Huidige status: OK Er zijn op dit moment geen bekende storingen.

Lijst in te stellen signalen

In dit artikel vindt u een lijst met alle in te stellen e-mail signalen in de applicatie. We omschrijven waar de signalen voor gebruikt kunnen worden. Voor het instellen van signalen kunt u naar het artikel Signalen instellen.

Elk signaal hebben we als volgt omschreven:

Type signaal
Bij type signaal kunt u direct signaal of nachtsignaal aantreffen. Een direct signaal wordt vrijwel direct verstuurd na de zogenaamde 'trigger' in de applicatie. Een trigger kan het toevoegen van een notitie zijn door een gebruiker (waarop het signaal voor aangemaakte notities verstuurd wordt). Een nachtsignaal wordt in de loop van de nacht verstuurd. Nachtsignalen zijn doorgaans de signaalen die de overgang van een datum moeten controleren, bijvoorbeeld het signaal 'Einde dienstverband medewerker'. Dit signaal controleert 's nachts over de datum van het dienstverband verlopen is en stuurt dan het signaal. Een nachtsignaal kan ook een signaal zijn met een overzicht, bijvoorbeeld het aantal openstaande taken. Bij dit voorbeeld wordt elke nacht gecontroleerd hoeveel openstaande taken de gebruiker (ontvanger) heeft zodat dit eenmaal daags opgestuurd kan worden.

Omschrijving
In de omschrijving wordt aangegeven waar het signaal voor bedoeld is.

Bijzonderheden
Elk signaal heeft in de basis dezelfde instellingen. Daarnaast kunnen er specifieke instellingen van toepassing zijn op een signaal. Deze worden bij bijzonderheden omschreven.

 

 • Algemeen - Nieuwe medewerker

  Type signaal
  Direct signaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer een nieuwe werknemer wordt toegevoegd aan de applicatie.
   

 • Algemeen - Dagen na 1e werkdag van medewerker

  Type signaal
  Direct signaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd zodra een nieuwe medewerker (binnen de autorisatie van deze gebruiker) een aantal dagen in dienst is.

  Bijzonderheden
  Bij ‘Melding dagen na 1e werkdag’ kunt u instellen hoeveel dagen na de 1e werkdag u gesignaleerd wenst te worden.
   

 • Algemeen - Einde dienstverband medewerker

  Type signaal
  Nachtsignaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer het dienstverband van een medewerker (binnen de autorisatie van deze gebruiker) eindigt. U kunt zelf het aantal dagen vóór einde dienstverband invoeren waarop het signaal verstuurd moet worden.

  TIP: In het Aantal dagen van te voren veld kunt u nu ook een negatieve waarde invoeren. Het signaal wordt dan verstuurd  X-aantal dagen ná het einde van het dienstverband van een werknemer. Deze extra optie is bedoeld voor eigen risicodragers die bijvoorbeeld gesignaleerd willen worden wanneer een werknemer 28 dagen uit dienst is. U voert in het veld Aantal dagen van te voren bijvoorbeeld de waarde -28 in.

  Bijzonderheden
  Bij ‘Melding dagen van te voren’ kunt u instellen hoeveel dagen van te voren u gesignaleerd wenst te worden.

   

 • Algemeen - Melding bij uitdiensttreding tijdelijk personeel bij eigen risicodragerschap

  Type signaal
  Nachtsignaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer een tijdelijke medewerker (binnen de autorisatie van deze gebruiker) 4 weken uit dienst is bij eigen risicodragerschap met het verzoek te controleren of deze tijdelijke medewerker in deze 4 weken niet ziek is geworden.
   
 • HRM - 1e werkdag van medewerker

  Type signaal
  Nachtsignaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer een medewerker (binnen de autorisatie van deze gebruiker) in dienst treedt.

  Bijzonderheden
  Bij ‘Melding dagen van te voren’ kunt u instellen hoeveel dagen van te voren u gesignaleerd wenst te worden.

   

 • HRM - Trouwjubileum

  Type signaal
  Nachtsignaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer een medewerker (binnen de autorisatie van deze gebruiker) zijn of haar trouwjubileum viert.

  Bijzonderheden
  •Bij ‘Melding dagen van te voren’ kunt u instellen hoeveel dagen van te voren u gesignaleerd wenst te worden.
  •Bij ‘Jubileum aantal jaren’ kunt u instellen bij welk jubileum u gesignaleerd wenst te worden.
   
 • HRM - Verjaardag medewerker

  Type signaal
  Nachtsignaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer een medewerker (binnen de autorisatie van deze gebruiker) verjaart.
   
 • HRM - Werkjubileum

  Type signaal
  Nachtsignaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer een medewerker (binnen de autorisatie van deze gebruiker) zijn of haar werkjubileum viert.

  Bijzonderheden
  •Bij ‘Melding dagen van te voren’ kunt u instellen hoeveel dagen van te voren u gesignaleerd wenst te worden.
  •Bij ‘Jubileum aantal jaren’ kunt u instellen bij welk jubileum u gesignaleerd wenst te worden.
   
 • Verzuim - Aangemaakte beschikbaarheid

  Type signaal
  Direct signaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd zodra er een nieuwe beschikbaarheid is aangemaakt in de agenda waarvoor deze gebruiker is geautoriseerd.
   
 • Verzuim - Aangemaakte eigen documenten

  Type signaal
  Direct signaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd zodra er een eigen document is aangemaakt voor een medewerker binnen de autorisatie van deze gebruiker.
   
 • Verzuim - Aangemaakte eigen sjabloondocumenten

  Type signaal
  Direct signaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd zodra er een eigen document is aangemaakt voor een medewerker binnen de autorisatie van deze gebruiker waarbij is gekozen voor een standaard sjabloon.

  Bijzonderheden
  •Bij ‘Sjabloon naam’ kunt u instellen of u bij alle ‘eigen sjablonen’ dan wel een specifiek ‘eigen sjabloon’ gesignaleerd wenst te worden.
   
 • Verzuim - Aangemaakte notities

  Type signaal
  Direct signaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd zodra er een notitie is geplaatst in het dossier van een medewerker binnen de autorisatie van deze gebruiker.

  Bijzonderheden
  •Bij ‘type notitie’ kunt u instellen of u bij alle notitiesoorten dan wel bij een specifieke notitie gesignaleerd wenst te worden.

   

 • Verzuim - Aangemaakte reservering

  Type signaal
  Direct signaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd zodra er een nieuwe afspraak met de status reservering is aangemaakt in de agenda waarvoor deze gebruiker is geautoriseerd.

   

 • Verzuim - Aangemaakte uitkeringsspecificatie

  Type signaal
  Direct signaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd zodra er een uitkeringsspecificatie is aangemaakt in het dossier van een werkgever binnen de autorisatie van deze gebruiker. Een uitkeringsspecificatie kan een opgeslagen schadelastrapport zijn.

   

 • Verzuim - Aangemaakte UWV documenten

  Type signaal
  Direct signaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd zodra er een UWV document is aangemaakt in het dossier van een medewerker binnen de autorisatie van deze gebruiker.

   

 • Verzuim - Aantal agenda-afspraken per periode

  Type signaal
  Direct signaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer binnen een gestelde periode het aantal gemaakte agenda-afspraken is overschreden.

  Bijzonderheden
  •Bij ‘Aantal keren (vaker dan)’ kunt u het gewenste aantal agenda-afspraken instellen.
  •Bij ‘Periode’ kunt u instellen naar welke periode het signaal moet kijken.
  •Vink het boxje ‘Gescheiden jaren’ aan wanneer u dit signaal wenst te ontvangen over een kalenderjaar. Vinkt u dit boxje niet aan dat zal dit signaal worden verstuurd over de ingegeven periode tot op heden.
  -Bij ‘Periode controle’ kunt u kiezen voor ‘Tot vandaag’ of ‘Na vandaag’.
   
 • Verzuim - Aantal dagen ongewijzigde interventiestatus

  Type signaal
  Nachtsignaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer de geselecteerde interventiestatus met betrekking tot een medewerker (binnen de autorisatie van deze gebruiker) een van te voren bepaald aantal dagen ongewijzigd is. Dit signaal is bedoeld voor de kosten-baten interventiemodule in VerzuimSignaal.

  Bijzonderheden
  •Bij ‘Interventie status is’ kunt u instellen of u bij elke interventiestatus dan wel een specifieke interventiestatus gesignaleerd wenst te worden.
  •Bij ‘aantal dagen’ kunt u instellen wanneer u gesignaleerd wenst te worden.

   

 • Verzuim - Aantal dossiers openstaand

  Type signaal
  Nachtsignaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer het van tevoren ingestelde aantal openstaande dossiers met betrekking tot de medewerkers (binnen de autorisatie van deze gebruiker) is overschreden.

  Bijzonderheden
  •Bij ‘Aantal dossiers (meer dan)’ kunt u instellen wanneer u gesignaleerd wenst te worden. Bijvoorbeeld bij meer dan 10 openstaande dossiers in uw autorisatie.
   
 • Verzuim - Aantal dossiers openstaand per periode

  Type signaal
  Nachtsignaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd over het aantal dossiers dat openstaat in de aangegeven periode met betrekking tot de medewerkers binnen de autorisatie van deze gebruiker.

  Bijzonderheden •Bij ‘Periode‘ kunt u instellen of u per dag/ 2 dagen/ week/ maand gesignaleerd wenst te worden.
   
 • Verzuim - Aantal keren ziek met een bepaalde verzuimreden

  Type signaal
  Nachtsignaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer een medewerker (binnen de autorisatie van deze gebruiker) een aantal keren in een periode ziek is met een bepaalde verzuimreden.

  Bijzonderheden
  •Bij ‘Aantal keren (vaker dan)‘ kunt u instellen bij welk aantal verzuimmeldingen u gesignaleerd wenst te worden.
  •Bij ‘Verzuimreden‘ kunt u instellen bij welke verzuimreden u gesignaleerd wenst te worden.
  •Bij ‘Periode‘ kunt u instellen of u per week/ maand/ 3 maanden/ half jaar/ jaar gesignaleerd wenst te worden.

   

 • Verzuim - Aantal keren ziek met risicoprofiel

  Type signaal
  Nachtsignaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer een medewerker (binnen de autorisatie van deze gebruiker) een aantal keren in een periode ziek is met een bepaald risicoprofiel. Meer informatie vindt u in het artikel Risicoprofielen

  Bijzonderheden
  •Bij ‘Aantal keren ziek‘ kunt u ingeven bij welk aantal verzuimmeldingen u gesignaleerd wenst te worden.
  •Bij ‘Risicoprofiel‘ kunt u instellen bij welk risicoprofiel (hoog/ gemiddeld/ laag) u gesignaleerd wenst te worden.
  •Bij ‘Periode‘ kunt u instellen of u per week/ maand/ 3 maanden/ half jaar/ jaar gesignaleerd wenst te worden.

   

 • Verzuim - Aantal keren ziek op een bepaalde dag per periode

  Type signaal
  Nachtsignaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer een medewerker (binnen de autorisatie van deze gebruiker) een aantal keren in een periode ziek is op een van te voren opgegeven weekdag.

  Bijzonderheden
  •Bij ‘Aantal keren (vaker dan)‘ kunt u ingeven bij welk aantal verzuimmeldingen u gesignaleerd wenst te worden.
  •Bij ‘Betreffende dag’ kunt u instellen voor welke dag van de week ( maandag – zondag) u gesignaleerd wenst te worden.
  •Bij ‘Periode‘ kunt u instellen of u per week/ maand/ 3 maanden/ half jaar/ jaar gesignaleerd wenst te worden.

   

 • Verzuim - Aantal keren ziek per periode

  Type signaal
  Nachtsignaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer een medewerker (binnen de autorisatie van deze gebruiker) meer dan een van tevoren ingegeven aantal keren ziek is in een periode.

  Bijzonderheden
  •Bij ‘Aantal keren (vaker dan)‘ kunt u ingeven bij welk aantal verzuimmeldingen u gesignaleerd wenst te worden.
  •Bij ‘Periode‘ kunt u instellen of u per week/ maand/ 3 maanden/ half jaar/ jaar gesignaleerd wenst te worden.
  •Vink het boxje ‘Gescheiden jaren’ aan wanneer u dit signaal wenst te ontvangen over een kalenderjaar. Vinkt u dit boxje niet aan dat zal dit signaal worden verstuurd over de ingegeven periode tot op heden.

   

 • Verzuim - Aantal openstaande leestaken per periode

  Type signaal
  Nachtsignaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer hij/zij een leestaak (of meerdere taken) heeft in VerzuimSignaal (taakstatus ‘lezen’).

  Bijzonderheden
  •Bij ‘Periode‘ kunt u instellen of u per dag/ 2 dagen/ week/ maand gesignaleerd wenst te worden.

   

 • Verzuim - Aantal Openstaande taken per periode

  Type signaal
  Nachtsignaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer hij/zij een taak (of meerdere taken) open heeft staan in VerzuimSignaal (taakstatus ‘gepland’).

  Bijzonderheden
  •Bij ‘Aantal taken (meer dan)’ kunt u het aantal taken instellen waarbij u gesignaleerd wenst te worden.

   

 • Verzuim - Aantal taken nu uitvoeren

  Type signaal
  Nachtsignaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer hij/zij een taak (of meerdere taken) moet uitvoeren in VerzuimSignaal (taakstatus ‘nu uitvoeren’).

  Bijzonderheden
  •Bij ‘Aantal taken (meer dan)’ kunt u het aantal taken instellen waarbij u gesignaleerd wenst te worden.

   

 • Verzuim - Aantal taken openstaand

  Type signaal
  Nachtsignaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer hij/zij een taak (of meerdere taken) open heeft staan in VerzuimSignaal (taakstatus ‘gepland’).

  Bijzonderheden
  •Bij ‘Aantal taken (meer dan)’ kunt u het aantal taken instellen waarbij u gesignaleerd wenst te worden.

   

 • Verzuim - Aantal taken te laat

  Type signaal
  Nachtsignaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer hij/zij een taak (of meerdere taken) op de taakstatus ‘te laat’ heeft staan.

  Bijzonderheden
  •Bij ‘Aantal taken (meer dan)’ kunt u het aantal taken instellen waarbij u gesignaleerd wenst te worden.

   

 • Verzuim - Einde contract klant

  Type signaal
  Nachtsignaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer het contract van een klant (waartoe deze gebruiker is geautoriseerd) afloopt.

  Bijzonderheden
  •Bij ‘Melding dagen van te voren’ kunt u het instellen hoeveel dagen van te voren u gesignaleerd wenst te worden.

   

 • Verzuim - Einde dienstverband zieke medewerker

  Type signaal
  Nachtsignaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer het dienstverband van een medewerker (waarvoor deze gebruiker is geautoriseerd) afloopt en dit dienstverband een lopend ziektedossier heeft.

  Bijzonderheden
  •Bij ‘Melding dagen van te voren:’ kunt u het instellen hoeveel dagen van te voren u gesignaleerd wenst te worden.

   

 • Verzuim - Einde zwangerschapsverlof

  Type signaal
  Nachtsignaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer het zwangerschapsverlof van een medewerker (waarvoor deze gebruiker is geautoriseerd) afloopt .

  Bijzonderheden
  •Bij ‘Melding dagen van te voren:’ kunt u het instellen hoeveel dagen van te voren u gesignaleerd wenst te worden.
  •De datum waarop het zwangerschapsverlof eindigt vermeldt u in het lopende Zwangerschapsprotocol.

   

 • Verzuim - Herstelddatum voor gemaakte afspraak

  Type signaal
  Direct signaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer een medewerker (waarvoor deze gebruiker is geautoriseerd) hersteld gemeld is voor het moment dat deze medewerker een afspraak heeft staan in de agenda.

   

 • Verzuim - Ingang zwangerschapsverlof

  Type signaal
  Nachtsignaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer het zwangerschapsverlof van een medewerker (waarvoor deze gebruiker is geautoriseerd) ingaat.

  Bijzonderheden
  •Bij ‘Melding dagen van te voren’ kunt u het instellen hoeveel dagen van te voren u gesignaleerd wenst te worden.
  •De datum waarop het zwangerschapsverlof ingaat vermeldt u in het lopende Zwangerschapsprotocol.

   

 • Verzuim - Ingang zwangerschapsverlof bij lopend ziektegeval

  Type signaal
  Direct signaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer het zwangerschapsverlof van een medewerker (waarvoor deze gebruiker is geautoriseerd) ingaat en deze medewerker een lopend ziektedossier heeft.

  Bijzonderheden
  •Bij ‘Melding dagen van te voren’ kunt u het instellen hoeveel dagen van te voren u gesignaleerd wenst te worden.

   

 • Verzuim - Interventiestatus gewijzigd in

  Type signaal
  Direct signaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer de interventiestatus met betrekking tot een medewerker (binnen de autorisatie van deze gebruiker) gewijzigd is in een van te voren bepaalde status.

   

 • Verzuim - Melding aantal opgegeven dagen van te voren bij nieuwe keuring

  Type signaal
  Nachtsignaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd voordat de keuring van een medewerker (binnen de autorisatie van deze gebruiker) plaatsvindt.

  Bijzonderheden
  •Bij ‘Melding dagen van te voren’ kunt u het instellen hoeveel dagen van te voren u gesignaleerd wenst te worden.

   

 • Verzuim - Loonwijziging bij lopend verzuim

  Type signaal
  Nachtsignaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer het loon van een medewerker wijzigt gedurende lopend verzuim.

   

 • Verzuim - Melding bij afwijkende ingangsdatum verlof

  Type signaal
  Direct signaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer de ingangsdatum van het zwangerschapsverlof afwijkt van de eerder opgegeven gewenste ingangsdatum van het zwangerschapsverlof.

   

 • Verzuim - Melding bij annuleren bibliotheektaak

  Type signaal
  Direct signaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer een specifieke bibliotheektaak is geannuleerd door een gebruiker.

  Bijzonderheden
  •Bij ‘Bibliotheektaak’ kunt u aangeven bij welke bibliotheektaak u gesignaleerd wenst te worden.

   

 • Verzuim - Melding bij annuleren taak

  Type signaal
  Direct signaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer een specifieke protocoltaak is geannuleerd door een gebruiker.

  Bijzonderheden
  •Bij 'Kies een protocol' kunt u aangeven binnen welk protocol u een taak wilt selecteren waarop u gesignaleerd wenst te worden.
  •Bij ‘Kies een taak’ kunt u aangeven bij welke protocoltaak u gesignaleerd wenst te worden.

   

 • Verzuim - Melding bij geplande afspraak in de planningsagenda

  Type signaal
  Nachtsignaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de agenda gebruiker gesignaleerd wanneer er een nieuwe afspraak is ingepland in de planningsagenda voor een specifieke verrichting. Het signaal wordt alleen verzonden naar agenda gebruikers.

  Bijzonderheden
  •Bij ‘Dagen van tevoren’ kunt u het instellen hoeveel dagen van tevoren u gesignaleerd wenst te worden.
  •Bij 'Verrichting' kunt u aangeven voor welke verrichting u gesignaleerd wenst te worden.

   

 • Verzuim - Melding bij interventie zonder startdatum

  Type signaal
  Direct signaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer een interventie zonder startdatum is toegevoegd aan het dossier van een medewerker (binnen de autorisatie van deze gebruiker). Dit signaal kan gebruikt worden als u gebruik maakt van de kosten-baten interventiemodule.

   

 • Verzuim - Melding bij meldingsdatum > opgegeven dagen na 1e AO-dag

  Type signaal
  Direct signaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer de meldingsdatum voor een bepaalde verzuimmelding groter is dan het aantal opgegeven dagen na 1e AO-dag. U kunt dus bepalen dat u een signaal krijgt wanneer er een ziekmelding wordt ingevoerd met een meldingsdatum die bijvoorbeeld 5 dagen na de 1e ziektedag ligt.

  Bijzonderheden
  •Bij ‘Aantal dagen’ kunt u aangegeven bij hoeveel dagen na AO-dag u gesignaleerd wenst te worden.

   

 • Verzuim - Melding bij meldingsdatum = ongelijk aan startdatum verzuim

  Type signaal
  Direct signaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer de meldingsdatum voor een bepaalde medewerker niet gelijk is aan de eerste ziektedag. U signaleert dus op verzuimmeldingen die te laat worden gemeld in de applicatie.
   
 • Verzuim - Melding bij nieuw opgevoerde beschikking

  Type signaal
  Direct signaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer er bij een werknemer een UWV beschikking is ingevoerd door een gebruiker.
   
 • Verzuim - Melding bij nieuw opgevoerde vraagstelling bedrijfsarts

  Type signaal
  Direct signaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer er een nieuwe vraagstelling aan een bedrijfsarts is gedaan door een gebruiker in het dossier van een medewerker.
   
 • Verzuim - Melding bij nieuwe gedeeltelijke herstelmelding

  Type signaal
  Direct signaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer er een gedeeltelijke hersteldmelding gedaan is door een gebruiker.
   
 • Verzuim - Melding bij nieuwe herstelmelding

  Type signaal
  Direct signaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer er een nieuwe hersteldmelding is gedaan voor een medewerker.
   
 • Verzuim - Melding bij uit te voeren bibliotheektaak

  Type signaal
  Nachtsignaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer hij/zij een specifieke bibliotheektaak moet uitvoeren in VerzuimSignaal (taakstatus ‘Nu uitvoeren’).

  Bijzonderheden
  •Bij ‘Bibliotheektaak’ stelt u in over welke uit te voeren bibliotheektaak u gesignaleerd wenst te worden.
   
 • Verzuim - Melding bij uit te voeren taak

  Type signaal
  Nachtsignaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer hij/zij een specifieke taak moet uitvoeren in VerzuimSignaal (taakstatus ‘nu uitvoeren’).

  Bijzonderheden
  •Bij ‘Kies een protocol’ kunt u aangeven in welk protocol de betreffende taak zich bevindt.
  •Bij ‘Kies een taak’ stelt u in over welke uit te voeren taak uit het geselecteerde protocol u gesignaleerd wenst te worden.
   
 • Verzuim - Melding bij uitgevoerde bibliotheektaak

  Type signaal
  Direct signaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer een gebruiker een specifieke bibliotheektaak heeft uitgevoerd in VerzuimSignaal (taakstatus ‘Afgerond’).

  Bijzonderheden
  •Bij ‘Bibliotheektaak’ stelt u in over welke uitgevoerde bibliotheektaak u gesignaleerd wenst te worden.
   
 • Verzuim - Melding bij uitgevoerde taak

  Type signaal
  Direct signaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer een gebruiker een specifieke taak heeft uitgevoerd in VerzuimSignaal (taakstatus ‘Afgerond’).

  Bijzonderheden
  •Bij ‘Kies een protocol’ kunt u aangeven in welk protocol de betreffende taak zich bevindt.
  •Bij ‘Kies een taak’ stelt u in over welke uit te voeren taak uit het geselecteerde protocol u gesignaleerd wenst te worden.
   
 • Verzuim - Melding bij verwijderen ziek/herstelmelding

  Type signaal
  Direct signaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer een ziek- of hersteldmelding van een medewerker (waarvoor deze gebruiker is geautoriseerd) is verwijderd.

  Bijzonderheden
  •Bij ‘Kies een protocol’ kunt u aangeven in welk protocol de betreffende taak zich bevindt.
  •Bij ‘Kies een taak’ stelt u in over welke uit te voeren taak uit het geselecteerde protocol u gesignaleerd wenst te worden.
   
 • Verzuim - Melding bij wijzigen ziek/herstelmelding

  Type signaal
  Direct signaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer een ziek- of hersteldmelding van een medewerker (waarvoor deze gebruiker is geautoriseerd) is gewijzigd.
   
 • Verzuim – Melding wanneer er na het opgegeven aantal dagen, na startdatum verzuim, geen dagloon in ingevoerd

  Type signaal
  Nachtsignaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer het dagloon van een medewerker (waarvoor deze gebruiker is geautoriseerd) nog niet in ingevoerd.

  Bijzonderheden
  •Bij ‘Aantal dagen’ kunt u aangegeven bij hoeveel dagen na de startdatum van het verzuim u gesignaleerd wenst te worden.
   
 • Verzuim – Nieuw toegevoegde taak

  Type signaal
  Direct signaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer er een nieuwe taak is toegevoegd aan het dossier van een medewerker waarvoor deze gebruiker is geautoriseerd.

  Bijzonderheden
  •Bij ‘Bibliotheektaken’ stelt u in over welke nieuw toegevoegde bibliotheektaken u gesignaleerd wenst te worden.
   
 • Verzuim – Nieuwe samengestelde melding

  Type signaal
  Direct signaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer er een nieuwe samengestelde melding is gedaan voor een medewerker waarvoor deze gebruiker is geautoriseerd. Een samengestelde melding zijn twee verzuimmeldingen waarvan de tussenliggende periode van herstel minder dan 28 dagen is. Daarmee wordt het wettelijk één verzuimmelding.
   
 • Verzuim – Nieuwe ziek a.g.v. zwangerschap melding

  Type signaal
  Direct signaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer er een nieuwe ziekmelding a.g.v. zwangerschap is gedaan voor een medewerker waarvoor deze gebruiker is geautoriseerd.
   
 • Verzuim – Nieuwe ziekmelding

  Type signaal
  Direct signaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer er een nieuwe ziekmelding is gedaan voor een medewerker waarvoor deze gebruiker is geautoriseerd.
   
 • Verzuim – Overschrijding

  Type signaal
  Nachtsignaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer de verwachte verzuimduur van een verzuimmelding van een medewerker (waarvoor deze gebruiker is geautoriseerd) is overschreden. De verwachte verzuimduur kan ingevoerd worden tijden het ziek melden van een medewerker.
   
 • Verzuim – Overschrijding aantal dagen AT-basis

  Type signaal
  Nachtsignaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer het aantal dagen AT-basis is overschreden bij een medewerker (waarvoor deze gebruiker is geautoriseerd).

  Bijzonderheden
  Bij ‘Aantal dagen (meer dan)’ kunt u aangeven na hoeveel dagen overschrijding u gesignaleerd wenst te worden.
   
 • Verzuim – Overschrijding bewaartermijn verzuim- en medische gegevens

  Type signaal
  Nachtsignaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer de wettelijke bewaartermijnen voor verzuim- en medische dossiers is overschreden.
   
 • Verzuim – Overschrijding vermoedelijke hersteldatum

  Type signaal
  Nachtsignaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer de vermoedelijke hersteldatum van een verzuimmelding van een medewerker (waarvoor deze gebruiker is geautoriseerd) is overschreden. De vermoedelijke hersteldatum kunt u ingeven in het formulier Hersteldmelding. Hiervoor selecteert u Vermoedelijke hersteldatum bij het onderdeel Reden hersteldmelding. De vermoedelijke hersteldatum geeft u in bij Datum hersteldmelding.
   
 • Verzuim – Termijn afspraak status 'Reservering' overschreden

  Type signaal
  Nachtsignaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd zodra de ingestelde termijn voor een reservering in de agenda (waardoor deze gebruiker is geautoriseerd) is overschreden.

  Bijzonderheden
  •Bij ‘Termijn (uren)’ kunt u de termijn instellen (in uren) waarbij u gesignaleerd wenst te worden.
   
 • Verzuim – Verzuimduur = of > eigen risico periode bij ziekteverzuimverzekeraar

  Type signaal
  Direct signaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer de verwachte verzuimduur van de medewerker (waarvoor deze gebruiker is geautoriseerd) groter is dan of gelijk is aan de opgegeven eigen risico periode van de verzuimverzekering. •De verwachte verzuimduur vermeldt u in het formulier Ziekmelding.
  •De eigen risicoperiode van de verzuimverzekering kunt u vermelden bij de ziekteverzuimverzekering op de werkgeverskaart.
   
 • Verzuim – Verzuimfrequentie per periode

  Type signaal
  Nachtsignaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer een medewerker of bedrijf (binnen de autorisatie van deze gebruiker) het van tevoren ingestelde aantal keren ziek per periode heeft overschreden.

  Bijzonderheden
  •Bij ‘Waarde (groter dan)‘ kunt u aangeven bij welk aantal verzuimmeldingen u gesignaleerd wenst te worden.
  •Bij ‘Periode‘ kunt u instellen of u per week/ maand/ 3 maanden/ half jaar/ jaar gesignaleerd wenst te worden. Het signaal rekent over de ingegeven periode tot op heden.
  •Bij ‘Per’ kunt u aangeven of u dit signaal op medewerker- of bedrijfsniveau wenst te ontvangen.
   
 • Verzuim – Verzuimpercentage per periode

  Type signaal
  Nachtsignaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer een medewerker of bedrijf (binnen de autorisatie van deze gebruiker) het van tevoren ingestelde verzuimpercentage per periode heeft overschreden.

  Bijzonderheden
  •Bij ‘Percentage (groter dan)‘ kunt u aangeven bij welk verzuimpercentage u gesignaleerd wenst te worden.
  •Bij ‘Periode‘ kunt u instellen of u per week/ maand/ 3 maanden/ half jaar/ jaar gesignaleerd wenst te worden. Het signaal rekent over de ingegeven periode tot op heden.
  •Bij ‘Per’ kunt u aangeven of u dit signaal op medewerker- of bedrijfsniveau wenst te ontvangen.
   
 • Verzuim – Ziekmelding met betrekking tot ongeval met aansprakelijke (regres)

  Type signaal
  Direct signaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer de ziekmelding van een medewerker (binnen de autorisatie van deze gebruiker) gerelateerd is aan een ongeval met een aansprakelijke. Een ongeval met aansprakelijke registreert u in het formulier Ziekmelding in het deelvenster Ongeval.
   
 • Verzuim – Ziekmelding gerelateerd aan

  Type signaal
  Direct signaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer de ziekmelding van een medewerker (binnen de autorisatie van deze gebruiker) gerelateerd is aan een ongeval, privé- en/ of werkomstandigheden of de oorzaak onbekend is.

  Bijzonderheden
  •Bij ‘Ongeval’ kunt u aangeven of u gesignaleerd wenst te worden als er sprake is van een ongeval of deze juist uitsluiten van signalering. Een ongeval met aansprakelijke registreert u in het formulier Ziekmelding in het deelvenster Ongeval.
  •Bij ‘Gerelateerd aan’ kunt u een keuze maken uit Privé/ Werk/ Combinatie/ Onbekend.
   
 • Verzuim – Ziekmelding met betrekking tot een arbeidsgehandicapte

  Type signaal
  Direct signaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer er een ziekmelding wordt gedaan die gerelateerd is aan een medewerker (binnen de autorisatie van deze gebruiker) die arbeidsgehandicapt is.
  Op de werknemerskaart kunt u aangeven of een medewerker Structureel Functioneel Beperkt is.
   
 • Verzuim – Ziekmelding met een salaris hoger dan opgegeven

  Type signaal
  Direct signaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer er een ziekmelding wordt gedaan van een medewerker (binnen de autorisatie van deze gebruiker) met een salaris hoger dan door u opgegeven.

  Bijzonderheden
  •Bij ‘Salaris’ geeft u de hoogte van het salaris per maand aan waarop u gesignaleerd wenst te worden. Op dit signaal is een omrekeningsmodule van toepassing waardoor dit signaal ook signaleert indien u het salaris op dienstverbandniveau heeft ingegeven per dag, per week of per jaar.
  •Afhankelijk van het soort salaris dat is geregistreerd (SV-loon, bruto salaris, uniformloon dan wel loon voor loonheffing) wordt een aangepaste meldingstekst verzonden.
   
Signalen signaal lijst overzicht signalen
5 personen vinden dit handig. - Ik ook!

Reacties