Huidige status: OK Er zijn op dit moment geen bekende storingen.

Meldingscoulance

Meldingscoulance


Met de optie "Meldingscoulance" bent u in staat om specifieke rollen de mogelijkheid te geven een ziekmelding te doen voor of enkele dagen na de daadwerkelijke 1e arbeidsongeschiktheidsdag. 
U kunt dit instellen via Instellingen --> Protocollen --> Meldingscoulance. 
Geef het aantal dagen op dat er maximaal mag worden afgeweken van de 1e ao dag. 

Bovenstaande optie is ook in te stellen voor "Overige Protocollen" en "WGA melden" . 

meldingscoulance melding coulance coulance toekomst melden
1 persoon vindt dit handig. - Ik ook!

Reacties