Huidige status: OK Er zijn op dit moment geen bekende storingen.

VerzuimConnect

Om andere softwareoplossingen snel en eenvoudig te kunnen koppelen aan VerzuimSignaal is VerzuimConnect ontwikkeld. Met VerzuimConnect kan de functioneel beheerder van VerzuimSignaal zelf koppelingen maken tussen VerzuimSignaal en andere softwareoplossingen voor HR- en/of personeelsadministratie. VerzuimConnect maakt gebruik van nieuwe koppelstandaarden, die samen met andere leveranciers zijn ontwikkeld en/of afgestemd. Een belangrijk voordeel van een standaard is dat het eenvoudig in gebruik is en gemakkelijk kan worden onderhouden. 


Op deze pagina vind je alle relevante informatie met betrekking tot VerzuimConnect. We adviseren je vóórdat je met VerzuimConnect gaat starten om eerst alle informatie aandachtig door te lezen. 

Via de onderstaande buttons zijn de belangrijkste documenten met betrekking tot VerzuimConnect te raadplegen. We hebben deze in twee hoofdcategorieen opgedeeld:
 

Algemene documenten

 
         
  

VerzuimConnect documenten

 
         

Snel naar:

Helpartikelen met betrekking tot de inrichting: Helpartikelen met betrekking tot de gebruik:

VerzuimConnect in relatie tot VerzuimSignaal

VerzuimConnect is een applicatie waarmee jij als gebruiker bepaalde instellingen kan instellen voor de verwerking van data, ook vinden er in VerzuimConnect controles plaats op de juistheid van de aangeleverde berichten. De instellingen die je doet worden door het VerzuimSignaal Integratie Platform toegepast bij het verwerken van de data, dit kunnen organisatie-, werknemer- en/of verzuimgegevens zijn. Je bepaald dus in VerzuimConnect feitelijk hoe het VerzuimSignaal Integratie Platform met de verwerking om dient te gaan. Het VerzuimSignaal Integratie Platform is een nieuw platform die de dataverwerking doet tussen bronsystemen én VerzuimSignaal.  Dit is een zeer complex platform en om het voor jou als beheerder makkelijk te maken hebben we VerzuimConnect ontwikkeld. 

Een concreet voorbeeld:
In het bronsysteem wordt het adres van een werknemer gewijzigd. Vanuit het bronsysteem wordt de benodigde data verzameld en een SIVI 'werknemerbericht' gemaakt. Dit bericht wordt vervolgens naar VerzuimConnect gestuurd. VerzuimConnect voert de technische controle uit en kijkt daarbij of het bestand voldoet aan de technische eisen (de XSD). Als het bericht is goedgekeurd, wordt deze door het Verzuimsignaal Integratie Platform verwerkt en de data wordt ingelezen in VerzuimSignaal.

Het resultaat is dat het adres van de werknemer in VerzuimSignaal is gewijzigd.
 
In VerzuimConnect kan deze verwerking gevolgd worden. Dat wil zeggen dat eventuele uitval, foutmeldingen en waarschuwingen te raadplegen zijn. Dit kan realtime tijdens de verwerking van het bericht, maar ook nadat het bericht verwerkt is. 

 
 
 
dx dataexchange DataExchange DX Verzuimconnect Koppeling Koppelingen SIVI sivi SIVI2017 VerzuimConnect verzuimconnect
2 personen vinden dit handig. - Ik ook!