Wat is DataExchange?

U kunt VerzuimSignaal koppelen aan uw andere systemen, zoals HR- en financiële systemen. Door gegevens op één locatie te registreren en uit te wisselen via koppelingen, richt u het verzuimproces nog efficiënter in. U hoeft de gegevens immers maar eenmaal te registreren!

U kunt de volgende gegevens middels een koppeling ontvangen in VerzuimSignaal en/of aanbieden aan o.a. uw HR- en financiële systeem:

  • Bedrijfsgegevens (o.a. organisatiestructuur, contracten, adresgegevens)

  • Werknemergegevens (o.a. NAW gegevens, SFB status, functiegegevens)

  • Verzuimgegevens (o.a. ziek- en hersteldmeldingen, vangnetmeldingen, zwangerschappen)

  • Gebruikersgegevens (autorisatie, toegang tot gegevens in VerzuimSignaal)

  • Facturatiegegevens (verrichtingen, facturatiegegevens)
     

UNIT4 VerzuimSignaal heeft onder meer koppelingen gerealiseerd met Raet Beaufort, AFAS, SAP, UNIT4 Personeel & Salaris, UNIT4 Cura en Emis en ondersteunt alle gangbare gegevensformats (csv, xml, txt).

 

Naast de mogelijkheid om een koppeling met uw eigen systeem te realiseren, kunt u ook aansluiten op standaard koppelingen naar externe partijen, zoals grote arbodiensten, UWV (Digi-ZSM) en private uitvoerders sociale zekerheid (ERD). Tevens kunnen wij u ondersteunen bij het opzetten van een Single Sign On oplossing (SSO) waarmee gebruikers die ingelogd zijn op uw eigen platform automatisch in VerzuimSignaal worden ingelogd. Uiteraard voldoen deze SSO oplossingen aan de hoogste beveiligingsnormen.

 

Het VerzuimSignaal DataExchange platform dient als basis voor een flexibele en continue gegevensuitwisseling tussen VerzuimSignaal en externe systemen. Op dit platform wordt exact ingesteld welke gegevensset u wenst te ontvangen in VerzuimSignaal of aan te bieden aan een extern systeem en met welke frequentie. Wij bieden u de mogelijkheid om in te loggen op dit platform waardoor u de gegevensstromen altijd kunt volgen.

 

 

koppelingen Data Exchange Data-Exchange PI-Systeem
2 personen vinden dit handig. - Ik ook!

Reacties