappen te bepalen.
 • 17. Kan ik ook de functionaliteiten per rol exporteren?

  Voor nu is het nog niet mogelijk om de functionaliteiten per rol te exporten naar bijv. Excel.
 • 18. Kan ik ook onbeperkt eigen rollen aanmaken?

  Voor nu is het nog niet mogelijk om zelf nieuwe rollen aan te maken.
 • 19. Moet ik na het aanmaken van een nieuwe rol alle taken opnieuw instellen?

  Nee, na het toetsen van een rol aan een Domeinrol blijven de taken ongewijzigd.
 • 20. Kan een gebruiker in meerdere Domeinen werken?

  Dat kan, maar niet onder 1 account. Elke rol dient aan 1 Domein gekoppeld. Wanneer een gebruiker onder meerdere Domeinen moet kunnen werken betekent dat automatisch dat deze gebruiker meerdere accounts moet hebben, die desgewenst weer gekoppeld kunnen worden onder “Mijn account”.
 • 21. Hoe kan ik als arbodienst op een AVG proof manier data controleren, bijvoorbeeld tijdens het opzetten van een koppeling.
  Ik kan hier mijn Casemanagers niet mee belasten.

  In dat geval moet de beheerder die moet controleren een aparte rol gaan krijgen die gekoppeld is aan een domein die wel de medewerkerdata mag zien.
 • 22. Kunnen accounts in verschillende Domeinen ook aan elkaar gekoppeld worden?

  Ja dat kan, want bij het switchen van account wordt in feite uit- en weer ingelogd en controleert VerzuimSignaal op dat moment met welk account wordt ingelogd én onder welk Domein dat account valt zodat de gebruiker de gegevens ziet die de gebruikers mag zien. De uitgebreide instructie over het koppelen van meerdere accounts vind je hier!
 • 23. Kan een rol aan meerdere Domeinen gekoppeld worden?

  Nee dit is niet mogelijk, elke rol dient aan 1 specifiek Domein en bijbehorende Domeinrol gekoppeld te worden.
 • 24. Wat hebben de Domeinen voor gevolgen voor het groepsbeheer?

  De Domeinen hebben geen invloed op het groepsbeheer. De Domeinen hebben invloed op de data en menuonderdelen die een gebruiker te zien krijgt. Met groepsbeheer kan je alleen bepaalde zaken ‘clusteren’ bijvoorbeeld afdelingen, of bedrijven of medewerkers.
 • 25. Gaat er door de Domeinen ook wat veranderen aan de inzichtelijkheden?

  De documentinzichtelijkheden zelf blijven ongewijzigd. Maar het kan wel, afhankelijk van het gekozen Domein, betekenen dat door het koppelen van een Domein een bepaalde rol géén documenten meer in kan zien.
 • 26. Kunnen verschillende Domeinen naast elkaar gebruikt worden zonder het gebruik van een andere browser of incognito venster?

  Het verdient in het algemeen de aanbeveling om VerzuimSignaal altijd slechts in 1 scherm open te hebben staan en niet te werken met verschillende inlogsessies op verschillende tabbladen.
 • 27. Welke Dashboardvariant wordt er bedoeld in de Domeinenfunctionaliteit? 

  VerzuimSignaal kent 2 Dashboard varianten. De 'oude' variant en de nieuwe variant met grafische "widgets" die versleept kunnen worden door de gebruiker. Deze nieuwe variant is in de Domeinenfunctionaliteit aan te passen qua onderdelen. Dus als je dit Dashboard aan zet in de rollen verdwijnt het oude dashboard en komt dit nieuwe dashboard met Widgets naar voren. Als je dat niet wilt, moet je in het permissieoverzicht alle vinkjes bij de sectie Dashboard uitvinken, dan blijft gewoon het oude Dashboard zichtbaar. 
FAQ domeinen
2 personen vinden dit handig. - Ik ook!