Huidige status: OK Er zijn op dit moment geen bekende storingen.

Protocollen

Protocollen

 

Protocollen zijn de basis van VerzuimSignaal. Op het moment dat iemand ziek of zwanger wordt gemeld, wordt het bijbehorende protocol in werking gesteld. Een protocol bestaat uit taken. Een deel van deze taken moet worden uitgevoerd om aan wettelijke verplichtingen te voldoen; een ander deel kan vanuit de organisatie verplicht zijn. 

Door VerzuimSignaal zijn de wettelijke protocollen voorgedefinieerd. U kunt er echter ook voor kiezen een geheel eigen protocol aan te maken.

Wettelijke (basis)protocollen worden van tevoren door VerzuimSignaal ingesteld. Deze taken binnen het protocol kunnen niet door u gewijzigd worden, u kunt wel eigen taken toevoegen in een bestaand protocol. Of u kunt een geheel eigen protocol aanmaken.

Klik op de snelkoppeling `Protocollen` onder "Instellingen". Alle bestaande protocollen worden getoond.

Klik op de groene plus () om een nieuw protocol aan te maken. Vul in: 

"kopieer taken uit": hier heeft u de optie om van een al bestaand protocol alle taken te kopiëren naar het nieuwe protocol. Wanneer dit niet van toepassing is laat u de optie "Selecteer een protocol" staan.

"Protocoltype": selecteer welk type protocol van toepassing is, dit kan op basis van de "Verzuim" of "WGA".

"Protocolnaam": Kies een duidelijke naam.

"Protocolomschrijving": Omschrijf het protocol. Bijvoorbeeeld:  Protocol WvP

"Overige protocollen": Vink dit vakje aan wanneer het protocol ook zichtbaar moet zijn onder "Overige protocollen > Eigen protocollen".


Klik op het diskette-icoon () om het protocol op te slaan. U komt dan terug in het overzicht.

 Onder het nieuwe protocol moeten nu nog taken aangemaakt worden. 

Gerelateerd artikel:
Beheer taken in protocollen

protocollen taken workflow verzuimdossier
2 personen vinden dit handig. - Ik ook!

Reacties