Huidige status: OK Er zijn op dit moment geen bekende storingen.

Interventiemodule inrichten

Interventies zijn alle mogelijkheden die ingezet kunnen worden om een werknemer te laten re-integreren. Je kan daarbij denken aan bijvoorbeeld 1e spoor, 2e spoor, Bedrijfsmaatschappelijkwerk, Werkplekonderzoek etc. Interventies worden meestal afgenomen van gespecialiseerde reintegratiebureau's. Om de Interventiemodule goed te kunnen inzetten dienen de volgende zaken ingericht te worden, meer uitleg over hoe dit in te richten in dit artikel:

 1. Interventies

 2. Einddoelen (van de interventie)

 3. Providers (bieden de interventie aan)

 4. Reden afsluiten (van de interventie)

 

Interventies inrichten

Om de interventies via de Interventiemodule te kunnen gebruiken dien je aan te geven van welke interventies je gebruik maakt. Dit leg je vast in de inrichting van de interventiemodule in VerzuimSignaal.

1. Ga met de muis naar jouw accountnaam rechtsbovenin VerzuimSignaal. In het menu dat getoond wordt klik je op Applicatie instellingen.

2.  Scroll door naar het onderdeel Interventie en klik op Interventies.

3. Klik op de groene plus om een nieuwe interventie in te voeren.

4. De volgende velden worden getoond:

 • Interventie: Geef de interventie een duidelijke naam. 

 • Omschrijving: geef een omschrijving van de inhoud van de interventie

 • Gekoppelde taakgroep: selecteer een taakgroep uit de lijst indien deze zijn ingericht

 • Beschikbaar voor: kies hier voor "werknemer/werkgever"

 • Actief: zet hier het vinkje aan, zodat de interventie getoond wordt in de module

5. Sla de interventie op met de diskette Je wordt nu teruggestuurd naar het overzicht met uw interventies.

6. Klik nu op de zojuist aangemaakte interventie. Onder het kopje "Inzetbaar bij" kan je aangeven voor welke verzuimredenen deze interventie ingezet mag worden. In de basis zal hier altijd moeten staan verzuimreden is 'onbekend'.

7. Sla de interventie opnieuw op met de diskette als je een of meerdere verzuimredenen gekozen heeft.

 

Einddoelen inrichten

Einddoelen worden gebruikt in de interventiemodule om aan te geven wat de uitkomst moet zijn bij een bepaalde interventie. Denk hierbij bv. aan: bijvoorbeeld Werkhervatting in eigen functie bij eigen werkgever of Werkhervatting bij andere werkgever.

1. Ga met de muis naar jouw accountnaam rechtsbovenin VerzuimSignaal. In het menu dat getoond wordt klik je op Applicatie instellingen.

2. Scroll door naar het onderdeel Interventie en klik op Einddoelen.

3. Klik op de groene plus om een nieuw einddoel in te voeren.

4. Geef het einddoel een duidelijke omschrijving.

5. Klik op de diskette om het einddoel op te slaan. Na het opslaan word je teruggestuurd naar het overzicht met einddoelen.

U heeft nu een einddoel aangemaakt. U kunt er meerdere aanmaken, of doorgaan naar het volgende onderdeel van de inrichting van de interventiemodule.  

 

Providers inrichten

Bij providers geef je aan bij welke leveranciers je de interventieprogramma's afneemt.

1. Ga met de muis naar jouw accountnaam rechtsbovenin VerzuimSignaal. In het menu wat getoond wordt klik je op Applicatie instellingen

2. Scroll door naar het onderdeel Interventie en klik op Providers. Een lijst met bestaande providers wordt getoond, indien reeds aanwezig

3. Klik op de groene plus om een nieuwe provider toe te voegen.

4. Vul de verplichte (gele) velden in en vink het hokje bij "Actief" aan.

5. Klik op de diskette om de provider op te slaan. Je wordt teruggestuurd naar het overzicht met providers.

6. Klik op de zojuist aangemaakte provider. Je kan nu contactpersonen en programma's aanmaken bij de provider.

7. Klik bij Contactpersonen op toevoegen en voeg uw contactpersoon bij de betreffende provider in.

8. Klik onderin het scherm bij Programma's op toevoegen om een programma toe te voegen, dit zijn bijvoorbeeld interventieprogramma's die de provider aanbiedt. 

 • Geef het programma een duidelijke naam. 

 • Geef aan wat de prijs is

 • Geef aan wat de doorlooptijd van het programma is.

 • Kies bij interventie een interventie uit de lijst. Deze heeft u eerder aangemaakt onder interventies. Als dit niet het geval is, kunt u dit alsnog doen bij het onderdeel interventies inrichten.

 • Geef eventueel een omschrijving. 

 • Bij beschikbaar voor kiest u voor Werkgever/werknemer

 • Optioneel kunt u een bestand, bv leveringsvoorwaarden, uitleg over de interventie of een offerte toevoegen via de uploadoptie.

9. Klik op de diskette om het programma op te slaan.

 

Je kan meerdere providers toevoegen aan de interventiemodule, en meerdere contactpersonen en programma's per provider. Als je klaar bent kan je doorgaan naar het volgende artikel over de interventiemodule. 

 

Reden afsluiting

De reden afsluiting wordt gebruikt om aan te geven wat de reden is van het beëindigen van een interventie. Voorbeelden hiervan kunnen zijn: werkhervatting in eigen functie, geen duurzaam benutbare mogelijkheden of werkhervatting bij een andere werkgever.

1. Ga met de muis naar jouw accountnaam rechtsboven in VerzuimSignaal. In het menu dat getoond wordt klik je op Applicatie instellingen. 

2.  Scroll door naar het onderdeel Interventie en klik op Reden afsluiting. Een lijst met bestaande redenen wordt getoond. 

3. Klik op de groene plus om een nieuwe reden toe te voegen.

4. Geef de Reden afsluiting een duidelijke naam.

5. Klik op de diskette om de reden op te slaan. Je wordt teruggestuurd naar het overzicht Reden afsluiting. Je kan eventueel meerdere redenen toevoegen.

 

Als je alle bovenstaande stappen hebt doorgelopen genoemd in dit helpartikel is de interventiemodule helemaal ingericht.

 
interventie interventies interventiemodule interventie module inrichting interventiemodule interventiemodule inrichting
0 personen vinden dit handig. - Ik ook!