Huidige status: OK Er zijn op dit moment geen bekende storingen.

Lijst in te stellen signalen

In dit artikel vindt u een lijst met alle in te stellen e-mail signalen in de applicatie. We omschrijven waar de signalen voor gebruikt kunnen worden.
Voor het instellen van signalen kunt u naar het artikel Signalen instellen.

Klik hieronder op de titel van een signaal om de uitleg weer te geven. Elk signaal hebben we als volgt omschreven:

Type signaal
Bij type signaal kunt u direct signaal of nachtsignaal aantreffen. Een direct signaal wordt vrijwel direct verstuurd na de zogenaamde 'trigger' in de applicatie. Een trigger kan het toevoegen van een notitie zijn door een gebruiker (waarop het signaal voor aangemaakte notities verstuurd wordt).
Een nachtsignaal wordt in de loop van de nacht verstuurd. Nachtsignalen zijn doorgaans de signaalen die de overgang van een datum moeten controleren, bijvoorbeeld het signaal 'Einde dienstverband medewerker'. Dit signaal controleert 's nachts over de datum van het dienstverband verlopen is en stuurt dan het signaal. Een nachtsignaal kan ook een signaal zijn met een overzicht, bijvoorbeeld het aantal openstaande taken. Bij dit voorbeeld wordt elke nacht gecontroleerd hoeveel openstaande taken de gebruiker (ontvanger) heeft zodat dit eenmaal daags opgestuurd kan worden.

Omschrijving: In de omschrijving wordt aangegeven waar het signaal voor bedoeld is.

Bijzonderheden: Elk signaal heeft in de basis dezelfde instellingen. Daarnaast kunnen er specifieke instellingen van toepassing zijn op een signaal. Deze worden bij bijzonderheden omschreven.

Te ontvangen melding: Dit is een voorbeeld van hoe het signaal daadwerkelijk als e-mail verstuurd wordt. U zult op sommige plaatsen in het voorbeeld zogenaamde ''vervang-tags'' zien staan. Op deze plaatsen in de mail worden gegevens automatisch vanuit de applicatie gevuld. Denk hierbij aan de naam van de werknemer, de naam van de werkgever, de naam van een document enzovoort. Signaal teksten kunt u zelf aanpassen of uitbreiden. Dit wordt verder uitgelegd in het artikel Signaalteksten beheren.
 
 • Algemeen - Nieuwe medewerker


  Type signaal
  Direct signaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer een nieuwe werknemer wordt toegevoegd aan de applicatie.

  Bijzonderheden
  Geen

  Te ontvangen melding
  Onderwerp: Melding bij het toevoegen werknemer.
  Werknemer [0] is toegevoegd aan VerzuimSignaal.
   
 • Algemeen - Dagen na 1e werkdag van medewerker


  Type signaal
  Direct signaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd zodra een nieuwe medewerker (binnen de autorisatie van deze gebruiker) een aantal dagen in dienst is.

  Bijzonderheden
  Bij ‘Melding dagen na 1e werkdag’ kunt u instellen hoeveel dagen na de 1e werkdag u gesignaleerd wenst te worden.

  Te ontvangen melding
  Onderwerp: [0] dagen na 1e werkdag [1] - [2]
  Volgens onze (dienstverband)gegevens is het [0] dagen na de 1e werkdag van de werknemer [1] bij het bedrijf [2] op de afdeling [3].
   
 • Algemeen - Einde dienstverband medewerker


  Type signaal
  Nachtsignaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer het dienstverband van een medewerker (binnen de autorisatie van deze gebruiker) eindigt.

  U kunt zelf het aantal dagen vóór einde dienstverband invoeren waarop het signaal verstuurd moet worden.

  TIP: In het Aantal dagen van te voren veld kunt u nu ook een negatieve waarde invoeren. Het signaal wordt dan verstuurd  X-aantal dagen ná het einde van het dienstverband van een werknemer. Deze extra optie is bedoeld voor eigen risicodragers die bijvoorbeeld gesignaleerd willen worden wanneer een werknemer 28 dagen uit dienst is. U voert in het veld Aantal dagen van te voren bijvoorbeeld de waarde -28 in.

  BijzonderhedenBij ‘Melding dagen van te voren’ kunt u instellen hoeveel dagen van te voren u gesignaleerd wenst te worden.

  Onderwerp: Einde contract - [0] - [1]
  Te ontvangen melding: Het contract van [0] loopt ten einde op [1].
   
 • Algemeen - Melding bij uitdiensttreding tijdelijk personeel bij eigen risicodragerschap


  Type signaal
  Nachtsignaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer een tijdelijke medewerker (binnen de autorisatie van deze gebruiker) 4 weken uit dienst is bij eigen risicodragerschap met het verzoek te controleren of deze tijdelijke medewerker in deze 4 weken niet ziek is geworden.

  Bijzonderheden
  Geen

  Onderwerp: Tijdelijk personeel bij Eigen Risicodragerschap
  Te ontvangen melding: [0] is nu vier weken uit dienst. Controleer of de medewerker in deze periode niet ziek is geworden.
   
 • HRM - 1e werkdag van medewerker


  Type signaal
  Nachtsignaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer een medewerker (binnen de autorisatie van deze gebruiker) in dienst treedt.

  Bijzonderheden
  Bij ‘Melding dagen van te voren’ kunt u instellen hoeveel dagen van te voren u gesignaleerd wenst te worden.


  Onderwerp: Begin contract - [0] - [1]
  Te ontvangen melding: Het contract van [0] start op [1].
   
 • HRM - Trouwjubileum


  Type signaal
  Nachtsignaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer een medewerker (binnen de autorisatie van deze gebruiker) zijn of haar trouwjubileum viert.

  Bijzonderheden
  •Bij ‘Melding dagen van te voren’ kunt u instellen hoeveel dagen van te voren u gesignaleerd wenst te worden.
  •Bij ‘Jubileum aantal jaren’ kunt u instellen bij welk jubileum u gesignaleerd wenst te worden.

  Onderwerp: Trouwjubileum - [0] - [1]
  Te ontvangen melding: Werknemer [0] is op [1]-[2]-[3] jaar getrouwd.
   
 • HRM - Verjaardag medewerker


  Type signaal
  Nachtsignaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer een medewerker (binnen de autorisatie van deze gebruiker) verjaart.

  Bijzonderheden
  Geen

  Onderwerp: Verjaardag werknemer - [0]
  Te ontvangen melding: Werknemer [0] is jarig op [1].
   
 • HRM - Werkjubileum


  Type signaal
  Nachtsignaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer een medewerker (binnen de autorisatie van deze gebruiker) zijn of haar werkjubileum viert.

  Bijzonderheden
  •Bij ‘Melding dagen van te voren’ kunt u instellen hoeveel dagen van te voren u gesignaleerd wenst te worden.
  •Bij ‘Jubileum aantal jaren’ kunt u instellen bij welk jubileum u gesignaleerd wenst te worden.

  Onderwerp: Werkjubileum - [0] - [1]
  Te ontvangen melding: Werknemer [0] is op [1]-[2]-[3] jaar in dienst.
   
 • Verzuim - Aangemaakte beschikbaarheid


  Type signaal
  Direct signaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd zodra er een nieuwe beschikbaarheid is aangemaakt in de agenda waarvoor deze gebruiker is geautoriseerd.

  Bijzonderheden
  Geen

  Onderwerp: Nieuwe beschikbaarheid ingepland
  Te ontvangen melding: Er is een nieuwe beschikbaarheid ingepland in de agenda van [0]
  Locatie: [1]
  Datum: [2] van [3] tot [4]
   
 • Verzuim - Aangemaakte eigen documenten


  Type signaal
  Direct signaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd zodra er een eigen document is aangemaakt voor een medewerker binnen de autorisatie van deze gebruiker.

  Bijzonderheden
  Geen

  Onderwerp: Nieuw document in het dossier van [0].
  Te ontvangen melding:
  Er is een nieuw document toegevoegd aan het dossier van [0].
  Documentnaam: [1]
  Werknemer: [2]
  Bedrijfsnaam: [4]
  Unieke sleutel werknemer: [5]
   
 • Verzuim - Aangemaakte eigen sjabloondocumenten


  Type signaal
  Direct signaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd zodra er een eigen document is aangemaakt voor een medewerker binnen de autorisatie van deze gebruiker waarbij is gekozen voor een standaard sjabloon.

  Bijzonderheden
  •Bij ‘Sjabloon naam’ kunt u instellen of u bij alle ‘eigen sjablonen’ dan wel een specifiek ‘eigen sjabloon’ gesignaleerd wenst te worden.

  Onderwerp: Nieuw document in het dossier van [0] toegevoegd.
  Te ontvangen melding: Er is een nieuw document toegevoegd aan het dossier van [0].
  Documentnaam: [1]
  Werknemer: [2]
  Bedrijfsnaam: [4]
   
 • Verzuim - Aangemaakte notities


  Type signaal
  Direct signaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd zodra er een notitie is geplaatst in het dossier van een medewerker binnen de autorisatie van deze gebruiker.

  Bijzonderheden
  •Bij ‘type notitie’ kunt u instellen of u bij alle notitiesoorten dan wel bij een specifieke notitie gesignaleerd wenst te worden.

  Onderwerp: Er is een notitie in het dossier van [0] aangemaakt/gewijzigd.
  Te ontvangen melding: Er is een nieuw document toegevoegd aan het dossier van [0].
  Notitie-titel: [1]
  Werknemer: [2]
  Bedrijfsnaam: [4]
   
 • Verzuim - Aangemaakte reservering


  Type signaal
  Direct signaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd zodra er een nieuwe afspraak met de status reservering is aangemaakt in de agenda waarvoor deze gebruiker is geautoriseerd.

  Bijzonderheden
  Geen

  Onderwerp: Nieuwe reservering ingepland.
  Er is een nieuwe reservering ingepland in de agenda van [0].
  Te ontvangen melding: Er is een nieuw document toegevoegd aan het dossier van [0].
  Werknemer: [1]
  Locatie: [2]
  Datum: [3] om [4]
   
 • Verzuim - Aangemaakte uitkeringsspecificatie


  Type signaal
  Direct signaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd zodra er een uitkeringsspecificatie is aangemaakt in het dossier van een werkgever binnen de autorisatie van deze gebruiker. Een uitkeringsspecificatie kan een opgeslagen schadelastrapport zijn.

  Bijzonderheden
  Geen

  Onderwerp: Uitkeringsspecificatie aangemaakt.
  Te ontvangen melding: Er is een nieuwe uitkeringsspecificatie aangemaakt in het bedrijfsdossier van [0].
   
 • Verzuim - Aangemaakte UWV documenten


  Type signaal
  Direct signaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd zodra er een UWV document is aangemaakt in het dossier van een medewerker binnen de autorisatie van deze gebruiker.

  Bijzonderheden
  Geen

  Onderwerp: Nieuw document in het dossier van [0].
  Te ontvangen melding: Er is een nieuw document toegevoegd aan het dossier van [0].
  Document: [1]
  Werknemer: [2]
  Bedrijfsnaam:[4]
   
 • Verzuim - Aantal agenda-afspraken per periode


  Type signaal
  Direct signaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer binnen een gestelde periode het aantal gemaakte agenda-afspraken is overschreden.

  Bijzonderheden
  •Bij ‘Aantal keren (vaker dan)’ kunt u het gewenste aantal agenda-afspraken instellen.
  •Bij ‘Periode’ kunt u instellen naar welke periode het signaal moet kijken.
  •Vink het boxje ‘Gescheiden jaren’ aan wanneer u dit signaal wenst te ontvangen over een kalenderjaar. Vinkt u dit boxje niet aan dat zal dit signaal worden verstuurd over de ingegeven periode tot op heden.
  -Bij ‘Periode controle’ kunt u kiezen voor ‘Tot vandaag’ of ‘Na vandaag’.

  Onderwerp: Aantal agenda-afspraken [0].
  Te ontvangen melding: [0] Heeft het aantal agenda-afspraken overschreden binnen de door u gestelde periode.
  [1] heeft namelijk [2] [3].
   
 • Verzuim - Aantal dagen ongewijzigde interventiestatus


  Type signaal
  Nachtsignaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer de geselecteerde interventiestatus met betrekking tot een medewerker (binnen de autorisatie van deze gebruiker) een van te voren bepaald aantal dagen ongewijzigd is. Dit signaal is bedoeld voor de kosten-baten interventiemodule in VerzuimSignaal.

  Bijzonderheden
  •Bij ‘Interventie status is’ kunt u instellen of u bij elke interventiestatus dan wel een specifieke interventiestatus gesignaleerd wenst te worden.
  •Bij ‘aantal dagen’ kunt u instellen wanneer u gesignaleerd wenst te worden.


  Onderwerp: Aantal dagen ongewijzigde interventiestatus - [0] - [1].

  Te ontvangen melding: Status van het programma [0] van werknemer [1] die staat aangeboden bij bedrijf [2] staat al [3] dagen op [4].
   
 • Verzuim - Aantal dossiers openstaand


  Type signaal
  Nachtsignaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer het van tevoren ingestelde aantal openstaande dossiers met betrekking tot de medewerkers (binnen de autorisatie van deze gebruiker) is overschreden.

  Bijzonderheden
  •Bij ‘Aantal dossiers (meer dan)’ kunt u instellen wanneer u gesignaleerd wenst te worden. Bijvoorbeeld bij meer dan 10 openstaande dossiers in uw autorisatie.

  Onderwerp: Overschrijding openstaande dossiers.
  Het aantal openstaande dossiers heeft het ingesteld aantal overschreden,
  U heeft namelijk [0] openstaande dossiers.
   
 • Verzuim - Aantal dossiers openstaand per periode


  Type signaal
  Nachtsignaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd over het aantal dossiers dat openstaat in de aangegeven periode met betrekking tot de medewerkers binnen de autorisatie van deze gebruiker.

  Bijzonderheden •Bij ‘Periode‘ kunt u instellen of u per dag/ 2 dagen/ week/ maand gesignaleerd wenst te worden.

  Onderwerp: Openstaande dossiers per: [0].
  Te ontvangen melding:
  Overzicht openstaande dossiers ([0] totaal):
  [1]
  Werknemer Startdatum Percentage hersteld Verzuimreden
   
 • Verzuim - Aantal keren ziek met een bepaalde verzuimreden


  Type signaal
  Nachtsignaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer een medewerker (binnen de autorisatie van deze gebruiker) een aantal keren in een periode ziek is met een bepaalde verzuimreden.

  Bijzonderheden
  •Bij ‘Aantal keren (vaker dan)‘ kunt u instellen bij welk aantal verzuimmeldingen u gesignaleerd wenst te worden.
  •Bij ‘Verzuimreden‘ kunt u instellen bij welke verzuimreden u gesignaleerd wenst te worden.
  •Bij ‘Periode‘ kunt u instellen of u per week/ maand/ 3 maanden/ half jaar/ jaar gesignaleerd wenst te worden.

  Te ontvangen melding:
  Onderwerp: Frequent verzuim met [0]: [1] van werknemer [2]
  [0] heeft het aantal verzuimmeldingen ([1]) overschreden
  met [2]: [3] binnen de door u gestelde periode van [4]
  [5] heeft namelijk [6] ziekmelding(en).
   
 • Verzuim - Aantal keren ziek met risicoprofiel


  Type signaal
  Nachtsignaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer een medewerker (binnen de autorisatie van deze gebruiker) een aantal keren in een periode ziek is met een bepaald risicoprofiel. Meer informatie vindt u in het artikel Risicoprofielen

  Bijzonderheden
  •Bij ‘Aantal keren ziek‘ kunt u ingeven bij welk aantal verzuimmeldingen u gesignaleerd wenst te worden.
  •Bij ‘Risicoprofiel‘ kunt u instellen bij welk risicoprofiel (hoog/ gemiddeld/ laag) u gesignaleerd wenst te worden.
  •Bij ‘Periode‘ kunt u instellen of u per week/ maand/ 3 maanden/ half jaar/ jaar gesignaleerd wenst te worden.

  Te ontvangen melding:
  Onderwerp: Frequent verzuim werknemer [0] met risicoprofiel: [1]
  [0] heeft het aantal verzuimmeldingen overschreden
  binnen de door u gestelde periode
  deze werknemer heeft risicoprofiel: [1]
  [2] heeft namelijk [3] ziekmelding(en).
   
 • Verzuim - Aantal keren ziek op een bepaalde dag per periode


  Type signaal
  Nachtsignaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer een medewerker (binnen de autorisatie van deze gebruiker) een aantal keren in een periode ziek is op een van te voren opgegeven weekdag.

  Bijzonderheden
  •Bij ‘Aantal keren (vaker dan)‘ kunt u ingeven bij welk aantal verzuimmeldingen u gesignaleerd wenst te worden.
  •Bij ‘Betreffende dag’ kunt u instellen voor welke dag van de week ( maandag – zondag) u gesignaleerd wenst te worden.
  •Bij ‘Periode‘ kunt u instellen of u per week/ maand/ 3 maanden/ half jaar/ jaar gesignaleerd wenst te worden.

  Te ontvangen melding:
  Onderwerp: Frequent verzuim op een [0] werknemer [1]
  [0] heeft het aantal verzuimmeldingen ([1]) overschreden
  binnen de door u gestelde periode van [2] op een [3]
  [4] heeft namelijk [5] ziekmelding(en).
   
 • Verzuim - Aantal keren ziek per periode


  Type signaal
  Nachtsignaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer een medewerker (binnen de autorisatie van deze gebruiker) meer dan een van tevoren ingegeven aantal keren ziek is in een periode.

  Bijzonderheden
  •Bij ‘Aantal keren (vaker dan)‘ kunt u ingeven bij welk aantal verzuimmeldingen u gesignaleerd wenst te worden.
  •Bij ‘Periode‘ kunt u instellen of u per week/ maand/ 3 maanden/ half jaar/ jaar gesignaleerd wenst te worden.
  •Vink het boxje ‘Gescheiden jaren’ aan wanneer u dit signaal wenst te ontvangen over een kalenderjaar. Vinkt u dit boxje niet aan dat zal dit signaal worden verstuurd over de ingegeven periode tot op heden.

  Te ontvangen melding:
  Onderwerp: Frequent verzuim werknemer [0]
  [0] heeft het aantal verzuimmeldingen ([1]) overschreden
  binnen de door u gestelde periode van [2]
  [3] heeft namelijk [4] ziekmelding(en).
   
 • Verzuim - Aantal openstaande leestaken per periode


  Type signaal
  Nachtsignaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer hij/zij een leestaak (of meerdere taken) heeft in VerzuimSignaal (taakstatus ‘lezen’).

  Bijzonderheden
  •Bij ‘Periode‘ kunt u instellen of u per dag/ 2 dagen/ week/ maand gesignaleerd wenst te worden.

  Te ontvangen melding:
  Onderwerp: Overzicht openstaande leestaken
  Overzicht openstaande leestaken
  Hierbij ontvangt u een overzicht van openstaande leestaken,
  U heeft [0] openstaande leestaken. [1] [2] Openstaande taken Nr. Prioriteit Werknemer Werkgever Taak Startdatum Einddatum
   
 • Verzuim - Aantal Openstaande taken per periode


  Type signaal
  Nachtsignaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer hij/zij een taak (of meerdere taken) open heeft staan in VerzuimSignaal (taakstatus ‘gepland’).

  Bijzonderheden
  •Bij ‘Aantal taken (meer dan)’ kunt u het aantal taken instellen waarbij u gesignaleerd wenst te worden.

  Te ontvangen melding:
  Onderwerp: Overschrijding openstaande taken
  Het aantal openstaande taken heeft het ingesteld aantal overschreden, U heeft namelijk [0] openstaande taken.
   
 • Verzuim - Aantal taken nu uitvoeren


  Type signaal
  Nachtsignaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer hij/zij een taak (of meerdere taken) moet uitvoeren in VerzuimSignaal (taakstatus ‘nu uitvoeren’).

  Bijzonderheden
  •Bij ‘Aantal taken (meer dan)’ kunt u het aantal taken instellen waarbij u gesignaleerd wenst te worden.

  Te ontvangen melding:
  Onderwerp: Overschrijding nu uit te voeren taken
  Het aantal taken nu uit te voeren heeft het ingesteld aantal overschreden, U heeft namelijk [0] taken nu uit te voeren.
   
 • Verzuim - Aantal taken openstaand


  Type signaal
  Nachtsignaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer hij/zij een taak (of meerdere taken) open heeft staan in VerzuimSignaal (taakstatus ‘gepland’).

  Bijzonderheden
  •Bij ‘Aantal taken (meer dan)’ kunt u het aantal taken instellen waarbij u gesignaleerd wenst te worden.

  Te ontvangen melding:
  Onderwerp: Overschrijding openstaande taken.
  Het aantal openstaande taken heeft het ingesteld aantal overschreden, U heeft namelijk [0] openstaande taken.
   
 • Verzuim - Aantal taken te laat


  Type signaal
  Nachtsignaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer hij/zij een taak (of meerdere taken) op de taakstatus ‘te laat’ heeft staan.

  Bijzonderheden
  •Bij ‘Aantal taken (meer dan)’ kunt u het aantal taken instellen waarbij u gesignaleerd wenst te worden.

  Te ontvangen melding:
  Onderwerp: Overschrijding taken te laat.
  Het aantal taken te laat heeft het ingesteld aantal overschreden, U heeft namelijk [0] taken die te laat zijn.
   
 • Verzuim - Einde contract klant


  Type signaal
  Nachtsignaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer het contract van een klant (waartoe deze gebruiker is geautoriseerd) afloopt.

  Bijzonderheden
  •Bij ‘Melding dagen van te voren’ kunt u het instellen hoeveel dagen van te voren u gesignaleerd wenst te worden.

  Te ontvangen melding:
  Onderwerp: Einde contract klant [0].
  Het contract van [0] loopt ten einde op [1].
   
 • Verzuim - Einde dienstverband zieke medewerker


  Type signaal
  Nachtsignaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer het dienstverband van een medewerker (waarvoor deze gebruiker is geautoriseerd) afloopt en dit dienstverband een lopend ziektedossier heeft.

  Bijzonderheden
  •Bij ‘Melding dagen van te voren:’ kunt u het instellen hoeveel dagen van te voren u gesignaleerd wenst te worden.

  Te ontvangen melding:
  Onderwerp: Einde contract zieke werknemer - [0].
  Het contract van [0] loopt ten einde op [1]. Deze werknemer heeft nog een lopend ziektedossier, welke per deze datum afgesloten moet worden (anders blijft dit als openstaand dossier zichtbaar).
   
 • Verzuim - Einde zwangerschapsverlof


  Type signaal
  Nachtsignaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer het zwangerschapsverlof van een medewerker (waarvoor deze gebruiker is geautoriseerd) afloopt .

  Bijzonderheden
  •Bij ‘Melding dagen van te voren:’ kunt u het instellen hoeveel dagen van te voren u gesignaleerd wenst te worden.
  •De datum waarop het zwangerschapsverlof eindigt vermeldt u in het lopende Zwangerschapsprotocol.

  Te ontvangen melding:
  Onderwerp: Einde zwangerschapsverlof [0] - [1].
  Het zwangerschapsverlof van de navolgende werkneemster: [0] loopt ten einde op [1].
   
 • Verzuim - Herstelddatum voor gemaakte afspraak


  Type signaal
  Direct signaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer een medewerker (waarvoor deze gebruiker is geautoriseerd) hersteldgemeld is voor het moment dat deze medewerker een afspraak heeft staan in de planningsagenda.

  Bijzonderheden
  Geen

  Te ontvangen melding:
  Onderwerp: Herstelddatum voor gemaakte afspraak.
  [0] is hersteld gemeld op [1] [2] heeft in de toekomst wel een afspraak staan in de planningsagenda op [3].
   
 • Verzuim - Ingang zwangerschapsverlof


  Type signaal
  Nachtsignaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer het zwangerschapsverlof van een medewerker (waarvoor deze gebruiker is geautoriseerd) ingaat.

  Bijzonderheden
  •Bij ‘Melding dagen van te voren’ kunt u het instellen hoeveel dagen van te voren u gesignaleerd wenst te worden.
  •De datum waarop het zwangerschapsverlof ingaat vermeldt u in het lopende Zwangerschapsprotocol.

  Te ontvangen melding:
  Onderwerp: Ingang zwangerschapsverlof - [0] - [1]
  Het zwangerschapsverlof van [0] vangt aan op [1].
   
 • Verzuim - Ingang zwangerschapsverlof bij lopend ziektegeval


  Type signaal
  Direct signaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer het zwangerschapsverlof van een medewerker (waarvoor deze gebruiker is geautoriseerd) ingaat en deze medewerker een lopend ziektedossier heeft.

  Bijzonderheden
  •Bij ‘Melding dagen van te voren’ kunt u het instellen hoeveel dagen van te voren u gesignaleerd wenst te worden.

  Te ontvangen melding:
  Onderwerp: Ingang zwangerschapsverlof.
  Het zwangerschapsverlof van de navolgende werkneemster: [0] vangt aan op [1] Deze werkneemster heeft in het systeem op dit moment nog een lopend ziektegeval.
  Dit ziektegeval dient afgesloten te worden per [2].
   
 • Verzuim - Interventiestatus gewijzigd in


  Type signaal
  Direct signaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer de interventiestatus met betrekking tot een medewerker (binnen de autorisatie van deze gebruiker) gewijzigd is in een van te voren bepaalde status.

  Bijzonderheden
  Geen

  Te ontvangen melding:
  Onderwerp: Interventiestatus is gewijzigd in [0] - [1] - [2]
  Er is een offerte uitgebracht voor uw werknemer, [0].
  U kunt deze offerte via het verzuimportaal, onder de tab dossier, interventieaanvragen, bekijken en accorderen.
  Voor uw klant [0] is een offerte aangeboden voor [1] [2] door de arbodienst [3]
  U kunt deze offerte via het verzuimportaal, onder de tab dossier, interventieaanvragen, bekijken en accorderen.
  Het programma [0] van [1] is aangeboden aan het bedrijf [2]
   
 • Verzuim - Melding aantal opgegeven dagen van te voren bij nieuwe keuring


  Type signaal
  Nachtsignaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd voordat de keuring van een medewerker (binnen de autorisatie van deze gebruiker) plaatsvindt.

  Bijzonderheden
  •Bij ‘Melding dagen van te voren’ kunt u het instellen hoeveel dagen van te voren u gesignaleerd wenst te worden.

  Te ontvangen melding:
  Onderwerp: Nieuwe keuring van - [0]
  Op [0] vindt de navolgende keuring plaats voor [1], keuringsoort: [2].
   
 • Verzuim - Loonwijziging bij lopend verzuim


  Type signaal
  Nachtsignaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer het loon van een medewerker wijzigt gedurende lopend verzuim

  Bijzonderheden
  Geen

  Te ontvangen melding:
  Onderwerp: Loonwijziging bij lopend verzuim - [0]
  Het salaris van [0] in het dienstverband met start- / mutatiedatum [1] is gewijzigd. Dit kan tevens een nieuwe dienstverbandregistratie betreffen. Dit heeft geen effect op het salaris behorende bij de openstaande verzuimmelding van [2].
   
 • Verzuim - Melding bij afwijkende ingangsdatum verlof


  Type signaal
  Direct signaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer de ingangsdatum van het zwangerschapsverlof afwijkt van de eerder opgegeven gewenste ingangsdatum van het zwangerschapsverlof.

  Bijzonderheden
  Geen

  Te ontvangen melding:
  Onderwerp: Afwijkende ingangsdatum zwangerschapsverlof werknemer - [0]
  De werkelijke ingangsdatum van het zwangerschapsverlof van [0] wijkt af van de eerder opgegeven gewenste ingangsdatum. Gewenste ingangsdatum verlof: [1] Werkelijke ingangsdatum verlof: [2]
   
 • Verzuim - Melding bij annuleren bibliotheektaak


  Type signaal
  Direct signaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer een specifieke bibliotheektaak is geannuleerd door een gebruiker.

  Bijzonderheden
  •Bij ‘Bibliotheektaak’ kunt u aangeven bij welke bibliotheektaak u gesignaleerd wenst te worden.

  Te ontvangen melding:
  Onderwerp: Melding bij annuleren bibliotheektaak [0]
  De volgende bibliotheektaak is geannuleerd: Taaknaam: [0] Werknemer: [1]
   
 • Verzuim - Melding bij annuleren taak


  Type signaal
  Direct signaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer een specifieke protocoltaak is geannuleerd door een gebruiker.

  Bijzonderheden
  •Bij ´Kies een protocol´ kunt u aangeven binnen welk protocol u een taak wilt selecteren waarop u gesignaleerd wenst te worden.
  •Bij ‘Kies een taak’ kunt u aangeven bij welke protocoltaak u gesignaleerd wenst te worden.

  Te ontvangen melding:
  Onderwerp: Melding bij annuleren taak [0]
  De volgende taak is geannuleerd: Taaknaam: [0] Werknemer: [1]
   
 • Verzuim - Melding bij geplande afspraak in de planningsagenda


  Type signaal
  Nachtsignaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de agenda gebruiker gesignaleerd wanneer er een nieuwe afspraak is ingepland in de planningsagenda voor een specifieke verrichting. Het signaal wordt alleen verzonden naar agenda gebruikers.

  Bijzonderheden
  •Bij ‘Dagen van tevoren’ kunt u het instellen hoeveel dagen van tevoren u gesignaleerd wenst te worden.
  •Bij 'Verrichting' kunt u aangeven voor welke verrichting u gesignaleerd wenst te worden.

  Te ontvangen melding:
  Onderwerp: Geplande afspraak in de planningsagenda
  Er staat op [0] een afspraak gepland in de agenda van [1]. Het betreft hier de verrichting: [2], voor [3].
   
 • Verzuim - Melding bij interventie zonder startdatum


  Type signaal
  Direct signaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer een interventie zonder startdatum is toegevoegd aan het dossier van een medewerker (binnen de autorisatie van deze gebruiker). Dit signaal kan gebruikt worden als u gebruik maakt van de kosten-baten interventiemodule.

  Bijzonderheden
  Geen

  Te ontvangen melding:
  Onderwerp: Nieuwe interventie zonder startdatum in het dossier van [0] toegevoegd.
  Er is een nieuwe interventie zonder startdatum toegevoegd bij het dossier van [0]. Interventie: [1] Werknemer: [2] Bedrijfsnaam: [4]
   
 • Verzuim - Melding bij meldingsdatum > opgegeven dagen na 1e AO-dag


  Type signaal
  Direct signaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer de meldingsdatum voor een bepaalde verzuimmelding groter is dan het aantal opgegeven dagen na 1e AO-dag. U kunt dus bepalen dat u een signaal krijgt wanneer er een ziekmelding wordt ingevoerd met een meldingsdatum die bijvoorbeeld 5 dagen na de 1e ziektedag ligt.

  Bijzonderheden
  •Bij ‘Aantal dagen’ kunt u aangegeven bij hoeveel dagen na AO-dag u gesignaleerd wenst te worden.

  Te ontvangen melding:
  Onderwerp: Verzuimmelding van werknemer [0] is [1] te laat opgegeven.
  De melding van het verzuim van werknemer [0] is [1] dagen te laat opgegeven. Werknemer: [2] Dossiernummer: [3]
   
 • Verzuim - Melding bij meldingsdatum = ongelijk aan startdatum verzuim


  Type signaal
  Direct signaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer de meldingsdatum voor een bepaalde medewerker niet gelijk is aan de eerste ziektedag. U signaleert dus op verzuimmeldingen die te laat worden gemeld in de applicatie.

  Bijzonderheden
  Geen

  Te ontvangen melding:
  Onderwerp: Meldingsdatum en eerste ziektedag komen niet overeen - [0]
  De meldingsdatum voor medewerker [0] is niet gelijk aan de eerste ziektedag.
   
 • Verzuim - Melding bij nieuw opgevoerde beschikking


  Type signaal
  Direct signaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer er bij een werknemer een UWV beschikking is ingevoerd door een gebruiker.

  Bijzonderheden
  Geen

  Te ontvangen melding:
  Onderwerp: Nieuwe beschikking - [0]
  GEGEVENS BESCHIKKING
  Ingang beschikking:[1]
  Beoordeling:[2]
  AO-klasse:[3]
   
 • Verzuim - Melding bij nieuw opgevoerde vraagstelling bedrijfsarts


  Type signaal
  Direct signaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer er een nieuwe vraagstelling aan een bedrijfsarts is gedaan door een gebruiker in het dossier van een medewerker.

  Bijzonderheden
  Geen

  Te ontvangen melding:
  Onderwerp: Nieuwe vraagstelling in het dossier van - [0]
  Er is een vraagstelling klaar gezet in het dossier van de medewerker [0].
   
 • Verzuim - Melding bij nieuwe gedeeltelijke herstelmelding


  Type signaal
  Direct signaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer er een gedeeltelijke hersteldmelding gedaan is door een gebruiker.

  Bijzonderheden
  Geen

  Te ontvangen melding:
  Onderwerp: Nieuwe gedeeltelijke herstelmelding - [0]
  Medewerker [0] is per [1] gedeeltelijk hersteld gemeld door [2]. Percentage AT: [3] Percentage werkhervatting: [4]
   
 • Verzuim - Melding bij nieuwe herstelmelding


  Type signaal
  Direct signaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer er een nieuwe hersteldmelding is gedaan voor een medewerker.

  Bijzonderheden
  Geen

  Te ontvangen melding:
  Onderwerp: Nieuwe herstelmelding - [0]
  Medewerker [0] is per [1] hersteld gemeld door [2].
   
 • Verzuim - Melding bij uit te voeren bibliotheektaak


  Type signaal
  Nachtsignaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer hij/zij een specifieke bibliotheektaak moet uitvoeren in VerzuimSignaal (taakstatus ‘Nu uitvoeren’).

  Bijzonderheden
  •Bij ‘Bibliotheektaak’ stelt u in over welke uit te voeren bibliotheektaak u gesignaleerd wenst te worden.

  Te ontvangen melding:
  Onderwerp: Melding bij uit te voeren bibliotheektaak [0]
  U dient de volgende bibliotheektaak uit te voeren: Taaknaam: [0] Werknemer: [1
   
 • Verzuim - Melding bij uit te voeren taak


  Type signaal
  Nachtsignaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer hij/zij een specifieke taak moet uitvoeren in VerzuimSignaal (taakstatus ‘nu uitvoeren’).

  Bijzonderheden
  •Bij ‘Kies een protocol’ kunt u aangeven in welk protocol de betreffende taak zich bevindt.
  •Bij ‘Kies een taak’ stelt u in over welke uit te voeren taak uit het geselecteerde protocol u gesignaleerd wenst te worden.

  Te ontvangen melding:
  Onderwerp: Melding bij uit te voeren taak [0]
  U dient de volgende taak uit te voeren:;

  Taaknaam: [0]

  Werknemer: [1]
   
 • Verzuim - Melding bij uitgevoerde bibliotheektaak


  Type signaal
  Direct signaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer een gebruiker een specifieke bibliotheektaak heeft uitgevoerd in VerzuimSignaal (taakstatus ‘Afgerond’).

  Bijzonderheden
  •Bij ‘Bibliotheektaak’ stelt u in over welke uitgevoerde bibliotheektaak u gesignaleerd wenst te worden.

  Te ontvangen melding:
  Onderwerp: Melding bij uitgevoerde bibliotheektaak [0]
  De volgende bibliotheektaak is uitgevoerd;

  Taaknaam: [0]

  Werknemer: [1]
   
 • Verzuim - Melding bij uitgevoerde taak


  Type signaal
  Direct signaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer een gebruiker een specifieke taak heeft uitgevoerd in VerzuimSignaal (taakstatus ‘Afgerond’).

  Bijzonderheden
  •Bij ‘Kies een protocol’ kunt u aangeven in welk protocol de betreffende taak zich bevindt.
  •Bij ‘Kies een taak’ stelt u in over welke uit te voeren taak uit het geselecteerde protocol u gesignaleerd wenst te worden.

  Te ontvangen melding:
  Onderwerp: Melding bij uitgevoerde taak [0]
  taak is uitgevoerd;

  Taaknaam: [0]

  Werknemer: [1]
   
 • Verzuim - Melding bij verwijderen ziek/herstelmelding


  Type signaal
  Direct signaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer een ziek- of hersteldmelding van een medewerker (waarvoor deze gebruiker is geautoriseerd) is verwijderd.

  Bijzonderheden
  •Bij ‘Kies een protocol’ kunt u aangeven in welk protocol de betreffende taak zich bevindt.
  •Bij ‘Kies een taak’ stelt u in over welke uit te voeren taak uit het geselecteerde protocol u gesignaleerd wenst te worden.

  Te ontvangen melding:
  Onderwerp: Verwijderd [0] - [1]
  De [0] melding van [1] voor [2] is verwijderd door [3], [4].
   
 • Verzuim - Melding bij wijzigen ziek/herstelmelding


  Type signaal
  Direct signaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer een ziek- of hersteldmelding van een medewerker (waarvoor deze gebruiker is geautoriseerd) is gewijzigd.

  Bijzonderheden
  Geen

  Te ontvangen melding:
  Onderwerp: Gewijzigd verzuimtraject [0] - [1]
  Het verzuimtraject van [0] voor [1] is gewijzigd door [2]. Gewijzigd verzuimtraject voor [0] door [1]: de datum is gewijzigd van [2] naar [3] en het percentage is gewijzigd van [4] naar [5]. Gewijzigd verzuimtraject van [0] voor [1] door [2]: het percentage is gewijzigd van [3] naar [4]. Gewijzigd verzuimtraject voor [0] door [1]: de datum is gewijzigd van [2] naar [3].
   
 • Verzuim – Melding wanneer er na het opgegeven aantal dagen, na startdatum verzuim, geen dagloon in ingevoerd


  Type signaal
  Nachtsignaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer het dagloon van een medewerker (waarvoor deze gebruiker is geautoriseerd) nog niet in ingevoerd.

  Bijzonderheden
  •Bij ‘Aantal dagen’ kunt u aangegeven bij hoeveel dagen na de startdatum van het verzuim u gesignaleerd wenst te worden.

  Te ontvangen melding:
  Onderwerp: Geen dagloon - [0]
  Het dagloon voor medewerker [0] is nog niet ingevoerd.
   
 • Verzuim – Nieuw toegevoegde taak


  Type signaal
  Direct signaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer er een nieuwe taak is toegevoegd aan het dossier van een medewerker waarvoor deze gebruiker is geautoriseerd.

  Bijzonderheden
  •Bij ‘Bibliotheektaken’ stelt u in over welke nieuw toegevoegde bibliotheektaken u gesignaleerd wenst te worden.

  Te ontvangen melding:
  Onderwerp: Nieuwe taak toegevoegd in het dossier van [0]
  Er is een nieuwe taak toegevoegd aan het dossier van [0].

  Taakomschrijving: [1]
  Werknemer: [2]
  Bedrijfsnaam: [4]
   
 • Verzuim – Nieuwe samengestelde melding


  Type signaal
  Direct signaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer er een nieuwe samengestelde melding is gedaan voor een medewerker waarvoor deze gebruiker is geautoriseerd. Een samengestelde melding zijn twee verzuimmeldingen waarvan de tussenliggende periode van herstel minder dan 28 dagen is. Daarmee wordt het wettelijk één verzuimmelding

  Bijzonderheden
  Geen

  Te ontvangen melding:
  Onderwerp: Werknemer ziek gemeld (samengesteld) - [0] - [1]
  [0] heeft een nieuwe samengestelde ziekmelding gedaan voor een werknemer.
  Werknemer: [1]
  Bedrijfsnaam: [3]
   
 • Verzuim – Nieuwe samengestelde melding


  Type signaal
  Direct signaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer er een nieuwe samengestelde melding is gedaan voor een medewerker waarvoor deze gebruiker is geautoriseerd. Een samengestelde melding zijn twee verzuimmeldingen waarvan de tussenliggende periode van herstel minder dan 28 dagen is. Daarmee wordt het wettelijk één verzuimmelding.

  Bijzonderheden
  Geen

  Te ontvangen melding:
  Onderwerp: Werknemer ziek gemeld (samengesteld) - [0] - [1]
  [0] heeft een nieuwe samengestelde ziekmelding gedaan voor een werknemer.
  Werknemer: [1]
  Bedrijfsnaam: [3]
   
 • Verzuim – Nieuwe ziek a.g.v. zwangerschap melding


  Type signaal
  Direct signaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer er een nieuwe ziekmelding a.g.v. zwangerschap is gedaan voor een medewerker waarvoor deze gebruiker is geautoriseerd.

  Bijzonderheden
  Geen

  Te ontvangen melding:
  Onderwerp: Werknemer ziek gemeld a.g.v. zwangerschap - [0] - [1]
  [0] heeft een nieuwe ziekmelding a.g.v. zwangerschap gedaan voor een werknemer.
  Werknemer: [1]
  Bedrijfsnaam: [3]
   
 • Verzuim – Nieuwe ziekmelding


  Type signaal
  Direct signaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer er een nieuwe ziekmelding is gedaan voor een medewerker waarvoor deze gebruiker is geautoriseerd.

  Bijzonderheden
  Geen

  Te ontvangen melding:
  Onderwerp: Werknemer ziek gemeld - [0] - [1]
  [0] heeft een nieuwe ziekmelding gedaan voor een werknemer.
  Werknemer: [1]
  Eerste ziektedag: [4]
  Gewerkte uren eerste ziektedag: [5]
   
 • Verzuim – Overschrijding


  Type signaal
  Nachtsignaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer de verwachte verzuimduur van een verzuimmelding van een medewerker (waarvoor deze gebruiker is geautoriseerd) is overschreden. De verwachte verzuimduur kan ingevoerd worden tijden het ziek melden van een medewerker.

  Bijzonderheden
  Geen

  Te ontvangen melding:
  Onderwerp: Overschrijding verwachte verzuimduur van [0]
  De verzuimmelding van [0] heeft de verwachte verzuimduur overschreden,
  Deze verzuimmelding duurt namelijk al [1] dagen.
   
 • Verzuim – Overschrijding aantal dagen AT-basis


  Type signaal
  Nachtsignaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer het aantal dagen AT-basis is overschreden bij een medewerker (waarvoor deze gebruiker is geautoriseerd).

  Bijzonderheden
  Bij ‘Aantal dagen (meer dan)’ kunt u aangeven na hoeveel dagen overschrijding u gesignaleerd wenst te worden.

  Te ontvangen melding:
  Onderwerp: Overschrijding aantal dagen AT-basis - [0]
  [0] heeft het aantal AT-basis overschreden
  [1] werkt namelijk [2] dagen op AT-basis.
   
 • Verzuim – Overschrijding bewaartermijn verzuim- en medische gegevens


  Type signaal
  Nachtsignaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer de wettelijke bewaartermijnen voor verzuim- en medische dossiers is overschreden.

  Bijzonderheden
  Geen

  Te ontvangen melding:
  Onderwerp: Overschrijding bewaartermijn verzuim gegevens - [0] - [1]
  [0] is twee jaar of langer uit dienst, het re-integratiedossier en de medewerkersgegevens kunnen veilig verwijderd worden.
  [1] werkt namelijk [2] dagen op AT-basis. Onderwerp: Overschrijding bewaartermijn medische gegevens - [0] - [1]
  [0] is reeds 10 jaar niet meer werkzaam bij betreffende werkgever, u dient het medisch dossier te vernietigen.
   
 • Verzuim – Overschrijding vermoedelijke hersteldatum


  Type signaal
  Nachtsignaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer de vermoedelijke hersteldatum van een verzuimmelding van een medewerker (waarvoor deze gebruiker is geautoriseerd) is overschreden. De vermoedelijke hersteldatum kunt u ingeven in het formulier Hersteldmelding. Hiervoor selecteert u Vermoedelijke hersteldatum bij het onderdeel Reden hersteldmelding. De vermoedelijke hersteldatum geeft u in bij Datum hersteldmelding.

  Bijzonderheden
  Geen

  Te ontvangen melding:
  Onderwerp: Overschrijding vermoedelijke hersteldatum - [0]
  Het herstelpercentage van [0] is lager dan het verwachte herstelpercentage op [1].
   
 • Verzuim – Termijn afspraak status 'Reservering' overschreden


  Type signaal
  Nachtsignaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd zodra de ingestelde termijn voor een reservering in de agenda (waardoor deze gebruiker is geautoriseerd) is overschreden.

  Bijzonderheden
  •Bij ‘Termijn (uren)’ kunt u de termijn instellen (in uren) waarbij u gesignaleerd wenst te worden.

  Te ontvangen melding:
  Onderwerp: Termijn ([0] uur) reservering verlopen.
  De termijn ([0] uur) van de volgende reservering is verlopen:
  Werknemer: [1] ([2])
  [3]: [4]
  Locatie: [5]
  Datum: [6] om [7]

  Gelieve deze reservering definitief te maken of te annuleren.
   
 • Verzuim – Verzuimduur = of > eigen risico periode bij ziekteverzuimverzekeraar


  Type signaal
  Direct signaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer de verwachte verzuimduur van de medewerker (waarvoor deze gebruiker is geautoriseerd) groter is dan of gelijk is aan de opgegeven eigen risico periode van de verzuimverzekering. •De verwachte verzuimduur vermeldt u in het formulier Ziekmelding.
  •De eigen risicoperiode van de verzuimverzekering kunt u vermelden bij de ziekteverzuimverzekering op de werkgeverskaart.

  Bijzonderheden
  Geen.

  Te ontvangen melding:
  Onderwerp: Overschrijding eigen risico periode bij de ziekteverzuimverzekering - [0]
  De verwachte verzuimduur van [0] is even lang of langer dan de opgegeven eigen risico periode bij de ziekteverzuimverzekering.
   
 • Verzuim – Verzuimfrequentie per periode


  Type signaal
  Nachtsignaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer een medewerker of bedrijf (binnen de autorisatie van deze gebruiker) het van tevoren ingestelde aantal keren ziek per periode heeft overschreden.

  Bijzonderheden
  •Bij ‘Waarde (groter dan)‘ kunt u aangeven bij welk aantal verzuimmeldingen u gesignaleerd wenst te worden.
  •Bij ‘Periode‘ kunt u instellen of u per week/ maand/ 3 maanden/ half jaar/ jaar gesignaleerd wenst te worden. Het signaal rekent over de ingegeven periode tot op heden.
  •Bij ‘Per’ kunt u aangeven of u dit signaal op medewerker- of bedrijfsniveau wenst te ontvangen.

  Te ontvangen melding:
  Onderwerp: Overschrijden verzuimfrequentie van [0]
  [0] heeft de ingestelde verzuimfrequentie ([1]) overschreden binnen de door u gestelde periode van [2].
  [3] heeft een verzuimfrequentie van [4]
   
 • Verzuim – Verzuimpercentage per periode


  Type signaal
  Nachtsignaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer een medewerker of bedrijf (binnen de autorisatie van deze gebruiker) het van tevoren ingestelde verzuimpercentage per periode heeft overschreden.

  Bijzonderheden
  •Bij ‘Percentage (groter dan)‘ kunt u aangeven bij welk verzuimpercentage u gesignaleerd wenst te worden.
  •Bij ‘Periode‘ kunt u instellen of u per week/ maand/ 3 maanden/ half jaar/ jaar gesignaleerd wenst te worden. Het signaal rekent over de ingegeven periode tot op heden.
  •Bij ‘Per’ kunt u aangeven of u dit signaal op medewerker- of bedrijfsniveau wenst te ontvangen.

  Te ontvangen melding:
  Onderwerp: Overschrijden verzuimpercentage van [0]
  [0] heeft het ingestelde verzuimpercentage ([1] %) overschreden binnen de door u gestelde periode van [2].
  [3] heeft een verzuimpercentage van [4] %
   
 • Verzuim – Ziekmelding met betrekking tot ongeval met aansprakelijke (regres)


  Type signaal
  Direct signaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer de ziekmelding van een medewerker (binnen de autorisatie van deze gebruiker) gerelateerd is aan een ongeval met een aansprakelijke. Een ongeval met aansprakelijke registreert u in het formulier Ziekmelding in het deelvenster Ongeval.

  Bijzonderheden
  Geen

  Te ontvangen melding:
  Onderwerp: Ziekmelding met betrekking tot een ongeval met aansprakelijke - [0] - [1]
  Er is een ziekmelding gedaan die gerelateerd is aan een ongeval met aansprakelijke [0].
  Werknemer: [1] Bedrijfsnaam: [3]
  Soort ongeval: [4] Gegevens Aansprakelijke Naam: [5] Telefoon: [6]
   
 • Verzuim – Ziekmelding gerelateerd aan


  Type signaal
  Direct signaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer de ziekmelding van een medewerker (binnen de autorisatie van deze gebruiker) gerelateerd is aan een ongeval, privé- en/ of werkomstandigheden of de oorzaak onbekend is.

  Bijzonderheden
  •Bij ‘Ongeval’ kunt u aangeven of u gesignaleerd wenst te worden als er sprake is van een ongeval of deze juist uitsluiten van signalering. Een ongeval met aansprakelijke registreert u in het formulier Ziekmelding in het deelvenster Ongeval.
  •Bij ‘Gerelateerd aan’ kunt u een keuze maken uit Privé/ Werk/ Combinatie/ Onbekend.

  Te ontvangen melding:
  Onderwerp: Ziekmelding gerelateerd aan - [0]
  Werknemer [0] is ziekgemeld met: [1].
   
 • Verzuim – Ziekmelding met betrekking tot een arbeidsgehandicapte


  Type signaal
  Direct signaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer er een ziekmelding wordt gedaan die gerelateerd is aan een medewerker (binnen de autorisatie van deze gebruiker) die arbeidsgehandicapt is.
  Op de werknemerskaart kunt u aangeven of een medewerker Structureel Functioneel Beperkt is.

  Bijzonderheden
  Geen

  Te ontvangen melding:
  Onderwerp: Ziekmelding arbeidsgehandicapte werknemer - [0]
  Er is een ziekmelding gedaan bij een arbeidsgehandicapte werknemer [0].
  Werknemer: [1]
   
 • Verzuim – Ziekmelding met een salaris hoger dan opgegeven


  Type signaal
  Direct signaal

  Omschrijving signaal
  Door het instellen van dit signaal wordt de gebruiker gesignaleerd wanneer er een ziekmelding wordt gedaan van een medewerker (binnen de autorisatie van deze gebruiker) met een salaris hoger dan door u opgegeven.

  Bijzonderheden
  •Bij ‘Salaris’ geeft u de hoogte van het salaris per maand aan waarop u gesignaleerd wenst te worden. Op dit signaal is een omrekeningsmodule van toepassing waardoor dit signaal ook signaleert indien u het salaris op dienstverbandniveau heeft ingegeven per dag, per week of per jaar.
  •Afhankelijk van het soort salaris dat is geregistreerd (SV-loon, bruto salaris, uniformloon dan wel loon voor loonheffing) wordt een aangepaste meldingstekst verzonden.

  Te ontvangen melding:
  Onderwerp: Werknemer ziekgemeld met een hoog bruto salaris - [0] - [1]
  Er is een werknemer ziekgemeld met een [0] van [1] euro.
  Werknemer: [2]
  Bedrijfsnaam: [4]
  Polisnummer: [5]
   
Signalen signaal lijst overzicht signalen
5 personen vinden dit handig. - Ik ook!

Reacties